• Novostavba rodinného domu - BeňadovoÚčelom stavby je novostavba rodinného domu. Projekt zahŕňa riešenie pre konkrétnu polohu, s priamym osadením v teréne.Použitá materiálová kombinácia farebnej omietky, okenných otvorov, kamenného a tehlového resp. keramického obkladu sa stáva nosnou časťou návrhu. Jednotlivé architektonické články vytvárajú plasticitu fasády. Vznikne tak sled plasticky členitej fasády budovy, ktorá pôsobí ako zjednocujúci urbanistický a architektonický kompozičný prvok. Povrchové úpravy objektu vychádzajú z funkcionalistickej architektúry, ale pritom rešpektujú charakter regionálnej výstavby. Návrh niektorých ďalších povrchových úprav je riešený atypicky, presné určenie prevedie architekt spolu s investorom.
 • Novostavba rodinného domu s dvoma bytovými jednotkami -k.ú.Mojš p.č. 99/263 ŽilinaDom je konštrukčne rozdelený na dve stavebne a prevádzkovo samostatné jednotky (A a B), od základov až po strechu rozdelené spoločnou stenou. Každú polovicu tvorí 5-izbový rodinný dom , určený pre 4-5-člennú domácnosť. Ide o poschodový rodinný dom bez podpivničenia. Poschodie bude mať rovný strop tvorený sadrokartónovým podhľadom. Zastrešenie bude tvoriť sedlová strecha so sklonom 23°, krytina je navrhnutá plechová alt. betónová.
 • Novostavba rodinného domu bývanie rodinný dom - BeňadovoNavrhovaný objekt bude nepodpivničený. Parcela, na ktorej sa bude objekt nachádzať je situovaná v katastri obce Beňadovo. Na stavebnú parcelu je zabezpečený prístup z miestnej obslužnej komunikácie, ktorá je umiestnená na severovýchodnej strane parcely. V miestnej obslužnej komunikácii budú vedené verejné rozvody elektriny a vody. Pri výstavbe je nutné dbať na zvýšenú pozornosť pri prekopávkach daným územím. Všetky verejné vedenia v blízkosti pozemku je nutné pred zahájením prekopávkových prác vytýčiť príslušnými správcami inžinierskych sieti.
 • Novostavba rodinného domu - k.ú. Kotrčiná Lúčka, p.č. 370/54, okres ŽilinaStavba RD je navrhnutá ako samostatne stojaci, jednopodlažný murovaný objekt, nepodpivničený, zastrešený sedlovou strechou. Zo severozápadnej strany objektu je pristavaná menšia drevená kôlňa. Objekt RD má obdĺžnikový pôdorysný tvar s rozmermi 14,95 x 8,9 m, kôlňa má rozmery 2,0 x 3,6 m. Výška stavby je od okolitého upraveného terénu 5,86 m.
  Z juhovýchodnej strany je k RD navrhnutá nekrytá terasa rozmerov 8,0 x 3,1 m. Nakoľko bude RD postavený vo svažitom teréne, je nutné vyhotoviť na pozemku terénne úpravy, ktoré si vyžiadajú stavbu oporných a zárubných múrov (nie sú riešením tejto PD).
  Fasáda bude omietaná v kombinácii s kamenným obkladom v úrovni sokla, okná a dvere plastové, krytina ťažká škridlová.
 • Novostavba rodinného domu - k.ú.Oravská Lesná, p.č. 5248/4, 5248/5,okres NámestovoJedná sa o prízemný objekt bungalovu bez suterénu. Jedná sa o drevostavbu. Základný rozmer obdĺžnikového pôdorysu domu je 10,6x13,2 m, pričom steny v južnom rohu ustupujú dovnútra (na roh sa osadí drevený stĺp), čím sa vytvorila krytá terasa 2,2x3,2 m. Dom je zastrešený valbovou strechou so sklonom 23°. Juhovýchodná strešná rovina je predĺžená v sklone 12° a podopieraná na konci radom stĺpov. Takto sa vytvorí prístrešok pre auto s rozmermi 8,07x3,47 m a zároveň sa prekryje hlavný vstup.
 • Prestavba - rekonštrukcia chaty Slanická osada -Námestovo, k.ú. Slanica , p.č. 14 Projekt uvažuje s kompletným odstránením vrchnej stavby. Z pôvodnej stavby sa zachová len spodná stavba – základové konštrukcie s podkladným betónom. Všetky konštrukcie 1.NP a strecha sa vyhotovia nové. Pôdorysný tvar i tvarové riešenie stavby zostáva s menšími zmenami zachované, vybuduje sa nové vstupné presrešené zádverie a vyvýšená terasa na oceľovej nosnej konštrukcii..Časť pôvodnej terasy sa zobytní.
 • Obnova, prístavba a asanácia časti rodinného domu s.č. 1306 -Beluša, k. ú. Hloža - Podhorie, p.č. 326 Stavba rodinného domu má pôdorysný tvar písmena L, rozmerov 22,54 x 9,3m. Pozostáva z prízemia, neobytného podkrovia a časť stavby je podpivničená. Stavba je prevádzkovo – dispozične rozdelená v cca polovici pôdorysu na dve časti, dve samostatné bytové jednotky. Bytová jednotka v pravej časti domu je v súčasnosti neobývaná. Stavba je murovaná, zastrešená sedlovou strechou s polovalbami. Strešná krytina je tvorená pálenou keramickou škridlou. Steny 1.NP sú murované z tehly plnej pálenej a škvarobetónu, steny suterénu sú betónové. Strop nad 1.NP je drevený so škvarovým násypom, strop nad suterénom je železobetónový. Drevená palubovka podláh na teréne je ukladaná do násypu. Okná sú drevené dvojité, v obývanej časti boli vymenené za plastové s izolačným sklom. Dvere sú drevené do drevenej i oceľovej zárubne.
 • Novostavba rodinného domu - k.ú. Vavrečka, p.č.409/147,148,149 NámestovoObidve časti domu sú prestrešené pultovými strechami spádovanými tým istým smerom v 8° sklone, ktorá prečnieva vo všetkých smeroch od KZS cca 600 mm. Ako krytina sa použije falcovaný plech. Odvodnenie strechy pododkvapovým dažďovým systémom z poplastovaného plechu. Povrch fasády bude tvoriť tenkovrstvá omietka na kontaktnom zatepľovacom systéme na báze polystyrénu, pravdepodobne v dvoch farebných odtieňoch. V úrovni sokla bude použitý kamenný obklad, rovnako aj na nadstrešnej časti komínov. Okná a vonkajšie dvere sú navrhnuté plastové.
 • Rodinný dvojdom - ŽilinaJedná sa o dvojdom pre rodinné bývanie – dva identické domy oddelené spoločnou stenou na prízemí. Pozostáva z troch podlaží – suterén, prízemie a poschodie. Suterén je vybudovaný len pod časťou prízemia (čiastočné podpivničenie). Poschodie bolo pôvodne takisto len nad časťou prízemia a zvyšnú časť pôdorysu tvorila strecha nad prízemím. Časť poschodia dvojdomu vo vlastníctve rodiny Mellnerovej bola v minulosti pristavaná až po líniu spoločnej steny, nad ktorou bola vybudovaná murovaná nosná stena. V súčasnosti je naplánovaná prístavba poschodia aj nad druhou časťou domu vo vlastníctve suseda. Táto prístavba je predmetom statického vyjadrenia.
 • Stavebné úpravy rodinného domu č. 4, ul. Hodžova, ŽilinaDom má obdĺžnikový pôdorys, jedno podzemné a dve nadzemné podlažia. Zastrešenie je riešené sedlovou strechou s obytným podkrovím. Zmenou účelu obchodných priestorov na 1.NP vznikne nová prevádzka.
  Vonkajšie architektonické riešenie objektu sa nemení. Stavebnými úpravami nedôjde k zmene stávajúcich nosných konštrukcií
 • Nadstavba strechy 13 BJ NámestovoPosudzovaný objekt sa nachádza v Námestove. V roku 2008 bolo vydané stavebné povolenie na realizáciu nadstavby bodového bytového domu panelového typu. Pôvodná plochá strecha bola demontovaná a nadstavené 4. nadzemné podlažie. Obvodový plášť a vnútorné steny bol realizované z pórobetónových tvárnic. Strop nad podlažím je s drevenými klieštinami a zavesený SDK podhľad na hliníkovej konštrukcii. Tepelná izolácia je položená na tomto podhľade a čiastočne medzi klieštinami. Krov je drevený, krytina je plechová
 • Novostavba rodinného domu - k.ú.Podhorie, p.č. 431/2, 434/3 a 434/8, okres ŽilinaStavba RD je navrhnutá ako samostatne stojaci, jednopodlažný murovaný objekt, nepodpivničený, zastrešený sedlovou strechou. Objekt má nepravidelný pôdorysný tvar s max. rozmermi 16,30 x 9,3 m (bez terasy). Výška stavby je v mieste hlavného vchodu 5,63 m. V severnom rohu RD je navrhnuté v rámci pôdorysu kryté parkovacie miesto pre jeden osobný automobil investora. Z juhozápadnej strany je k RD navrhnutá nekrytá terasa rozmerov 3,0 x 6,5 m. Fasáda bude omietaná v kombinácii s kamenným obkladom v úrovni sokla, okná a dvere plastové, krytina plechová.
 • Novostavba rodinného domu – zmena stavby - Bobrov NámestovoDom je zastrešený sedlovou strechou so sklonom 35°. Murované steny domu budú mať povrchovú úpravu z hladkej tenkostennej omietky, ktorá bude nanesená na kontaktom zatepľovacom systéme. Steny podzemného podlažia príp. soklová časť bude opatrená kamenným obkladom. Strecha je pokrytá krytinou z poplastovaného plechu a odvodnená . pododkvapovým dažďovým systémom. Okná a vonkajšie dvere sú plastové s izolačným sklom. Francúzske okná sa opatria z vonkajšej strany nerezovým zábradlím. Dom má jedno komínové teleso, ktoré sa nad strechou obloží kamenným obkladom. Okolo domu bude okapový chodník a vyrovnávajúce schodíky zo zámkovej dlažby. Medzi cestou a domom sa vykoná úprava terénu nasypaním do roviny, od takto upraveného terénu bude podlaha 1.NP vyvýšená cca o 300 mm. Farebné odtiene povrchových úprav si určí investor podľa vlastného výberu, pričom je vhodné, aby farebná úprava domu zapadala do okolia.
 • Novostavba rodinného domu - k.ú.Hruštín, p.č.1853/1 , 1853/2 -Námestovo Dom pozostáva z 1.PP,1.NP a 2.NP. Objekt má pôdorysný tvar v tvare štvorca 11,3x10,3 m, pričom v severozápadnom rohu je pôdorys domu v rámci 1.NP menší o výsek 1,5x2,95 m. Terén v okolí objektu je premenlivý, čiže výška objektu sa mení, no od podlahy 1.PP po najvyšší bod strechy je vzdialenosť 10,18 m. Dom bude zastrešený pultovou strechou so sklonom 12°. Hlavný vstup bude prestrešený železobetónovou konzolou, ktorá sa zhora opatrí plechovou krytinou v sklone 2%. Juhovýchod domu bude lemovať vonkajšia nekrytá terasa.
 • Novostavba rodinného domu - obec Vavrečka, k.ú.Vavrečka, p.č. 975, 976, Okres NámestovoDom je navrhnutý s obytným podkrovím a čiastočne podpivničený. Súčasťou dispozície bude vstavaná garáž. Pôdorysný tvar pozostáva z dvoch navzájom do seba zapustených obdĺžnikov, max rozmery 16,00 x12,75 m (so zateplením). Zastrešenie bude tvorené sedlovou strechou s jedným trojuholníkovým vikierom z južnej strany objektu. Krytina je navrhnutá z poplastovaného plechu v tvare škridle. Povrch fasády bude tvoriť omietka a kamenný obklad. Okná a dvere budú pastové.
 • Novostavba rodinného domu - BeňadovoÚčelom stavby je novostavba rodinného domu.Použitá materiálová kombinácia farebnej omietky, okenných otvorov, kamenného a tehlového resp. keramického obkladu sa stáva nosnou časťou návrhu. Jednotlivé architektonické články vytvárajú plasticitu fasády. Vznikne tak sled plasticky členitej fasády budovy, ktorá pôsobí ako zjednocujúci urbanistický a architektonický kompozičný prvok. Povrchové úpravy objektu vychádzajú z funkcionalistickej architektúry, ale pritom rešpektujú charakter regionálnej výstavby. Návrh niektorých ďalších povrchových úprav je riešený atypicky, presné určenie prevedie architekt spolu s investorom.
 • Novostavba rodinného domu - NámestovoDom pozostáva z 1.PP,1.NP a obytného podkrovia. Objekt má pôdorysný tvar v tvare štvorca 10x10,5 m, pričom zo severnej strany je dom na 1.PP a 1.NP zväčšený o plochu 6,1x1,5 m. Nad touto časťou pôdorysu je v úrovni podkrovia vytvorená plytká pultová strecha so sklonom 15°. V tejto vysunutej časti je vchod do garáže a hlavný vstup do domu. Výška domu je navrhovaná cca 10,89 m braná od najnižšieho bodu po najvyšší ( od podlahy 1.PP po hrebeň strechy).
 • Novostavba rodinného domu - p.č. 402/8, k.ú. Medvedzie, okres TvrdošínProjektová dokumentácia na stavebné povolenie rieši novostavbu rodinného domu. Dom bude slúžiť pre trvalé bývanie štvorčlennej až päťčlennej rodiny. Dom je preto navrhnutý tak aby vyhovoval dnešným požiadavkám na konštrukčné prevedenie, energetickú náročnosť, a celkový dizajn.

 • Stavebné úpravy rekreačnej chaty, prístavba a nadstavba - Podhorie ŽilinaRodinný dom bude po stavebných úpravách užívaný investorom ako rekreačná chata. Dispozícia 1.NP sa výrazne nemení. Pôvodné izby budú využívané ako kuchyňa a obývacia izba. Priestor obývacej izby sa otvorí do chodby zrušením časti pôvodnej priečky. Pôvodná kúpeľňa sa zmenší a vzniknutý priestor bude využívaný ako špajza. V časti prístavby sa bude nachádzať vstupné zádverie a schodisko. V podkroví vzniknú dve izby, WC, šatník a pracovný kút. V suteréne sa zrekonštruuje kotolňa. V prístavbe suterénu vznikne menší sklad. Z južnej strany sa vyhotoví nový vstup do suterénu.

  Na parcele sa vybuduje na odvod splaškových vôd nová žumpa. Zrážkové vody zo strechy sa odvedú do vsakovacej jamy na pozemku investora. Riešenie novej el. prípojky nie je súčasťou tejto projektovej dokumentácie.
 • Novostavba rodinného domu - Okres Liptovský Mikuláš, k.ú.Partizánska Ľupča, č.p. 1432, 1431/2Jedná sa o jednopodlažný nepodpivničený rodinný dom, ktorý bude zastrešený sedlovou strechou, so sklonom 25°. Vonkajšie rozmery objektu budú 16,0x 6,2m .Objekt bude osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu bude riešený cez 1.01 Zádverie,
 • Posudok TO IlavaPri opakovanej obhliadke objektu prevádzkovateľ budovy čiastočne odkryl problematickú trhlinu v povalovom priestore, pri ktorej sa zistilo, že v mieste absentujúcej nosnej steny sú drevené stropné trámy pripojené do kolmého dreveného trámu (pravdepodobne je to stropný trám časti objektu, ktorý sa nakláňa). Tento spoj je riešený čapovaním a na odkrytom mieste bol celý čap stropného trámu vytiahnutý z podperného trámu, čím sa stratilo jeho podopretie. Pri vedľajších stropných trámoch možno predpokladať obdobnú situáciu (úplne alebo čiastočne vytiahnutý čap). Vytiahnutie čapu nastalo z dôvodu naklonenia časti stavby v kombinácii s nedostatočným zapustením čapu.
 • Novostavba rodinného domu v Rosine Objekt má jednoduchý pôdorys v tvare obdĺžnika 8,5mx16,4m /bez zateplenia/. Je navrhnutý s čiastočným podpivničením. Pohľadovo od cesty a okolia pripomína jednopodlažný bungalov Suterén je vnorený do terénu. Vetranie a presvetlenie týchto priestorov je riešené anglickými dvorčekmi.
  Zastrešenie domu je navrhnuté sedlovou strechou so sklonom 25°. Výška domu zo strany od cesty je navrhnutá 5,4 m. Objekt je osadený do sklonitého terénu. Úprava okolia bude prevedená navážkou zeminy pre čiastočné vyrovnanie terénu v okrajových častiach domu. Zo zadnej strany domu (Z) je k objektu navrhnutá terasa z dvoch strán ohraničená vyrovnávacími schodmi z palisád a zámkovej dlažby.
  Úprava fasády je navrhnutá s fasádnym polystyrénovým systémom s omietkou, okná a dvere budú plastové, krytina betónová napr. Bramac

 • Novostavba rodinného domu - ŽilinaObjekt bude mať moderný a jednoduchý vzhľad. Objemovo sa jedná o kocku ( hlavná dvojpodlažná časť domu), ku ktorej bude z jednej strany pričlenený výškovo menší kváder (garáž s kotolňou), a zároveň bude tento kváder posunutý dozadu od prednej hrany kocky. V zadnej časti domu bude krytá terasa, kde prestrešenie je tvorené pokračovaním strechy nad kotolňou.Okolo domu bude okapový chodník s ďalšími spevnený plochami zo zámkovej dlažby.
  Pôdorys dvojpodlažnej časti má rozmery 10,5x8,8 m s výškou od okapového chodníka 6,8 m, priestory garáže s kotolňou 12,85x4 m s výškou od okapového chodníka 3,40 m.

 • Zmena účelu využitia stavby z rodinného domu na polyfunkčný objekt - Žilina Závodie Jedná sa o samostatne stojaci nepodpivničený objekt s dvomi nadzemnými podlažiami nepravidelného pôdorysného tvaru. Fasáda objektu rôzne uskakuje a aj použité materiály dodávajú objektu moderný, čistý a pritom jednoduchý vzhľad. Na fasáde sú nanesené omietky v dvoch béžových odtieňoch a časť fasády je obložená keramickým obkladom imitujúci štruktúru dreva. Výplne otvorov sú hliníkové s izolačným sklom. Lodžie a niektoré okná sú opatrené skleneným zábradlím. Na ploché strechy sa umiestnila vrstva kameniva. Zvody zo strechy sú vedené vnútrom objektu, a tým nepôsobia rušivo na fasáde.
 • Prístavba,nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu - Rosina ŽilinaObjekt je postavený ako nepodpivničený rodinný dom s neobytným podkrovím. Vstup do domu je z Východnej strany. Prestrešenie je riešené sedlovou strechou s hornou valbou so sklonom 36º. Podkrovie nie je obytné. V objekte sa nachádza jedno obytné podlažie, a neobývané podkrovie. V 1NP. sa nachádza zádverie, kúpeľňa, kuchyňa, obývačka, izba a spálňa .Založenie objektu je predpokladané na základových pásoch do nezámrznej hĺbky, min. 1200mm pod upravený terén (hĺbka ani konštrukcia základov nebola preverená,).Nosné steny a priečky sú murované z tehál plných pálených. Stropná doska nad 1.NP je riešená ako vystužená škvarobetónová doska hr.100-120mm.
  K objektu je z východnej strany pristavaná dielňa . Vstup je z južnej strany. Murivo je z tehál plných pálených hr.300mm prestrešenie je riešené sedlovou strechou so sklonmi 28 º a 11 º. Zakladanie je uvažované do nezámrznej hĺbky
 • Novostavba rodinného domu -k.ú. Kynceľová, p.č. 548/1, okres Banská BystricaNavrhovaná stavba je pôdorysne členitého tvaru s vonkajšími rozmermi 10,00 m × 12,70 m. Riešená je ako drevostavba zo stĺpikovej konštrukcie opláštenej MFP doskami. Má dve nadzemné podlažia – prízemie a podkrovie. Prízemie respektíve 1.NP je vybudované na podkladovej doske. Podkrovie je postavené na nosnej stropnej konštrukcii. Zvislý nosný systém je stenový, lokálne doplnený oceľovými rámami. Stropná nosná konštrukcia je navrhnutá vo forme drevených trámov s nosným záklopom. Strešná konštrukcia má sedlový tvar a konštrukčne je riešená tradičným tesárskym krovom. Podlahy v 1.NP je možné zhotoviť s ťažkou roznášacou vrstvou (betónový poter). Podlahy podkrovia sa musia vyhotoviť s ľahkou roznášacou vrstvou (sadrovláknité dosky, ...). Krytina je navrhnutá ľahká (plechová).
 • Novostavba rodinného domu - k.ú. Breza ,č.p.404, okres NámestovoJedná sa o dvojpodlažný nepodpivničený rodinný dom, ktorý bude zastrešený sedlovou strechou, so sklonom 33°. Z juhovýchodnej strany je strecha doplnená o trapezový vikier so sklonom 15°. Vonkajšie rozmery objektu budú 11,7x 9,6m ( bez zateplenia). Objekt bude osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu bude riešený cez 1.01 Zádverie,
  Vedľajšie vstupy sú riešené z 1.07 (Obývačka) a cez 1.09 (kotolňu a následne garáž).
 • Novostavba rodinného domu- k.ú. Rabča, č.p. 8106/67, okres NámestovoObjekt pôsobí jednoducho a moderne. Vonkajšia fasáda sa opatrí po zateplení tenkovrstvovou omietkou a niekde kamenným obkladom. Na soklovú časť domu a zo strechy vyčnievajúce komíny sa nalepí tiež kamenný obklad. Okná a dvere budú mať plastový rám s izolačným sklom. Ploché strechy z drevenej konštrukcie bude pokrývať fóliová hydroizolácia. Atiky budú oplechované profilom z poplastovaného plechu. Strecha bude odvodnená pododkvapovým dažďovým systémom.

 • Novostavba rodinného domu - Dolný Moštenec Považská BystricaDom je navrhnutý s čiastočným podpivničením. Pozostáva zo suterénnu, prízemia a podkrovia. Zastavaná plocha domu je 121,37, m2. Pôdorys objektu pozostáva z hlavnej časti domu v tvare štvorca s rozmermi 9,5x9,5 /bez zateplenia/ a priľahlej garáže s rozmermi 3,5x7,25 m./bez zateplenia/. Prestrešenie domu je navrhnuté valbovou strechou so sklonom 17°, prestrešenie garáže je uvažované pultovou strechou so sklonom 10°. Celková výška budovy od terénu bude 7,4m. Krytina je navrhnutá plechová/alt. Keramická škridľa/. Povrch fasády bude tvoriť tenkovrstvá omietka na kontaktnom zatepľovacom systéme na báze kamennej vlny. V úrovni sokla a na fasáde bude použitý kamenný obklad. Okná sú uvažované plastové. Rodinný dom bude vybavený jedným dvojprieduchovým komínom
 • Novostavba rodinného domu -Dolný Moštenec Považská BystricaDom je navrhnutý s čiastočným podpivničením. Pozostáva zo suterénnu, prízemia a podkrovia. Zastavaná plocha domu je 121,37, m2. Pôdorys objektu pozostáva z hlavnej časti domu v tvare štvorca s rozmermi 9,5x9,5 /bez zateplenia/ a priľahlej garáže s rozmermi 3,5x7,25 m./bez zateplenia/. Prestrešenie domu je navrhnuté valbovou strechou so sklonom 17°, prestrešenie garáže je uvažované pultovou strechou so sklonom 10°. Celková výška budovy od terénu bude 7,4m. Krytina je navrhnutá plechová/alt. Keramická škridľa/. Povrch fasády bude tvoriť tenkovrstvá omietka na kontaktnom zatepľovacom systéme na báze kamennej vlny. V úrovni sokla a na fasáde bude použitý kamenný obklad. Okná sú uvažované plastové. Rodinný dom bude vybavený jedným dvojprieduchovým komínom
 • Novostavba rodinného domu - Vavrečka NámestovoDom má navrhnuté ploché strechy s fóliovou hydroizoláciou, po obvode sú nízke atiky s oplechovaním, strechy sú odvodnené dažďovým pododkvapovým systémom. Pôdorys 1.NP má zložitý pôdorysný tvar, nakoľko na hlavnú časť domu s rozmermi 13,3x10,3 m sa v severovýchodnom rohu napája garáž 9x6,7 m a na južnej strane je vyčnievajúca časť kuchyne 5,3x2,65 m , nad ktorou je balkón so skleneným zábradlím. Objemovo sa dom skladá zo štyroch kvádrov, ktoré sú vzájomne pootočené o 90° a uložené na sebe resp. vedľa seba. Objekt pôsobí jednoducho, hranato a moderne. Farebné odtiene sú navrhnuté biele, čierne a sivé, drevo v prírodnom odtieni.
 • Novostavba rodinného domu - Vyšný KubínNavrhovaná stavba je pôdorysne obdĺžnikového tvaru s vonkajšími rozmermi 8,50 m × 11,00 m (hranice nosných múrov). Má dve nadzemné podlažia – prízemie a podkrovie a jedno podzemné podlažie – suterén. Suterén respektíve 1.PP je vybudované na podkladovej doske. 1NP a podkrovie je postavené na nosnej stropnej konštrukcii. Zvislý nosný systém je stenový – železobetónové steny a steny z pórobetónových tvaroviek lokálne doplnený železobetónovým stĺpom v interiéri. Stropná nosná konštrukcia je navrhnutá vo forme systémového polomontovaného stropu. Strešná konštrukcia má sedlový tvar s polvalbami na koncoch a konštrukčne je riešená tradičným tesárskym krovom. Podlahy sú ťažké s betónovým poterom, krytina ťažká (keramická, betónová) alt. ľahká (plechová), nenosné priečky sú murované
 • Prístavba a nadstavba RD č. 445 s garážou - Kotešová BytčaGaráž bude postavená ako samostatne stojaca stavba popri východnej hranici pozemku. Severnou stenou bude zarovnaná v jednej línii so stavbou rodinného domu. Prístup k stavbe, vjazd, bude riešený z miestnej cestnej komunikácie. Stavba je navrhnutá jednopodlažná, murovaná, so štvorcovým pôdorysom. Zastrešenie bude tvoriť sedlová strecha. Povrchovú úpravu stien bude tvoriť omietka. Strešná krytina bude z profilovaného plechu v tvare škridle. Soklová časť bude obložená obkladom z umelého kameňa. Okná a dvere budú plastové. Garážová brána je navrhnutá sekcionálna.
 • Novostavba rodinného domu - Vavrečka NámestovoDom pozostáva z 1.NP a obytného podkrovia. Pôdorys objektu tvorí štvorec 11,40x11,45 m, pričom na východnej strane časť 1.NP ustupuje dovnútra o 1,55 m, pretože je tu vytvorená terasa, ktorá je krytá strechou domu. Na východnej strane je v podkroví vytvorená lodžia, ktorá zasahuje smerom dovnútra pôdorysu. Na terase sú zakomponované dva stĺpy, ktoré podopierajú podkrovnú časť domu. Vstupná časť je zvýraznená tiež dvomi stĺpmi, ktoré slúžia na podopretie balkónovej dosky, ktorá nám nadkrýva vstup.
 • Novostavba rodinného domu - Vavrečka NámestovoDom pozostáva z 1.NP a obytného podkrovia. Pôdorys objektu tvorí obdĺžnik 8,5x10,4 m. Výška domu je navrhovaná cca 8,1 m. Dom bude zastrešený sedlovou strechou. Sklon strešných rovín 38°. Murované steny budú mať povrchovú úpravu z hladkej tenkostennej omietky, ktorá bude nanesená na kontaktom zatepľovacom systéme. Soklová časť bude opatrená kamenným obkladom. Strecha bude pokrytá krytinou z tvarovaného poplastovaného plechu a odvodnená pododkvapovým dažďovým systémom. Okná a vonkajšie dvere budú plastové s izolačným sklom. Dom bude mať dve komínové telesá. Okolo domu bude okapový chodník a vyrovnávajúce schodíky k vchodom zo zámkovej dlažby. Podlaha 1.NP bude od terénu vyvýšená o 350 mm.
 • Novostavba rodinného domu - Obec Zubrohlava, okres NámestovoJedná sa o dvojpodlažný rodinný dom bez podpivničená , ktorý bude zastrešený sedlovou strechou so sklonom 40° nad 2.NP.Vonkajšie rozmery objektu sú 15,3 x 9,3 m.(bez zateple-nia). Závetrie a terasa sú prekryté presahom strešnej konštrukcie. Dom bude osadený v rovinatom teréne . Hlavný vstup do objektu je navrhnutý zo Severo-východnej strany cez Zádverie 1.01. Vedľajší vstup do domu je z terasy z juho-západnej strany a z garáže na severovýchodnej strane.

 • Rodinný dom – zmena stavby pred dokončením - MartinDom je osadený v rovinatom teréne . Hlavný vstup do objektu je navrhnutý zo severnej stra-ny cez zádverie, v ktorom sa nachádza schodisko pre výstup do druhého nadzemného po-dlažia. Prvé nadzemné podlažie je dispozične rozdelené na dve časti. Vstup do nich je riešený cez spomínané zádverie, na ktoré nadväzujú chodby oboch častí. Z chodieb je prístupné hygienické zázemie – kúpeľňa s wc. Na chodbu nadväzuje obytná kuchyňa, z ktorej je možný vstup do izby. Z obytnej kuchyne je ďalej možný vstup na terasu, ktorá je vytvorená spev-nenou plochou. Druhé nadzemné podlažie tvorí samostatná bytová jednotka s izbami, obytnou kuchyňou, wc, kúpeľňou, šatníkom, terasou a balkónom. Vzájomné prepojenie medzi podlažiami je riešené jednoramenným schodiskom.
 • Novostavba rodinného domu - Ťapešovo -NámestovoJedná sa o dvojpodlažný nepodpivničený rodinný dom, ktorý bude zastrešený pultovou strechou, so sklonom 7°. Vonkajšie rozmery objektu sú 8,6 x 9,6m ( bez zateplenia). Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.01 Zádverie, vedľajšie vstupy sú riešené z 1.05 (Obývačka)
  V 1NP sa nachádza zádverie ,technická miestnosť, kuchyňa spojená s obývačkou a jedálňou Schodisko, kúpelňa s WC, pracovňa a šatník .V 2NP sa nachádza spoločná chodba ,kúpelňa, samostatné WC, práčovňa,2x detská izba a jedna spálňa .
 • Stavebné úpravy rodinného domu – zobytnenie podkrovia -Rajec Stavebnými úpravami vznikne obytné podkrovie pre potreby investora.

  Objekt rodinného domu na parcele č. 255/2 (obr. 1 a 2) je dvojpodlažný, nepodpivničený, s obytným podkrovím. Zastrešenie je realizované sedlovou strechou so sklonom 22%. Výška hrebeňa pôvodnej strešnej konštrukcie a výška po zobytnení podkrovia zostala zachovaná +9,45m (od ± 0,000), čo je 9,70m od okolitého terénu.
 • Stavebné úpravy a nadstavba rodinného domu č.254 - Štiavnik BytčaObjekt bol postavený už dávnejšie a tomu zodpovedá jeho architektúra, pričom fasáda domu je už vynovená, teda zateplená a omietnutá hladkou omietkou (bledosivá a bledofialová farba) a osadené biele plastové okná a dvere. Krytinu tvorí hladký pozinkovaný plech striebornej farby. Objekt je čiastočne podpivničený, ďalej má 1.NP a neobytné podkrovie nad pôvodným pôdorysom domu. Pôvodný pôdorys domu má rozmery 8,75x9,34 m a nad touto časťou je sedlová strecha v sklone 42° so sedlovým vikierom. Z východnej strany je prístavba k rodinnému domu s rozmermi 4,03x9,66 m prekrytá plytkou strieškou naväzujúcou na sedlovú strechu. Prístavba má skosený JV roh. Výška objektu je od terénu pri hlavnom vstupe po hrebeň 7,8 m. Dažďový systém je z pozinkovaného plechu. Objekt má jedno murované komínové teleso, ktoré vyúsťuje nad strechu.
 • Novostavba rodinného domu - Vavrečka NámestovoDom bude zastrešený sedlovou strechou s hornou polvalbou a dolnou valbou, pričom v streche budú dva široké sedlové vikiere s hornou polvalbou, umiestnené oproti sebe. Sklon strešných rovín 35°. Dolná valba na severnej fasáde domu bude prerušená balkónom s murovaným zábradlím a lichobežníkovým pôdorysom. Steny budú mať povrchovú úpravu zo silikátovej omietky, ktorá bude nanesená na kontaktom zatepľovacom systéme. Soklová časť bude opatrená kamenným obkladom. Strecha bude pokrytá krytinou z tvarovaného poplastovaného plechu a odvodnená pododkvapovým dažďovým systémom. Okná a vonkajšie dvere budú plastové s izolačným sklom. Dom bude mať dve komínové telesá. Okolo domu bude okapový chodník a terasa vydláždená zámkovou dlažbou.
 • Prístavba a nadstavba rodinného domu - Vavrečka NámestovoStavebnými úpravami bol vyhotovený návrh rodinného domu . Dom sa pôdorysne rozšíril a bola navrhnutá nová strecha. Návrh uvažuje s dvojpodlažným domo bez podpivničenia pôdorysne v tvare lichobežníka aby sa efektívne využil priestor pozemku .Hlavný vstup navrhnutý zo západnej strany, vedľajší zo severnej strany cez obývačku.
  Prestrešenie bolo riešené so sedlovou strechou so sklonom 20°. Nadokrytie vstupu bolo navrhnuté sedlovým vikierom . Zo severnej strany boli na presvetlenie podkrovných priestorov doplnené dva trapézové vikiere
 • Novostavba rodinného domu - RakováProjekt zahŕňa riešenie pre konkrétnu polohu, s priamym osadením v teréne. Charakteristickým znakom v návrhu sa stáva tvar sedlovej strechy, ktorá je dominantným prvkom objektu. Architektonický návrh vychádza z daných konštrukčných výšok v objekte. Funkčná náplň objektu vychádza z požiadavky investora a jeho jednoznačnej funkcie – objekt na bývanie.
  Použitá materiálová kombinácia farebných omietok, okenných otvorov a kamenného obkladu sa stáva nosnou časťou návrhu. Jednotlivé architektonické články vytvárajú plasticitu fasády. Vznikne tak sled plasticky členitej fasády budovy, ktorá pôsobí ako zjednocujúci urbanistický a architektonický kompozičný prvok. Povrchové úpravy objektu vychádzajú z funkcionalistickej architektúry, ale pritom rešpektujú charakter regionálnej výstavby. Návrh niektorých ďalších povrchových úprav je riešený atypicky, presné určenie prevedie autor spolu s investorom.
 • Garáž - novostavba - Rykynčice okres KrupinaGaráž je obdĺžnikového pôdorysu 6,0 x 5,4 m. Stavba bude murovaná, jednopodlažná, nepodpivničená, zastrešená sedlovou strechou. Strešná krytina je uvažovaná plechová v tvare škridle. Povrch fasády bude tvoriť omietka. Okná a dvere budú plastové. Stavba bude založená na betónových základových pásoch.
 • Garáž-novostavbaGaráž je obdĺžnikového pôdorysu 6,0 x 5,4 m. Stavba bude murovaná, jednopodlažná, nepodpivničená, zastrešená sedlovou strechou. Strešná krytina je uvažovaná plechová v tvare škridle. Povrch fasády bude tvoriť omietka. Okná a dvere budú plastové. Stavba bude založená na betónových základových pásoch.

 • Novostavba rodinného domu - BeňadovoNavrhovaná stavba je pôdorysne členitého tvaru s vonkajšími rozmermi 10,00 m × 10,00 m (hranice nosných múrov). Má dve nadzemné podlažia – prízemie a podkrovie a jedno podzemné podlažie – suterén. Suterén respektíve 1.PP je vybudované na podkladovom betóne. 1NP a podkrovie je postavené na nosnej stropnej doske. Zvislý nosný systém je stenový – železobetónové steny a steny z pórobetónových tvaroviek lokálne doplnený železobetónovým stĺpom v interiéri. Stropná nosná konštrukcia je navrhnutá vo forme monolitického železobetónového stropu. Strešná konštrukcia má sedlový tvar s jedným sedlovým vikierom a konštrukčne je riešená tradičným tesárskym krovom. Podlahy sú ťažké s betónovým poterom, krytina ťažká (keramická, betónová) alt. ľahká (plechová), nenosné priečky sú murované.
 • Novostavba rodinného domu - TvrdošínDom pozostáva z 1.NP a podkrovia . Zastavaná plocha domu je 172,00 m2. Pôdorys objektu je členitý, pozostáva z hlavnej časti domu v tvare obdĺžnika s rozmermi 10,5x11,5 a priľahlej garáže s rozmermi 4x14,5m.Prestrešenie oboch objektov je riešené pultovými strechami so sklonom 9° Celková výška budovy je7,97 m, nad garážou 3,75 m. Krytina je navrhnutá po-vlaková – fóliová. Povrch fasády bude tvoriť tenkovrstvá omietka na kontaktnom zatepľova-com systéme na báze polystyrénu. V úrovni sokla bude použitý obklad. Okná sú uvažované plastové. Rodinný dom bude vybavený jedným komínom.
 • Novostavba rodinného domu, Gbeľany, parcela 854/54 Ide o rodinný dom - stavba je dvojpodlažná, kubického tvaru, pozostávajúca z hmoty troch kvádrov, pôdorysné rozmery zastavanej plochy sú 18,65x11,51 m. Strecha objektu je plochá, s troma výškovými úrovňami, s maximálnou výškou atiky +3,980 m od ±0,000.
 • Novostavba rodinného domu - Kolárovice BytčaObjekt je prestrešený sedlovou strechou s polvalbami, pričom jedna strešná rovina je potiahnutá nad priestor garáže. V streche sú osadené strešné okná. Objekt má jedno komínové teleso. Povrchová úprava zateplených stien bude z omietky, soklová časť obložená kamenným obkladom, okná plastové biele, krytina z keramickej škridle, strecha odvodnená pododkvapovým dažďovým systémom z poplastovaného plechu. \\r\\n\\r\\n
 • Novostavba rodinného domu -Rosina ŽilinaObjekt má jednoduchý pôdorys v tvare obdĺžnika 8,5mx16,4m /bez zateplenia/ .Je navrhnutý s čiastočným podpivničením. Pohľadovo od cesty a okolia pripomína jednopodlažný bungalov Suterén je vnorený do terénu. Vetranie a presvetlenie týchto priestorov je riešené anglickými dvorčekmi.
  Prestrešenie domu je navrhnuté sedlovou strechou so sklonom 25°. Výška domu zo strany od cesty je navrhnutá 5,4 m. Objekt je osadený do sklonitého terénu. Úprava okolia bude prevedená navážkou zeminy pre čiastočné vyrovnanie terénu v okrajových častiach domu . Zo zadnej strany domu (Z) je k objektu navrhnutá terasa z dvoch strán ohraničená vyrovnávacími schodami z palisád a zámkovej dlažby.
  Úprava fasády je navrhnutá s fasádnym polystyrénovým systémom s omietkou, okná a dvere budú plastové, krytina betónová napr. Bramac.
 • Novostavba rodinného domu Laguna 10 - Z - Turie ŽilinaDom je navrhnutý ako samostatne stojaci prízemný rodinný dom bez podpivničenia so sedlovou strechou. Dispozícia domu je rozdelená na dennú a nočnú časť. Denná časť sa nachádza v zadnej časti objektu a tvorí ju kuchyňa, jedáleň a obývacia izba, ktoré spolu vytvárajú jeden veľkopriestor. V prednej časti objektu sa nachádza nočná časť domu, ktorú tvorí spálňa rodičov a detská izba. Denná a nočná časť je predelená stredným technickým traktom s kúpeľňou, zádverím, chodbou, WC a malou práčovňou.
 • Novostavba rodinného domu,záhradného domu a oplotenia - Krásna Hórka TvrdošínJedná sa o dvojpodlažný ne podpivničený rodinný dom osadený v rovinatom teréne.Vonkajšie rozmery objektu sú 12,5 x 12,3 m ( bez zateplenie).V 1NP sa nachádza Zádverie ,kúpelňa s WC, kotolňa,Sklad, Pracovňa,obývacia izba s jedálňou a kuchyňou. Vzájomné prepojenie medzi podlažiami je riešené jedným dvojramenným schodiskom.\\r\\nV 2NPsa nachádzajú tri izby,kúpelňa s WC,Práčovňa a spoločná chodba.\\r\\nRodinný dom bude realizovaný v tradičnej murovanej technológii v kombinácii so železobetónovým stropom. Osvetlenie a vetranie všetkých obytných priestorov je priame. Sociálne priestory (WC, kúpeľne) a chodby sú vetrané priamo.
 • Novostavba rodinného domu - Vavrečka NámestovoDom je prízemný bez obytného podkrovia. Pôdorys je tvaru písmena L, rozmery 17,45 x12,00 m (so zateplením). Zastrešenie je tvorené valbovou strechou. Podstrešný priestor je neobytný, bude slúžiť len na odkladanie sezónnych vecí. Strešná krytina je uvažovaná plechová v tvare škridle. Povrch fasády bude tvoriť omietka a kamenný obklad. Okná a dvere budú pastové
 • Novostavba rodinného domu - Bobrov NámestovoDom bude mať 1.NP a podkrovie, nebude podpivničený. Pôdorysný tvar domu je v podobe písmena T. Celkové rozmery objektu sú 12x11,5 m. Do T pôdorysu je v zadnej časti domu včlenená nekrytá terasa. Objekt bude osadený na rovinatý terén, preto bude podlaha 1.NP vyvýšená od terénu o 350 mm. Celková výška domu od terénu po hrebeň strechy bude 7,585 m. Steny domu budú murované, strecha sedlová so sklonom 36°. Vchod bude prestrešený sedlovou strieškou. Objekt bude mať dva jednoprieduchové komíny. Farebnosť domu bude riešená v teplých odtieňoch. Krytina z keramickej škridle, dažďový systém z poplastovaného plechu, fasáda z omietky a kamenného obkladu, okná a vonkajšie dvere plastové, zábradlia nerezové.
 • Novostavba rodinného domu - Sedliacka Dubová Dolný Kubín Jedná sa o dvojpodlažný nepodpivničený rodinný dom, ktorý bude zastrešený sedlovou strechou, so sklonom 36°. V 1NP sa nachádza Garáž,s dielňou , Zádverie,, spoločná chodba, samostatné wc pod schodiskom,obývacia izba s jedálňou,kuchyňa a špajza. Vzájomné prepojenie medzi podlažiami je riešené jedným dvojramenným schodiskom.\\r\\nV 2NP sa nachádza spoločná chodba ,kúpelňa s WC,tri izby a spálňa všetky s prístupom na balkón.\\r\\nRodinný dom bude realizovaný v tradičnej murovanej technológii v kombinácii so železobetónovým stropom. Objekt bude 2 podlažný a bude zastrešený sedlovou strechou.
 • Stavebné úpravy rodinného domu - Rimavské Janovce Rimavská SobotaNa rodinnom dome boli v minulosti vykonané stavebné úpravy konštrukcií a rovnako aj prístavba k pôvodnému starému rodinnému domu, čo podstatne zväčšilo úžitkovú plochu domu. Preto dom z architektonického hľadiska pôsobí moderne.Strecha je odvodnená pododkvapovým dažďovým systémom z poplastovaného plechu tmavosivej farby. Obvodové steny sú zvonka omietnuté hladkou omietkou béžovej farby. Steny vstupných častí a balkonové steny sú obložené keramickým obkladom hnedej farby, rovnako ako aj soklová časť. Okná a vonkajšie dvere majú plastový biely rám. Terasa je prekrytá sklom upevneným k oceľovému roštu. Oceľový rošt je podopieraný betónovým rámom, obloženým tiež keramickým obkladom hnedej farby. Podlaha terasy je vydláždená keramickou dlažbou bledosivej farby.
 • Pristavba a nadstavba na dom s vytvorením ďalšej bytovej jednotky - Závodie ŽilinaNavrhovaným riešením, stavebnými úpravami a rekonštrukciou sa sfunkční pôvodná nevy-hovujúca dispozícii bytových jednotiek na 2.NP a 3.NP. Tieto byty budú trojizbové. V 1.NP vznikne nová samostatná bytová jednotka - dvojizbový byt s príslušenstvom. Na tomto po-dlaží sa bude nachádzať i technická miestnosť objektu.Pôvodne riešená prístavba zádveria s exteriérovým prístupovým schodiskom sa zbúra. Architektonicky sa objekt výraznejšie nezmení. Nadstavba bude kopírovať vzhľad existujúcich podlaží. Nové zastrešenie bude taktiež riešené plochou strechou. Prístavbou výťahu s novým vstupom, novým farebným a materiálovým členením fasády dostane budo-va modernejší a vizuálne príťažlivejší architektonický výzor
 • Novostavba rodinného domu - PrievidzaNavrhovaný objekt je dvojpodlažný, nepodpivničený, zastrešený plochou strechou a je osadený v rovinatom teréne. Objekt má obdĺžnikový pôdorysný tvar 11,95 x 8,8m a výšku +6,5m nad terénom. K domu patrí garáž s garážovým státím, ktorá je umiestnená západne od rodinného domu. Fasáda bude omietaná v kombinácii s obkladanými plochami, okná a dvere plastové, krytina zo strešnej fólie.
 • Prístavba rekreačnej chaty - Kotešová - Oblazov, okres BytčaObjekt má jedno podzemné podlažie, ktoré je čiastočne zapustené vo svahu (1.PP) a nadzemné podlažie s podkrovím. Zastrešenie tvorí sedlová strecha so sklonom 49°. Vonkajšie rozmery objektu sú 5,45 x 9,2m (so zateplením). Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený vo svahu.
  Na 1.PP je vedľajší vstup do objektu, cez ktorý sa vchádza do kuchyne. Kuchyňa je ako jediná miestnosť 1.PP priamo vetraná a osvetlená denným svetlom. Nachádza sa tu kúpeľňa, samostatné WC, komora, chodba a schodisko.
 • Novostavba rodinného domu - Vavrečka. Architektonický návrh vychádza z daných konštrukčných výšok v objekte. Funkčná náplň objektu vychádza s požiadavky investora.
  Použitá materiálová kombinácia farebnej omietky, okenných otvorov, kamenného a tehlového resp. keramického obkladu sa stáva nosnou časťou návrhu. Jednotlivé architektonické články vytvárajú plasticitu fasády. Vznikne tak sled plasticky členitej fasády budovy, ktorá pôsobí ako zjednocujúci urbanistický a architektonický kompozičný prvok. Povrchové úpravy objektu vychádzajú z funkcionalistickej architektúry, ale pritom rešpektujú charakter regionálnej výstavby. Návrh niektorých ďalších povrchových úprav je riešený atypicky, presné určenie prevedie architekt spolu s investorom.
 • Novostavba rodinného domu - Vavrečka NámestovoJedná sa o jednopodlažný nepodpivničený rodinný dom s garážou, ktorý bude zastrešený sedlovou strechou, so sklonom 22° a pultovou strechou nad garážou so sklonom 9° . Von-kajšie rozmery objektu sú 13,0 x 19,5 m ( bez zateplenia). Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.01 Zádverie, ved-ľajšie vstupy sú riešené cez 1.03 (Obývačka), 1.10 (kotolňa) .
  V 1NP sa nachádza kúpelňa s WC, kotolňa, spálňa, dve izby, spoločná chodba, obývacia izba s jedálňou, kuchyňa so špajzou a samostatnú časť domu tvorí kotolňa s Garážou.
 • Novostavba prístrešku pre auto - Rimavská SobotaStavba bude mať jednoduchý obdĺžnikový pôdorysný tvar 6x7,1 m, čiže zastavaná plocha bude 42,6 m2. Výška objektu 2,8 m. Objekt bude otvorený, po bokoch budú umiestnené betónové stĺpy 300x1000 mm obložené umelým kameňom, ktoré budú podopierať strešnú drevenú konštrukciu s plechovou krytinou. Sklon strechy bude plytký. Vo vnútri stavby sú tri drevené stĺpy, ktoré tiež podopierajú strechu.
 • Novostavba prístrešku pre auto - Rimavská SobotaStavba bude mať jednoduchý obdĺžnikový pôdorysný tvar 6x7,1 m, čiže zastavaná plocha bude 42,6 m2. Výška objektu 2,8 m. Objekt bude otvorený, po bokoch budú umiestnené betónové stĺpy 300x1000 mm obložené umelým kameňom, ktoré budú podopierať strešnú drevenú konštrukciu s plechovou krytinou. Sklon strechy bude plytký. Vo vnútri stavby sú tri drevené stĺpy, ktoré tiež podopierajú strechu.
 • Zmena účelu využitia, dom č. 4, ul. Hodžova, ŽilinaDom má obdĺžnikový pôdorys, jedno podzemné a dve nadzemné podlažia. Zastrešenie je riešené sedlovou strechou s obytným podkrovím. Zmenou účelu nebytových priestorov na 2.NP vzniknú drobnými stavebnými úpravami dve bytové jednotky: 1 x trojizbový byt “A“ s príslušenstvom a 1x dvojizbový byt “B“ s príslušenstvom. Vonkajšie architektonické riešenie objektu sa nemení. Stavebnými úpravami nedôjde k zmene stávajúcich nosných konštrukcií
 • Novostavba rodinného domu - NámestovoDom bude mať 1.PP,1.NP a podkrovie. Zastavaná plocha domu je 166 m2. Pôdorys objektu tvorí obdĺžnik 10x11,25 m, pričom v prednej časti domu je do tohto pôdorysu pričlenená garáž s chodbou s rozmermi 6,5x10m. Čiže celková dĺžka domu je 16,5 m a šírka 11,5 m. Krytina bude z betónovej škridle. Povrch fasády bude tvoriť omietka, v soklovej časti bude použitý obklad. Okná budú plastové. Objekt bude mať v rámci podkrovia dva balkóny s nerezovým zábradlím. Rodinný dom bude vybavený dvoma komínmi.
 • Novostavba rodinného domu - NámestovoDom bude osadený v rovinatom teréne . Hlavný vstup do objektu je navrhnutý zo Severnej strany cez Zádverie 1.01.Prístup k zádveriu bude vonkajším žb schodiskom alt. rampou. Vedľajší vstup do domu je z Terasy z južnej strany . Vstup cez Suterén je možný vonkajším schodiskom zo zadnej strany objektu a cez Garáž .Úroveň ±0,000 bola navrhnutá 1,7m od upraveného terénu. Dom je teda len čiastočne vnorený do terénu.

 • Novostavba rodinného domu - Kysucký Lieskovec -SnežnicaObjekt má lichobežníkový pôdorysný tvar 16,490x8,8m v najdlhšej časti a v najkratšej časti 11,4 x8,8 m. Navrhnutý je ako dvojpodlažný . Zo zadnej časti je čiastočne vnorený do terénu. Strecha je navrhnutá ako plochá s hydroizolačnou PVC fóliou, po obvode je ukončená atikou. Výška domu /po atiku / 6,4 m .Objekt bude osadený do šikmého terénu, Zo zadnej strany bude terén upravený svahovaním a terasami, z prednej časti bude kopírovať pôvodný terén. Fasáda bude omietaná, okná a dvere plastové.
 • Asanácia rodinného domu - PredmierObjekt je postavený ako podpivničený rodinný dom s neobytným podkrovím. Vstup do domu je zo Severovýchodnej strany . Dom je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne .Založenie objektu je predpokladané na základových pásoch do nezámrznej hĺbky, min. 1200mm pod upravený terén (hĺbka ani konštrukcia základov nebola preverená,).
 • Novostavba rodinného domu - Dolná TižinaObjekt má obdĺžnikový pôdorysný tvar 10,75x8,75 m, pričom do tohto pôdorysu je vo východným rohu začlenená vonkajšia terasa s pergolou a navyše opatrená zábradlím. Čiže čistý pôdorys domu je v tvare L. Objekt je čiastočne podpivničený s 1. a 2.NP. Objekt prekrýva plytká pultová strecha. Výška domu zo strany od cesty je 6,78 m. K domu je zo SZ strany pričlenené otvorené, ale prestrešené garážové státie, ktorého pultová strecha je potiahnutá až nad hlavný vstup. Objekt bude osadený do šikmého terénu, preto sa zo SV strany pod domom a pod garážou zhotoví stupňovitý oporný gabionový múr. Fasáda bude omietaná, okná a dvere plastové, krytina z poplastovaného plechu.
 • Novostavba rodinného domu - Oravská Jasenica - NámestovoDom bude mať 1.PP a 1.NP . Dom je tvarovo jednoduchý, pripomína bungalov, pôdorys tvorí obdĺžnik 12x13,25 m, pričom v zadnej časti domu je pričlenená terasa s rozmermi 6x3,25 m, pod ktorou je jedna zo suterénnych miestností. Objekt bude osadený do svahovitého terénu, preto vstupy z exteriéru do garáže a kotolne budú lemovať oporné múry. K hlavným vchodovým dverám na 1.NP budú viesť vyrovnávajúce schody, pričom sa prekoná výšková úroveň 300 mm. Vyrovnávajúce schody budú viesť aj k dverám do kotolne. Stavba bude mať valbovú strechu so sklonom 23°. Objekt bude mať jeden dvojprieduchový komín. Farebnosť domu bude riešená v teplých odtieňoch. Krytina z keramickej škridle, dažďový systém z poplastovaného plechu, fasáda z omietky a kamenného obkladu, okná a vonkajšie dvere plastové, zábradlia nerezové a sklenené.
 • Novostavba rodinného domu - Vavrečka NámestovoJedná sa o dvojpodlažný nepodpivničený rodinný dom, ktorý bude zastrešený sedlovou strechou, so sklonom 15° nad 2.NP a pultovou strechou so sklon11° nad garážou. Vonkajšie rozmery objektu sú 14,10 x 11,4 m. ( bez zateplenia). Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.01 Zádverie ,vedľajšie vstupy sú riešené cez 1.06 (Kuchyňa s jedálňou), 1.08 (Obývačka) a 1.09 (Kotolňa).
 • Novostavba rodinného domu - Vavrečka NámestovoJedná sa o dvojpodlažný nepodpivničený rodinný dom, ktorý bude zastrešený pultovou stre-chou so sklonom 15° nad 2.NP,a plochou strechou nad 1.NP . Vonkajšie rozmery objektu sú 12,45 x 14,2 m.(bez zateplenia). Pôdorys v 2NP bude čiastočne ustúpený vzhľadom na pô-dorys 1.Np z dôvodu vytvorenia balkónu zo Západnej a Južnej strany domu. Objekt bude samostatne voľne stojaci a bude osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je rie-šený cez 1.01 Zádverie ,vedľajšie vstupy sú riešené cez 1.06 (Obývačka s jedálňou), 1.07 (Kotolňa) .
 • Novostavba rodinného domu - Vavrečka NámestovoDom je prízemný bez obytného podkrovia so vstavanou garážou. Pôdorys je tvaru nepravidelného L, rozmery 14,55 x18,80 m (so zateplením). Zastrešenie je tvorené dvomi pultovými strechami. Podstrešný priestor je neobytný, bude slúžiť len na odkladanie sezónnych vecí. Strešná krytina je uvažovaná plechová – falcovaná. Povrch fasády bude tvoriť omietka, v soklovej časti bude použitý obklad. Okná a dvere budú pastové.
 • Novostavba rodinného domu - Vavrečka NámestovoDom pozostáva z 1.NP, podkrovia a je čiastočne podpivničený. Zastavaná plocha domu je 159,57 m2. Pôdorys objektu je členitý, pozostáva z dvoch navzájom diagonálne prepojených obdĺžnikov. Celková dĺžka RD je 15,7 m, celková šírka 12,55 m (rozmery bez tepelnej izolácie). Výškovo je stavba delená do dvoch úrovni. Vyššia časť je tvorená 2. nadzemným podlažím. Nižšia časť, v úrovni prízemia, sa nachádza v mieste garáže a technického zázemia RD. Celková výška budovy je 7,26 m, nad garážou 3,23 m. V zadnej časti domu je uvažovaná nekrytá terasa. Krytina je navrhnutá povlaková – fóliová. Povrch fasády bude tvoriť tenkovrstvá omietka na kontaktnom zatepľovacom systéme na báze polystyrénu. V úrovni sokla bude použitý obklad. Okná sú uvažované plastové. Rodinný dom bude vybavený dvoma komínmi
 • Novostavba rodinného domu - Mojš ŽilinaJedná sa jednopodlažný rodinný dom bez podpivničenia, ktorý bude zastrešený valbovou strechou so sklonom 25°.Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teré-ne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.01, Zádverie . Vedľajší vstup je riešený cez 1.03 /obývačka s jedálňou/ a 1.13 /Garáž/.

  Dispozicia je rozdelená na dennú a nočnú zónu. V dennej zóne sa nachádza, obývačka s jedálňou, kuchyňa, špajza a samostatné WC. V nočnej zóne sa nachádza kúpeľňa , detská izba, pracovňa a spálňa ,ku ktorej spadá aj miestnosť so šatníkom.
  K domu je zo severovýchodnej strany navrhnutá garáž
 • Novostavba rodinného domu - Gbeľany Žilina Jedná sa o jednopodlažný nepodpivničený rodinný dom typu bungalov, ktorý bude zastrešený valbovou strechou, ktorá bude mať sklon 20°. Vonkajšie rozmery objektu sú 15,3 x 11,3m (bez zateplenia objektu). Celkový pôdorysný tvar je v tvare písmena „S“. Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v mierne svahovitom teréne. Pôvodný návrh uvažoval nad garážou s vyložením strechy o 800mm, ako na celok RD. V priebehu realizácie sa vyloženie upravilo na 4600mm. Prístrešok pre auto je momentálne uložený na troch stĺpoch 400/1100 z DT tvárnic, ktoré sú založené na pásových základoch.
 • Novostavba rodinného domu - Gbeľany Žilina Jedná sa o jednopodlažný nepodpivničený rodinný dom, ktorý bude zastrešený plochými strechami v dvoch výškových úrovniach. Vonkajšie rozmery objektu sú 14,26 x 16,56 m ( bez zateplenia). Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený na svahovitom teréne.Vonkajšia miestnosť 1.13 (Terasa) je prístupná z miestnosti 1.02 (obývacej izby), 1.03 (Izba). Do miestnosti 1.12 (kotolne) sa vchádza z terasy. Terasa je čiastočne prestrešená a je s exteriérovým schodiskom vedúcim na voľný terén.
 • Hospodársky objekt - ŽilinaNavrhovaný objekt je pôdorysne obdĺžnikového tvaru s vonkajšími rozmermi 15,70 m × 8,20 m (hranice nosných múrov). Má dve nadzemné podlažia. Prvé podlažie je vybudované na podkladovom betóne a druhé podlažie na stropnej nosnej konštrukcii. Zvislý nosný systém je stenový. Strešná nosná konštrukcia bude vo forme väzníkového dreveného krovu. Podlaha na podkladovom betóne je ťažká s betónovým poterom. Podlaha na stropnej konštrukcii je ľahká pozostávajúca len z podlahovej krytiny (PVC). Krytina ľahká – bitúmenová, deliace priečky nie sú navrhnuté.
 • Novostavba rodinného domu - MutnéCharakteristickým znakom v návrhu sa stáva priečelie, zadný pohľad a tvar ktorý je dominantným prvkom objektu. Architektonický návrh vychádza z daných konštrukčných výšok v objekte. Funkčná náplň objektu vychádza s požiadavky investora.
  Použitá materiálová kombinácia farebnej omietky, okenných otvorov, kamenného a tehlového resp. keramického obkladu sa stáva nosnou časťou návrhu. Jednotlivé architektonické články vytvárajú plasticitu fasády. Vznikne tak sled plasticky členitej fasády budovy, ktorá pôsobí ako zjednocujúci urbanistický a architektonický kompozičný prvok. Povrchové úpravy objektu vychádzajú z funkcionalistickej architektúry, ale pritom rešpektujú charakter regionálnej výstavby. Návrh niektorých ďalších povrchových úprav je riešený atypicky, presné určenie prevedie autor spolu s investorom.
 • Prerábka rodinného domu - Rovinka, okres BratislavaV mieste prekladu sa odstráni omietka. Do steny sa vyfrézuje drážka na vloženie príruby oceľového L profilu (uložiť min. 200 mm za ostením otvoru). Profil treba dočasne zastabilizovať pokým nedôjde k prepojeniu s profilom na druhej strane steny pomocou závitových tyčí Ø10 mm vo vzdialenostiach á400 mm. Následne sa profily prepoja aj zo spodnej strany privarenou pásovinou 6/40 mm vo vzdialenostiach á400 mm. Škára medzi spodnou prírubou oceľového profilu a nadpražím sa vyplní injektážnou maltou a nechá vytvrdnúť. Takisto sa vyplní i škára medzi prírubou profilu a murovanou stenou v mieste uloženia, aby nastal rovnomerný prenos zaťaženia.
 • Prístavba garáže k rodinnému domu - Beňadovo -NámestovoStrešná konštrukcia je navrhnutá pultového tvaru so sklonom strešnej roviny 8°. Použitá bude ľahká krytina (plechová) s hmotnosťou do 5 kg.m-2. Krokvy (80/180) vytvárajúce strešné roviny sú položené z jednej strany na pomúrnici (60/200) a z druhej strany sú pripevnené o fasádnu stenu existujúceho objektu (položenie na drevený hranol alebo ukotvenie na krokvy existujúcej strechy). Medziľahlé podopretie krokiev je dvoma drevenými väznicami (160/200), ktoré sú nad stenami položené cez stĺpiky (160/160) na železobetónovom venci. Uprostred rozpätia sú väznice zavesené na oceľovom valcovanom profile HEB180 (alternatívne HEA200). Tento oceľový profil je z jednej strany položený a ukotvený na venci navrhovanej steny a z druhej strany ukotvený do fasádnej steny (prikotvenie k vencu respektíve uloženie do kapsy muriva s roznášacím betónovým podkladom).
 • Novostavba rodinného domu - Podhorie ŽilinaDom bude vybavený štandardnou elektroinštaláciou. Káblová prípojka 1 kV je zakreslená v situačnom pláne v M 1:250. Navrhované technické riešenie predpokladá napojenie novostavby rodinného domu z existujúceho zemného vedenia , ktoré sa
  nachádza na hranici prístupovej komunikácie. Káblový prívod k rozvádzaču RE bude vyhotovený káblom CYKY-J 4x16mm2, vedeným
  v chráňičke FXKVr63 pretlakom pod komunikáciou. Pripojený bude z existujúcej rozpájacej skrine SR. Typ rozpájacej skrine pri vyhotovení PD nebol presne určený.

 • Zastavovacia štúdia pre výstavbu rodinných domov- Žilina TerchováProjektová dokumentácia bude tvoriť podklad pre vydanie územného rozhodnutia na riešenú lokalitu výstavby samostatne stojacich rodinných domov, prípadne rekreačných objektov. Riešené územie má dobré predpoklady pre zapojenie do urbanistickej štruktúry jestvujúcej obytnej časti Terchová – Solisko.Projektová dokumentácia rieši zastavovaciu štúdiu 8 stavebných pozemkov. Súčasťou návrhu je aj vybudovanie obslužnej komunikácie, ktorá bude priamo nadväzovať na jestvujúcu miestnu komunikáciu. Návrh samotných rodinných, nie je predmetom tohto projektu. Bude riešený samostatnou projektovou dokumentáciou.Zastavovacia štúdia je vypracovaná v mierke 1:500. Širšie vzťahy v mierke 1:2000.
 • Novostavba rodinného domu - Mojš ŽilinaJedná sa jednopodlažný rodinný dom bez podpivničenia, ktorý bude zastrešený valbovoú strechou so sklonom 22° a 23° .Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.01, Zádverie vedľajší vstup je riešený cez 1.05,1.03,1.11.\\r\\nZo zádveria sa priamo vstupuje do chodby, z ktorej je prístup do všetkých miestnosti v dome. V dennej časti domu je navrhnutá obývacia izba ,kuchyňa s jedálňou, dve izby a spoločná Kúpelňa s WC. Nočná časť domu obsahuje, spálňu, šatník a kúpelňu s WC. \\r\\n
 • Novostavba rodinného domu - Kanianka PrievidzaJedná sa jednopodlažný rodinný dom bez podpivničenia, ktorý bude zastrešený dvoma sedlovými strechami, so sklonom 22°. Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.01, vedľajší vstup je riešený cez 1.07

  V 1NP sa nachádza zádverie, so vstupom do WC a kotolne . Zo zádveria sa priamo vstupuje do chodby, z ktorej je prístup do všetkých miestnosti v dome. V dennej časti domu je navrhnutá obývacia izba ,kuchyňa a jedálenský kút. Nočná časť domu obsahuje detskú izbu , spálňu, pracovňu a kúpeľňu .
 • Novostavba rodinného domu - NámestovoObjekt bude 2 podlažný a bude zastrešený sedlovou strechou s vikierom. Na kotolni s plochou strechou sa bude nachádzať terasa. Garáž bude jednopodlažná s jednoduchou sedlovou strechou. Všetky stavebné konštrukcie sú navrhované v súlade s platnými normami z oboru akustiky, teplotechniky, svetlotechniky, hygieny a požiarnej ochrany. Osvetlenie a vetranie všetkých obytných priestorov je priame. Sociálne priestory (WC, kúpeľne) a chodby sú vetrané priamo. 
 • Novostavba rodinného domu - Gbeľany Žilina Objekt môžeme charakterizovať ako jednopodlažnú modernú stavbu s členitým tvarom a s dvojicou plochých striech. Povrchové úpravy sú volené kombináciou omietky a obkladom z kameňa. Objekt bude zapadať do danej lokality
 • Novostavba rodinného domu - BobrovRodinný dom bude realizovaný v tradičnej murovanej technológii v kombinácii so železobetónovým stropom. Objekt bude 2 podlažný a bude zastrešený sedlovou strechou. Všetky stavebné konštrukcie sú navrhované v súlade s platnými normami z oboru akustiky, teplotechniky, svetlotechniky, hygieny a požiarnej ochrany. Osvetlenie a vetranie všetkých obytných priestorov je priame. Sociálne priestory (WC, kúpeľne) a chodby sú vetrané priamo.
 • Stavebné úpravy a nadstavba rodinného domu - Gbeľany ŽilinaTerén pozemku je rovinatý.
  Výkop sa bude robiť len v mieste nového schodiska do suterénu a pre základovú pätku pod nový exteriérový železobetónový stĺp. Výkopy nebudú hlboké, čo umožňuje zvislý výkop.
  Výkopy sa budú robiť ručne, s ručným dočistením na základovú škáru. Výkopová zemina bude ukladaná na pozemku investora, na jeho vyrovnanie.
 • Dodatočné stavebné povolenie pre rodinný dom, garáž a bazén - ŽilinaRodinný dom má 1.NP,podkrovie a je čiastočne podpivničený. Hlavná časť domu má rozmery 9,1x9,6 m, pričom k tejto ploche sú pričlenené ďalšie priestory domu. Celý objekt má tak zložitejší odstupňovaný pôdorysný tvar. Výška objektu je od terénu 9,67m.Jedna časť suterénu je prístupná zvonku a druhá časť zvnútra. Ako vonkajšia povrchová úprava stien je zvolená ružová škrabaná omietka a sokel opatrený umelým fialovým kamenným obkladom. Strešnú krytinu tvorí tmavohnedá škridla. Okná a dvere plastové s bielymi rámami.
 • Oplotenie - DivinkaJedná sa o klasický štvorhranný pletivový plot zelenej farby, pričom z východnej strany ( popri prístupovej ceste) bude plot murovaný pilierový s drevenou výplňou.
 • Vjazd na pozemok novostavby RD - Podhorie ŽilinaVjazd je navrhnutý kolmo na existujúcu vozovku v šírke 5.0 metra (6.0 metra pred garážou) medzi obrubníkmi, pričom v mieste napojenia je navrhnuté zaoblenie hrán s polomerom 4.0 metra. Začiatok vjazdu je na hrane existujúcej vozovky a koniec vjazdu sa nachádza na úrovni parkoviska.Násypové svahy sú navrhnuté v jednotnom sklone 1:1.5. Po okrajoch vjazdu je osadený zapustený betónový cestný obrubník uložený do betónového lôžka C12/15. Obrubník je osadený taktiež na styku vjazdu a existujúcej vozovky.
 • Zmena stavby rodinného domu - Oslany PrievidzaÚčelom bol návrh železobetónovej dosky kruhového pôdorysného tvaru, ktorá slúži na prekrytie prefabrikovanej zbernej nádrže. Vnútorný svetlý priemer nádrže je 1800 mm. Doska má zároveň spĺňať i funkciu pochôdznej podlahy.
 • Novostavba rodinného domu - Dolná Lehota BreznoJedná sa o jednopodlažný nepodpivničený rodinný dom, ktorý bude zastrešený sedlovou strechou, so sklonom 7°. Pôdorys objektu je v tvare písmena „L“, ktorého vonkajšie rozmery sú 18,65 x 12,4 m so zateplením !!! Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.1 – Zádverie, z ktorého sa následne prechádza do 1.05 (Chodby), vedľajší vstup je riešený cez 1.04 - Obývaciu izbu, 1.06 – Spálňu, 1.10 – Spálňa, 1.11 – Izba a 1.12 – Pracovňa
  V dennej časti sa nachádza zádverie, chodba, jedáleň, špajza, kuchyňa, WC a obývacia izba. V nočnej časti objektu sa nachádzajú dve spálne, dve kúpeľne s WC, technická miestnosť a dve izby.
 • Novostavba rodinného domu - Bitarová ŽilinaJedná sa o jednopodlažné parkovacie státie pre dva automobily. Objekt je zastrešený valbovou strechou so sklonom 22°. Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený na mierne sklonitom teréne. Objekt nemá steny. Hlavná nosná konštrukcia je tvorená pomocou drevených stĺpov, nosných trámov, klieštin a krokiev. Nosné prvky neboli v tomto stupni PD. navrhované, pred realizáciou stavby je potrebné ich navrhnúť statickým výpočtom.
 • Novostavba rodinného domu - Svederník ŽilinaJedná sa o jednopodlažný nepodpivničený rodinný dom, ktorý bude zastrešený plochými strechami v rôznych výškových úrovniach. Vonkajšie rozmery objektu sú 19,00 x 15,05 m ( bez zateplenia). Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.17 (Závetrie s parkovacím miestom), z ktorého sa následne prechádza do 1.01 (Zádveria), vedľajší vstup je riešený cez 1.06 (Obývaciu izbu).
  V dennej časti nachádza zádverie, jedáleň, sklad, komora, kuchyňa a obývacia izba.
  Z dennej časti objektu sa plynule prechádza do nočnej v ktorej sa nachádza pracovňa, WC, kúpeľňa, dve izby, práčovňa a spálňa, ktorá má vlastnú kúpeľňu s WC a šatník
 • Novostavba rodinného domu - KonskáObjekt bude založený na železobetónovej základovej doske hr.250 mm.. Obvod dosky sa zateplí XPS hr.160 mm, ktorá sa potiahne až do úrovne – 600 mm pod terén a zároveň sa doska zboku opatrí hydroizoláciou.Strecha bude odvodnená zaatikovým žľabom. Atiky budú z drevenej konštrukcie, zhora oplechované. Okná budú plastové s izolačným sklom Ug=0,5 W/m2.K.
  Okapový chodník, vyrovnávajúce schody, parkovacie státie a terasa budú zo zámkovej dlažby.
  Prístrešky nad terasou a parkovacím státím budú z ľahkej drevenej konštrukcie. Dolný okraj je vhodné oplechovať. V konštrukcií bude zabudovaný žľab na odvodnenie prístrešku.
 • Radové domy - RosinaV navrhovanej zástavbe je uvažovaných sedem domov. Ku každému je navrhnuté parkovanie v objekte a pred objektom. Uvažované parkovanie pre návštevy je riešené na parcele vedľa objektov. Prístup k domom je z miestnej komunikácie.
 • Rodinný dom - Dolné KočkovceNavrhovaný objekt rodinného domu je riešený ako prístavba, prestavba a nadstavba na existujúci jednopodlažný, podpivničený rodinný dom s podkrovím. Novým návrhom sa vytvorí obytné podkrovie v rodinnom dome na parcele č. 687/2.
  Navrhovaný objekt rodinného domu je riešený ako prístavba, prestavba a nadstavba na existujúci jednopodlažný, podpivničený rodinný dom s podkrovím. Novým návrhom sa vytvorí obytné podkrovie v rodinnom dome na parcele č. 687/2.
  Vplyv výstavby navrhovaného objektu bol preverený podrobným výpočtom na základe konkrétnych vstupných údajov pre susedný rodinný dom a navrhovaný objekt.
 • Stavebné úpravy rodinného domu - OchodnicaZ objektu sa odstráni celá konštrukcia krovu vrátane vrstiev strešného plášťa a vybuduje sa nová sedlová konštrukcia krovu so sklonom 31° s plechovou falcovanou krytinou. Novým riešením sa nanovo vybuduje dispozícia v 2NP . Schody z 1NP sa vybúrajú a upravia na krivočiare v tvare L , čo umožní lepšie využitie dispozície v 2NP.
  Dispozičné riešenie- nový stav
  -V 1NP zostane dispozícia nezmenená .Priestor schodiska sa čiastočne upraví pre nové schodisko a z pôvodnéo priestoru vznikne špajza .
  -V 2NP sa novým riešením vybuduje spoločná chodba prepájajúce jednotlivé priestory ,ďalej spálňa so šatníkom , detská izba, pracovňa s predsieňou, a kúpelňa s WC
  -Dispozicia 1PP zostane rovnaká
 • Garáž novostavba - Beňadovo Šírka základov pod obvodovými stenami garáže je 300 mm, hĺbka základov je 1100 mm. Podkladný betón je z betónu C12/15 hrúbky 70 mm vystužený KARI rohožou 6/150 x 6/150 mm. Obvodové steny suterénu sú murované z betónových tvárnic MT 25 hr. 250 mm na maltu cementovú MC 50.Konštrukcia krovu sedlovej strechy je väznicová, stredná väznica 150 x 150 mm, krokvy 80/150 mm. Strešná kritina garáže je z poplastovaného pozínkovaného plechu Ranilla.
 • Garáž - TurieJedná sa o existujúci jednopodlažný objekt garáže.Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne.Hlavný vstup do objektu je riešený z cesty zo západnej strany cez garážové dvere.Vedľajší vstup do objektu je z južnej strany od rodinného domu.
  Garáž tvorí jedna väčšia miestnosť, ktorá je presvetlená cez okenné konštrukcie.Stavebné konštrukcie sú navrhované v súlade s platnými normami.

 • Novostavba rodinného domu - Párnica Dolný Kubín Rodinný dom bude realizovaný v tradičnej murovanej technológii v kombinácii so železobetónovým stropom. Objekt bude 2 podlažný a bude zastrešený valcovou strechou s jedným sedlovým vikierom. Všetky stavebné konštrukcie sú navrhované v súlade s platnými normami z oboru akustiky, teplotechniky, svetlo-techniky, hygieny a požiarnej ochrany. Osvetlenie a vetranie všetkých obytných priestorov je priame. Sociálne priestory (WC, kúpeľne) a chodby sú vetrané priamo.
 • Garáž so skladovacími priestormi - ČierneObjekt bude založený na betónových základových pásoch, ktoré sú od muriva rozšírené o 150 mm na každú stranu, šírka základu je celkovo 600 mm. V potrebných častiach(južný roh 1.NP) je základový pás uložené do nezámrznej hĺbky( 1200 mm od terénu), inač je výška základov 750 mm (vrátane podkladného betónu), pretože základová škára skoro celého objektu je hl-boko pod úrovňou nezámrznej hĺbky. Základový pás 1.PP je napojený stupňovitým základom na základové pásy 1.NP. Tu je šírka základu tiež 600 mm. Základová škára sa vysype zhutne-nou vrstvou štrku hr.100 mm. Na takto vytvorené základy sa vyhotoví podkladný betón vy-stužený karisieťou hr.150 mm. Do základovej škáry je potrebné pred betonážou vložiť zem-niacu sústavu bleskozvodu.
 • Novostavba rodinného domuÚčelom stavby je novostavba rodinného domu. Projekt zahŕňa riešenie pre konkrétnu polohu, s priamym osadením v teréne.Charakteristickým znakom v návrhu sa stáva priečelie , zadný pohľad a tvar ktorý je dominantným prvkom objektu. Architektonický návrh vychádza z daných konštrukčných výšok v objekte. Funkčná náplň objektu vychádza s požiadavky investora.Použitá materiálová kombinácia farebnej omietky, okenných otvorov, kamenného a tehlového resp. keramického obkladu sa stáva nosnou časťou návrhu. Jednotlivé architektonické články vytvárajú plasticitu fasády.Povrchové úpravy objektu vychádzajú z funkcionalistickej architektúry, ale pritom rešpektujú charakter regionálnej výstavby.
 • Novostavba rodinného domu -BeňadovoÚčelom stavby je novostavba rodinného domu. Projekt zahŕňa riešenie pre konkrétnu polohu, s priamym osadením v teréne.Architektonický návrh vychádza z daných konštrukčných výšok v objekte. Funkčná náplň objektu vychádza s požiadavky investora.Použitá materiálová kombinácia farebnej omietky, okenných otvorov, kamenného a tehlového resp. keramického obkladu sa stáva nosnou časťou návrhu. . Povrchové úpravy objektu vychádzajú z funkcionalistickej architektúry, ale pritom rešpektujú charakter regionálnej výstavby. Návrh niektorých ďalších povrchových úprav je riešený atypicky, presné určenie prevedie autor spolu s investorom.
 • Obnova balkónu v Žiline
 • Zmena stavby rodinného domu v OslanochObjekt je navrhnutý ako dvojpodlažný nepodpivničený rodinný dom, ktorý bude zastrešený sedlovou strechou so sklonom 40°. Vonkajšie rozmery objektu sú 7,1x 16,43m.
  Hlavný vstup do objektu bude riešený z juhovýchodnej strany.
  Objekt bude postavený na pôdoryse pôvodného domu. Zo zadnej strany sa objekt rozšíri a vybudujú sa nové základy .

  Dispozičné riešenie .
  V 1NP sa bude nachádzať zádverie ,obývacia izba, kuchyňa so špajzou , kúpelňa s WC a garáž.
  V 2. NP sa bude nachádzať chodba, štyri izby a kúpeľňa. Vzájomné prepojenie medzi podlažiami je zabezpečené schodiskom.
 • Zmena stavby rodinného domu - PrievidzaObjekt je navrhnutý ako dvojpodlažný nepodpivničený rodinný dom, ktorý bude zastrešený sedlovou strechou so sklonom 40°. Vonkajšie rozmery objektu sú 7,1x 16,43m.
  Hlavný vstup do objektu bude riešený z juhovýchodnej strany.
  Objekt bude postavený na pôdoryse pôvodného domu. Zo zadnej strany sa objekt rozšíri a vybudujú sa nové základy .
 • Zmena stavby rodinného domu - PrievidzaObjekt je navrhnutý ako dvojpodlažný nepodpivničený rodinný dom, ktorý bude zastrešený sedlovou strechou so sklonom 40°. Vonkajšie rozmery objektu sú 7,1x 16,43m.
  Hlavný vstup do objektu bude riešený z juhovýchodnej strany.
  Objekt bude postavený na pôdoryse pôvodného domu. Zo zadnej strany sa objekt rozšíri a vybudujú sa nové základy
 • Novostavba rekreačnej chaty v KorniChata je riešená ako jednopodlažný objekt určený pre občasné ubytovanie. Nachádza sa tu terasa, zádverie, chodba, izba, kuchyňa a sklad.
  Založenie objektu je navrhnuté na základových pásoch hr .450mm siahajúcich do nezámrznej hĺbky, min. 1200mm pod upravený terén .
  Zvislý nosný systém objektu je navrhnutý z drevenej stĺpikovej konštrukcie s opláštením a vyplnený tepelnou izoláciou. Z vonkajšej strany je objekt opláštený dreveným obkladom . Prestrešenie objektu je navrhnuté prevažne sedlovou strechou strechou so sklonomi 8º . Nosný systém krovu je riešený z reziva S1 (C22)
 • Obnova a prístavba rodinného domu v ŽilineNovým riešením sa objekt pôdorysne predĺži a prestreší novou valbovou strechou.. K objektu sa vybuduje nové predložené schodisko z Južnej strany a do suterénu sa vybuduje nový vstup cez vonkajšie schodisko. Pri výstavbe schodiska do suterénu je nevyhnutné skontrolovať hĺbku základu pod pôvodnou obvodovou stenou. V prípade nedostatočnej hĺbky je nevyhnutné prizvať projektanta a navrhnúť iné riešenie .
  /Odkopaná zemina a zmena nezamrzenej hĺbky môžu mat za následok možné budúce poruchy stavby.!!! /
  V mieste pôvodného vstupu na Terasu sa schody zamurujú a nový vstup sa vybuduje zo strany záhrady.
  Nová dispozícia 1NP bude členená na dennú a nočnú zónu . V dennej časti domu bude kuchyňa s prístupom na terasu, sklad, obývačka s jedálňou, a pracovňa .Nočná časť domu bude riešená z troch izieb a jednej spálne s vlastnou kúpelňou .Vzájomné prepojenie medzi dennou a nočnou časťou bude riešené spojovacou chodbou, odkiaľ je prístup do spoločnej kúpeľne ,dvoch WC , a P
 • Oporný múrJedná sa o vybudovanie oporného múru z tzv. gabiónových košov pre účel zachytenia zemného tlaku po plánovanom vyrovnaní terénu. Prvotný základový kôš je položený na vyrovnávajúcom podklade z prostého betónu, ktorého základová škára sa nachádza 0,7 m pod upraveným terénom. Z tohto podkladového betónu sa nechá vyčnievať výstuž Ø12 mm vo vzdialenostiach 400 mm vo dvoch radoch, ktorá bude slúžiť ako prepojovacia výstuž s košom. Ďalšie koše sú ukladané s odstupňovaním.
 • RD v ŽilineJedná sa o dvojpodlažný rodinný dom s plochou strechou. Objekt je umiestnený vo svahovitom teréne s výhľadom na mesto.
  Na najnižšej úrovni objektu sa nachádza nástupné podlažie s podružnými priestormi, vyššia úroveň je úroveň hlavného obytného podlažia. Obytné podlažie je maximálne otvorené na juhozápad, kde sa nachádza najväčšia časť záhrady. Na západnej časti sa zarezáva do terénu.
 • RD VavrečkaJedná sa o dvojpodlažný nepodpivničený rodinný dom, ktorý bude zastrešený valbovou strechou s dvoma výkiermi so sklonom 33° a 45°. Vonkajšie rozmery objektu sú 16,85 x 10,95m (bez zateplenia hr. 150 mm). Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez zádverie. Vedľajšie vstupy do objektu sú cez garáž, kotolňu a obývaciu izbu s jedálenským kútom.
  V 1NP sa nachádza závetrie, z ktortého je hlavný vstup do objektu. Zo závetria sa vstupuje do chodby, cez ktorú je vstup do kúpeľne s WC, garáže a obývacej izby. V obývacej izbe s jedálenským kútom sa nachádza schodisko do 2NP a taktiež sa cez obývaciu izbu prechádza do izby a kuchyne. Z kuchyne je vstup do špajze. Z obývacej izby je možný východ do exteriéru cez francúzske okná. Vstup do objektu je aj cez kotolňu a garáž, ktoré sú navzájom prepojené medzi sebou aj s objektom.
 • Obnova rodinného domu - okres Námestovo,k.ú. Beňaďovo č.p. 48Stavebnou úpravou sa k objektu vybuduje zo západnej strany kotolňa o rozmeroch 3,35x6,85 m s plochou strechou a z južnej strany sa vybuduje prístavba o rozmeroch 2,15 x4,12m s novým zádverím v 1NP. a odkladacím priestorom na medzipodeste schodiska. Prestrešenie bude prevedené sedlovou strechou prepojenou s pôvodnou strechou. V objekte sa vybuduje nové jednoramenné schodisko spájajúce 1NP a 2NP. V kotolni sa vybuduje nový jedno prieduchový komín.
 • RD BeňadovoObjekt je využívaný ako viacgeneračný rodinný dom .Hlavný vstup je z Južnej strany .V objekte sa nachádzajú dve podlažia určené pre obytné účely a nevyužívané podkrovie.
  V 1NP. sa nachádza vstupná hala , chodba prepájajúca jednotlivé miestnosti ,dve izby, kuchyňa ,kúpeľňa , a kotolňa . Vzájomné prepojenie jednotlivých podlaží je zabezpečene dvojramenným schodiskom. V 2NP sa nachádza chodba, dve obývačky, izba ,spálňa ,sklad a kúpeľňa s WC. Dom je zastrešený sedlovou strechou so sklonom 38º.
 • Garáž v KaniankeJedná sa o jednopodlažnú novostavbu garáže s vonkajším státim o rozmeroch 11460 mm x 5550 mm, zastrešenú sedlovou strechou.
  Garáž bude slúžiť pre dve autá a na uskladnenie drobných predmetov, bicyklov a pod. Prístup do garáže je zo S strany, garážovou bránou o rozmeroch 4000/2350 mm a zo Z strany plastovými dverami. Všetky vonkajšie výplne musia byť zabezpečené proti vniknutiu, uzamykateľné.
 • RD HruštínJedná sa o dvojpodlažný nepodpivničený rodinný dom, ktorý bude zastrešený polvalbovou strechou so sklonom 32°. Vonkajšie rozmery objektu sú 11,00 x 8,75 m. Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.01. Vedľajšie vstupy do objektu sú cez kotolňu a obývaciu izbu s jedálenským kútom.
  V 1NP sa nachádza vstupná hala, z ktorej je vstup do kúpeľne, hosťovskej izby a chodby. Cez chodbu sa prechádza do kuchyne, kotolne a obývacej izby s jedálenským kútom. Vstup do 2NP je riešený cez schodisko. V 2NP sa nachádza chodba, z ktorej sa vstupuje do troch izieb, kúpeľne a šatníka.
 • Statické posúdenie RD v Slovenskom GrobePredmetom posudku je statický výpočet projektu drevostavby rodinného domu bungalového typu pre úroveň stavebného povolenia. Ide o celkové posúdenie drevených nosných konštrukcií a základov. Vplyv na susedné stavby nie je v tomto statickom posudku obsiahnutý vzhľadom na predpoklad dostatočných odstupových vzdialeností. V prípade potreby vyriešiť na realizačnom stupni dokumentácie.
 • Sklad drevených pelietObjekt bude využívaný na skladovanie drevených peliet používaných pre vykurovanie objektu. Zapĺňanie tohto skladu peletami bude do výšky max. 2,5 m. Prístup do skladu bude cez revízne dvere.
 • Altánok pri chate DedovkaObjekt bude využívaný ako vonkajšie posedenie pre návštevníkov chaty . V objekte sa nachádza terasa so záhradným grilom a sklad.
 • Svetlotechnické posúdenie RD v ŽilinePredmetom je posúdenie plánovanej výstavby objektu RODINNÝ DOM, STAVEBNÉ ÚPRAVY, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA, na preslnenie a na denné osvetlenie obytných miestností umiestnených na južnej fasáde novostavby v prípade nadstavenia susedného objektu rodinného domu na parcele č.
 • Bungalov 1016Jedná sa o jednopodlažný nepodpivničený rodinný dom, ktorý bude zastrešený sedlovou strechou, ktoré budú mať sklon 21°. Vonkajšie rozmery objektu sú 13,5 x 10,10m (so zateplením objektu). Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.1, vedľajšie vstupy sú riešené cez 1.3, 1.4 a 1.5.
  V 1NP sa v dennej časti nachádza zádverie, chodbový priestor. Z chodbového priestoru sa priamo vstupuje do ostatných častí domu ako je jedáleň s kuchynským kútom, obývacia izba, kúpeľňa, izba, spálňa.
 • RD PlešivecJedná sa o pôdorysne členitý jednopodlažný nepodpivničený rodinný dom typu- bungalov, Zastrešenie objektu je navrhnuté prevažne sedlovými strechami so sklonom 25°. Vonkajšie rozmery objektu sú 15,6 x 15,25.. Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Funkčne bude delený na dve zóny, dennú a nočnú časť.
  Dispozícia dennej časti pozostáva zo zádveria , kuchyne s jedálňou a obývacej izby s prístupom na terasu . V nočnej časti domu sa nachádzajú, dve detské izby , dve kúpeľne a jedna spálňa.
  V objekte je ďalej situovaná garáž , kotolňa a dielňa
 • RD PravenecJedná sa o dvojpodlažný nepodpivničený rodinný dom s garážou, ktorý bude zastrešený dvoma sedlovými strechami, ktoré budú mať sklon 35°. Vonkajšie rozmery objektu sú 10,7 x 8,6m a garáže 3,9 x 7,7m (so zateplením objektu). Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.1, vedľajšie vstupy sú riešené cez 1.3, 1.4, 1.7 a 1.8.
  V 1NP sa v dennej časti nachádza zádverie, chodbový priestor so schodiskom. S chodbového priestoru sa priamo vstupuje do ostatných častí domu ako je kuchyňa s komorou (pod výstupným schodiskovým ramenom), obývacia izba s jedálenskou časťou, WC, sprcha. Objekt garáže s technickou miestnosťou je prístupný cez miestnosť so sprchou. Schodisko na chodbe priamo prepája 1NP s 2NP, kde sa nachádza chodba, spálňa, kúpeľňa s WC a dve detské izby.
 • RD VavrečkaJedná sa o dvojpodlažný nepodpivničený rodinný dom, ktorý bude zastrešený dvoma valbovými strechami, ktoré budú mať sklon 25°. Vonkajšie rozmery objektu sú 14,45 x 14,45m (so zateplením objektu). Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.01, vedľajšie vstupy sú riešené cez 1.09, 1.10.
  V 1NP sa v dennej časti nachádza vstupná hala. So vstupnej hlavy sa vstupuje do všetkých troch izieb, kúpeľne, kuchyne s jedálenským kútom, obývacej izby, kotolne s technickou miesnosťou a do chodbového priestor so schodiskom. Schodisko na chodbe priamo prepája 1NP s 2NP, kde sa nachádza chodba, spálňa, kúpeľňa s WC a dve detské izby.
 • RD TvrdošínJedná sa o dvojpodlažný nepodpivničený rodinný dom, ktorý bude zastrešený dvoma vsedlovými strechami, ktoré budú mať sklon 35°. Vonkajšie rozmery objektu sú 8,175 x 15,2m (so zateplením objektu). Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.03, vedľajšie vstupy sú riešené cez 1.01, 1.02.
  V 1NP sa v dennej časti nachádza vstupná hala. So vstupnej hlavy sa vstupuje do WV, obývacej miestnosti s kuchyňou, do garáže cez ktorú sa ide do kotolne. V 1.NP sa nachádza ešte schodisko. V 2. NP sa nachádza hala, z ktorej sa vstupuje do dvoch detských izieb, spálne, šatníka, kúpeľne a WC.
 • RD MútneJedná sa o dvojpodlažný nepodpivničený rodinný dom, ktorý bude zastrešený sedlovou strechou, ktoré budú mať sklon 35°. Vonkajšie rozmery pôvodného objektu sú 12,0 x 10,0m. Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. K objektu bude z bočnej strany pristavaná garáž s rozmermi 5,8 x 3,5m, ktorá bude tvoriť zastrešenú terasu v 2 NP. Z prednej strany bude pristavaná schodisková časť s rozmermi 1,5 x 3,0m na celú výšku objektu.
  Všetky miestnosti ako aj komunikačné chodby v 1NP a 2NP zostanú zachované. Existujúcim schodiskom sa už teraz dá dostať do momentálne neobytného podkrovia.
  Novým návrhom sa v podkroví vytvorí nová bytová jednotka, ktorá bude obsahovať chodbu so schodiskom, z ktorej sa bude vchádzať do dvoch izieb, spálne, kuchyne a kúpeľne s WC. Každá z miestností má priame presvetlenie aj prevetranie.
 • RD DevínJedná sa o jednopodlažný nepodpivničený rodinný dom typu bungalov, ktorý bude zastrešený valbovou strechou, ktorá bude mať sklon 20°. Vonkajšie rozmery objektu sú 11,0 x 14,0m (bez zateplenia objektu). Celkový pôdorysný tvar je v tvare písmena „L“. Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.11, vedľajšie vstupy sú riešené cez 1.03, 1.05, 1.06 a 1.09.
  V 1NP sa v dennej časti nachádza zádverie, kuchyňa s jedálňou, obývacia izba, V nočnej časti sa nachádza spálňa so šatníkom a kúpeľňou, dve detské izby, chodba a kúpeľňa s WC.
 • RD MichalovceJedná sa o dvojpodlažný nepodpivničený rodinný dom, ktorý bude zastrešený sedlovou strechou, ktorá bude mať sklon 30°. Vonkajšie rozmery objektu sú 11,9 x 7,9m (bez zateplenia objektu). Celkový pôdorysný tvar je v tvare obdĺžnika. Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.10, vedľajšie vstupy sú riešené cez 1.04 a 1.05.
  V 1NP sa v dennej časti nachádza zádverie so šatníkom, chodbový priestor so schodiskom. S chodbového priestoru sa priamo vstupuje do ostatných častí domu ako je izba, kuchyňa s komorou, obývacia izba s jedálenskou časťou, kúpeľňa s WC, technická miestnosť a sklad pod výstupným schodiskovým ramenom. Schodisko na chodbe priamo prepája 1NP s 2NP, kde sa nachádza spálňa so samostatnou kúpeľňou s WC a kúpeľňou, dve detské izby, chodba a kúpeľňa s WC.
 • RD Miloslavov – Alžbetin DvorJedná sa o jednopodlažný nepodpivničený rodinný dom, ktorý bude zastrešený plochou strechou so sklonom 5°. Vonkajšie rozmery objektu sú 16,25 x 15,07m (so zateplením objektu). Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.1, vedľajší vstup je riešený cez 1.5.
  V 1NP sa v dennej časti nachádza zádverie, z ktorého sa vstupuje do šatníka, technickej miestnosti, WC, a chodby. Z chodbového priestoru v dennej časti sa priamo vstupuje do kuchyne, cez ktorú sa dostaneme do obývacej izby. Nočná časť pozostáva z chodby, cez ktorú sa prechádza do spálne, detských izieb, kúpeľne, kúpeľne s WC a do hosťovskej izby. V spálni je vstup do šatníka, ktorý patrí ku tejto spálni.
  Pridruženým objektom k tomuto rodinnému domu je garáž, ktorá je samostojaci objekt s plochou strechou.
 • Bungalov 1030Jedná sa o jednopodlažný nepodpivničený rodinný dom typu bungalov, ktorý bude zastrešený plochou strechou so sklonom 1°. Vonkajšie rozmery objektu sú 14,5 x 11,7m (so zateplením objektu). Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.01, vedľajšie vstupy sú riešené cez 1.05 a 1.08.
  V 1NP sa v dennej časti nachádza zádverie, technická miestnosť, kuchyňa s jedálňou, obývacia izba, V nočnej časti sa nachádza spálňa s kúpeľňou, dve detské izby, chodba a kúpeľňa s WC.
 • RD Kľačno - rekonštrukciaJedná sa o jednopodlažný nepodpivničený rodinný dom, ktorý bude zastrešený sedlovou strechou, ktoré budú mať sklon 18°. Vonkajšie rozmery objektu sú 9,4 x 15,1m (so zateplením objektu). Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.1, vedľajšie vstupy sú riešené cez 1.4, 1.7, 1.8 a 1.10.
  V 1NP sa v dennej časti nachádza zádverie, chodbový priestor. Z chodbového priestoru sa priamo vstupuje do ostatných častí domu ako je jedáleň s kuchynským kútom, obývacia izba, kúpeľňa, dve izby, spálňa so šatníkom a dielňa. Pred domom je ešte riešené zastrešené státie pre jeden osobný automobil.
 • RD TrstínJedná sa o jednopodlažný nepodpivničený rodinný dom, ktorý bude zastrešený valbovou strechou so sklonom 25°. Vonkajšie rozmery objektu sú 12,25 x 14,85m (so zateplením). Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne s orientáciou na SV a JZ.
  Hlavný vstup je zo SV strany cez krytú terasu, podopretú stĺpmi. Do domu sa vchádza cez predsieň, z ktorej sa prechádza do garáže a chodby. Na ľavej strane je denná časť, kde sa nachádza kúpeľňa spojená s WC. Kuchyňa so skladom potravín a obývacia miestnosť. V pravej časti domu je nočná časť. Nachádza sa tu kúpeľňa a 3 izby
 • Rekreačná chata v LysiciJedná sa o dvojpodlažný nepodpivničený rodinný dom s obytným podkrovím, ktorý bude zastrešený sedlovou strechou so sklonom 35°. Vonkajšie rozmery objektu sú 8,5 x 10,9m. Celkový pôdorysný tvar je obdĺžnik. Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený z J strany . Vedľajšie vstupy do kotolne a technickej miestnosti sú zo Z strany.
  V 1NP sa nachádza zádverie so schodiskom, chodba, obývacia izba s kuchyňou, kúpelňa s WC, kotolňa a technická miestnosť.
  V 2NP sa nachádza chodba so schodiskom, dve detské izby, spálňa, kúpeľňa s WC balkón.
 • Prestavba RD v Oravskom VeselomJedná sa o dvojpodlažný nepodpivničený rodinný dom s obytným podkrovím, ktorý bude zastrešený sedlovou strechou so sklonom 34°. Vonkajšie rozmery objektu sú 9,0 x 19,075m. Celkový pôdorysný tvar je písmeno „L“. Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne s orientáciou V-Z. Hlavný vstup do objektu aj vedľajší vstup je riešený zo S strany.
  V 1NP sa nachádza zádverie, hala so schodiskom, kuchyňa s obývacou izbou, WC s umývadlom, izba, sklad pod schodiskom, technická miestnosť a garáž.
  V 2NP sa nachádza chodba so schodiskom, dve detské izby, spálňa, hosťovská izba, kúpeľňa s WC a WC.
 • RD IB 1003Jedná sa o dvojpodlažný nepodpivničený rodinný dom s obytným podkrovím, ktorý bude zastrešený sedlovou strechou so sklonom 25°. Vonkajšie rozmery objektu sú 8,0 x 12,0m. Celkový pôdorysný tvar je obdĺžnik. Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne s orientáciou SZ – JV. Hlavný vstup do objektu aj vedľajší vstup je riešený z JZ strany.
  V 1NP sa nachádza zádverie, hala so schodiskom, kuchyňa, obývacia izba, WC s umývadlom, izba, sklad pod schodiskom a technická miestnosť.
  V 2NP sa nachádza chodba so schodiskom, dve detské izby, spálňa, práčovňa, kúpeľňa a WC
 • Novostavba garáže Jedná sa o jednopodlažný nepodpivničený objekt, ktorý bude zastrešený sedlovou strechou strechou, ktorá bude mať sklon 38°. Vonkajšie rozmery objektu sú 5,05 x 7,00m. Celkový pôdorysný tvar je v tvare obdĺžnika. Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne s orientáciou SV – JZ. Hlavný vstup do objektu je riešený z JZ strany.
  V 1NP sa v dennej časti nachádza miestnosť garáže opticky členená na garážové stánie a garážové zázemie.
 • RD NámestovoJedná sa o dvojpodlažný nepodpivničený rodinný dom s obytným podkrovím, ktorý bude zastrešený pultovou strechou so sklonom 5°. Vonkajšie rozmery objektu sú 11,0 x 11,4m, v pôdorysnom tvare obdĺžnika. Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne s orientáciou JV – SZ. Hlavný vstup do objektu aj vedľajší vstup je riešený z JZ strany.
  V 1NP sa nachádza zádverie, kuchyňa, obývacia izba s jedálňou a schodiskom, hosťovská izba, WC s umývadlom a technická miestnosť.
  V 2NP sa nachádza hala so schodiskom, izby, spálňa, kúpeľňa s WC a šatník.
 • RD Žilinská LehotaObjekt má dve nadzemné podlažia a je čiastočne podpivničený. Zastrešenie tvoria z tri pultové strechy so sklonom 20°. Vonkajšie rozmery objektu sú 13 x 9m (so zateplením). Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený vo svahu.
  Hlavný vstup je situovaný zo SV strany cez predsadené schodisko. Do domu sa vchádza cez zádverie, kde sa na ľavej strane nachádza WC. Zo zádveria sa prechádza do haly so schodiskom. Na ľavej strane je kúpeľňa a izba. Pod schodiskom je vstup do pivnice. Na pravej strane je denná časť. Nachádza sa tu obývacia izba spojená s jedálňou a kuchyňou. Z jedálne a obývačky a izby je priamy vstup na terasu.
  Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve detské izby, samostatné WC a kúpeľňa. Do spálne rodičov sa vchádza cez šatník. Zo spálne je vstup na balkón.
 • Obnova strešnej konštrukcie na RD v DrahovciachJedná sa o jednopodlažný nepodpivničený rodinný dom typu pôdorysného tvaru písmena „L“ s rozmermi 8,2 x 23,95m. Objekt bol pôvodne zastrešený sedlovou strechou a hydroizolačnú vrstvu tvorila škridla.
  Nový návrh zachováva tvar aj výšku strešnej konštrukcie. Dopĺňa však nové stuženie stavby v podobe stužujúceho venca.
 • Bungalov 1105Jedná sa o jednopodlažný nepodpivničený rodinný dom typu bungalov, ktorý bude zastrešený valbovou strechou, ktorá bude mať sklon 20°. Vonkajšie rozmery objektu sú 11,5 x 11,8m. Celkový pôdorysný tvar je v tvare obdĺžnika. Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne s orientáciou SZ – JV. Hlavný vstup do objektu aj vedľajší vstup je riešený z južnej strany.
  V 1NP sa v dennej časti nachádza vstupná hala, kuchyňa s komorou, obývacia izba s jedálňou, šatník, pracovňa, zádverie. V nočnej časti sa nachádza spálňa, dve izby, chodba a kúpeľňa s WC.
 • RD VavrečkaJedná sa o jednopodlažný nepodpivničený rodinný dom typu bungalov, ktorý bude zastrešený sedlovou strechou, ktorá bude mať sklon 20°. Vonkajšie rozmery objektu sú 16,7 x 8,9m. Celkový pôdorysný tvar je v tvare obdĺžnika. Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne s orientáciou SV – JZ. Hlavný vstup do objektu aj vedľajší vstup je riešený z SZ strany.
  V 1NP sa v dennej časti nachádza vstupná hala, kuchyňa s komorou, obývacia izba s jedálňou, WC s umývadlom. V nočnej časti sa nachádza spálňa, dve izby, chodba a kúpeľňa s WC. V dome sa nachádza tiež technická miestnosť.
 • RD GbeľanyJedná sa o jednopodlažný nepodpivničený rodinný dom typu bungalov, ktorý bude zastrešený valbovou strechou, ktorá bude mať sklon 20°. Vonkajšie rozmery objektu sú 15,3 x 11,3m (bez zateplenia objektu). Celkový pôdorysný tvar je v tvare písmena „L“. Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v mierne svahovitom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.1, vedľajšie vstupy sú riešené cez 1.6 a 1.13. V 1NP sa v dennej časti nachádza zádverie, chodba, kuchyňa s jedálňou a špajzou, obývacia izba, kúpeľňa s WC a práčovňa. V nočnej časti sa nachádza spálňa, dve detské izby, chodba a kúpeľňa s WC. K objektu patrí aj garáž, do ktorej vstup z obslužnej komunikácie. Garáž je priamo prepojená s obytnou časťou dverami do zádveria.
 • RD RužomberokJedná sa o jednopodlažný čiastočne podpivničený rodinný dom , ktorý bude zastrešený sedlovou strechou so sklonom 20°. Vonkajšie rozmery objektu sú 9,5 x 14,0m. Celkový pôdorysný tvar je obdĺžnik. Hlavný vstup do objektu je riešený zo Z strany.
  Na Prízemí sa nachádza zádverie prepojené s kúpeľňou a špajzou , ďalej kuchyňa s obývacou izbou a jedálňou ,dve detské izby, spálňa a kúpelňa s WC .
  V 1PP je umiestnená garáž s kotolňou.
 • Bytový dom, ul. Červenej armády 1028/11, Turany - Liptovský MikulášProjekt rieši napojenie základňovej stanice spoločnosti SWAN a.s. umiestnenej na streche bytového domu na ulici Červenej armády 1028/11, Turany. Projekt rieši napojenie ZS na elektrickú energiu, meranie spotreby elektrickej energie, prívod pre technologický kabinet SWAN, uzemnenie technologických zariadení, káblové trasy a systém ochrany pred bleskom.
 • Nadstavba a stavebné úpravy na objekt s dvoma bytovými jednotkami - Horný Val Žilina Pôvodná stavba bola riešená ako dvojdom s jednou spoločnou stenou. Investor má vo vlastníctve objekt na parcele 3266 . Susedný objekt na parcele 3265 je podľa LV vo vlast-níctve p. Miroslava Crha. Prestrešenie objektov je riešené sedlovou strechou so sklonom 38° V krajných častiach strechy sú vyhotovené horné valby. Zo strany od cesty boli vyho-tovené manzardové vykiere na prekrytie balkónov. Strechy sú od seba oddelené atikou s oplechovaním. Krov bol riešený ako vaznicový so stojatou stolicou. Pôdorys každého objektu bol riešený ako štvorcový s verandou z boku a arkierom z predu od cesty.
 • Novostavba bytových domov v JasenoveBytový dom je navrhnutý ako trojpodlažný s pôdorysnými rozmermi 16,6x13,35m. V 1NP je k objektu zo Severovýchodnej strany navrhnuté vstupné zádverie s pôdorysnými rozmermi 2,9 x2,27m. Prestrešenie oboch častí je uvažované s valbovou strechou so sklonom 15°. Predpokladané umiestnie ± 0,000 /1.NP/ je uvažované 900mm nad upraveným okolitým terénom . Objekt bude samostatne voľne stojaci a bude osadený v rovinatom teréne. Dispozícia dvojizbového bytu je navrhnutá nasledovne. Zo spoločnej chodby je prístup do Kuchyne s obývačkou, do spálne a do kúpeľne s WC.
 • Novostavba bytového domu v Kolároviciach Bytový dom bude realizovaný v tradičnej murovanej technológii v kombinácii so skladanými keramickými stropmi.
  Navrhovaná stavba bude mať tri nadzemné podlažia. Prízemie bude vybudované na podkla-dovom betóne a na zvyšné dve podlažia sú navrhnuté stropné konštrukcie. Zvislý nosný systém je uvažovaný ako stenový z keramických tvárníc. Stropné nosné konštrukcie sú uvažo-vané ako polomontované skladané keramické stropy. Posledné podlažíe je navrhnuté s podhľadom zaveseným do nosnej konštrukcie strechy. Konštrukcia strechy je navrhnutá z drevených prefabrikovaných väzníkov, v tvare pultovej strechy s ľahkou krytinou z PVC-fólie. Podlahy sú uvažované ako ťažké s betónovým poterom.

 • Dobudovanie výťahovej šachty - Martin Jedná sa o 6 jednopodlažný bytový dom s obytným podkrovím. Nosný systém je stenový, zo ŽB panelov, ktoré sú položené na základových pásoch. Zastrešený je sedlovou strechou. \\r\\nČasť schodiska-na 1.NP až 5.NP sa nachádza dvojramenné montované schodisko z panelov. Šírka ramena je 1000 až 1055mm. Do obytného podkrovia vedie oceľové schodnicové schodisko s dvoma bočnými schodnicami. Šírka ramena je 1115mm. Zrkadlo schodiska má v prvej časti (1.NP až 5.NP) šírku 1255mm a dĺžku 2185mm. V druhej časti (5.NP až 6.NP) je šírka 1106mm a dĺžka 2090mm.\\r\\n
 • Internáty Hliny V Žilina - HlinskáObjekt internátu blok „V“ má 7.NP, pričom to posledné je pôdorysne menšie.Objekt má už niektoré steny zateplené, rovnako sú niekde vymenené aj okná. Na fasáde je nanesená omietka s tromi farbami -prevláda oranžová, bielou sú zvislé rebrá a vodorovné prvky. Prvé NP so stenami lodžií, atík a rebier 7.NP sú tmavočervenou farbou. . Po streche sa dá 7.NP dookola obísť. Aj siedme NP zastrešuje plochá strecha so vzduchovým medzipriestorom. Strecha je odvodnená vnútornými zvodmi. Objekt je opatrený bleskozvodom.
 • Bytový dom HájikStavba „Bytový dom Hájik“ bude umiestnená tak, ako je zakreslená v situácii AS 01. Navrhovaný bytový dom sa začleňuje do sústavy existujúcej štruktúry mestskej časti.V každom z nadzemných podlaží sa nachádza 6 veľkometrážnych dvojizbových bytov s dvomi schodiskovými a výťahovými šachtami, pričom tri z bytov majú jedinečnú dispozíciu a opačná časť domu je riešená zrkadlovo.

  Každý s bytov má obývaciu izbu spojenú s kuchyňou a jedálňou, spálňu, kúpeľňu, WC spojené s kotolňou. Jeden typ bytu má spojenú kúpeľňu s WC a zvyšné dva typy bytov majú samostatný šatník. Byty na 1.NP majú vonkajšie terasy a byty nad nimi majú balkóny.
  Orientácia bytového domu je Sever-Juh.
 • Radové domy -RosinaV navrhovanej zástavbe je uvažovaných sedem domov. Ku každému je navrhnuté parkovanie v objekte a pred objektom. Uvažované parkovanie pre návštevy je riešené na parcele vedľa objektov. Prístup k domom je z miestnej komunikácie.
  Architektonicky sú domy navrhnuté so štvorcovým pôdorysom s plochou strechou. Rozmery objektov 9x9,875m .Vykurovanie objektov je uvažované s kotlom na tuhé palivo o menovitom výkone do 50 kW, so zásobníkom o objeme 160 litrov. Kotol so zásobníkom bude umiestnený v kotolni1.8

  Každý objekt bude napojený na vodovodnú a kanalizačnú sieť. Napojenie na verejnú el. sieť bude prevedené podzemnou prípojkou podľa pokynov rozvodných závodov.

 • BRATISLAVA RIVER PARKProjekt rieši nový návrh svetelných, zásuvkových, SLP a technologických rozvodov vyplývajúce z novej dispozície bytu v náväznosti na existujúci stav elektroinštalácie v riešenom byte.V byte sú uvažované samostatné istené zásuvkové rozvody pre napojenie práčky, umývačky riadu, chladenia a kúrenia.
  V kuchyni a v kúpeľniach je nutné realizovať doplnkové pospájanie vodičom CY4mm2.
  Doplnkové pospájanie bude realizované i vo všetkých bytových kúpeľniach vodičom CY4 mm2 .
  Zásuvkové rozvody pre napájanie pracovísk v prenajímateľných priestoroch sú realizované káblami typu CYKY-J 3x2,5.
  Všetky spoje inštalácie je nutné realizovať v inštalačných krabiciach svorkami. Všetky káble budú na oboch koncoch opatrené štítkami s označením typu kábla, smerovania, identifikácia označenia. Štítky je nutné použiť z nekorodujúcich materiálov.
 • Posúdenie vplyvu novostavby na parcele č. 8740 na bytovú jednotku v obytnom dome na parcele č. 8718 - BratislavaNavrhovaný objekt novostavby na parcele č. 8740 je riešený ako novostavba do existujúcej radovej zástavby. Objekt má 4 nadzemné podlažia a podkrovie.
  prístavba, prestavba a nadstavba na existujúci jednopodlažný, podpivničený rodinný dom s podkrovím. Novým návrhom sa vytvorí obytné podkrovie v rodinnom dome na parcele č. 687/2.
  V ďalšom kroku bude posúdený iba vplyv navrhovanej zmeny na posudzovanú miestnosť v 2NP (v budúcnosti riešená ako obytná miestnosť), v susednom dome na parcele č. 686.
 • Bytový dom na parcele č.8718 -Bratislava Objekt má 4 nadzemné podlažia a podkrovie.
  prístavba, prestavba a nadstavba na existujúci jednopodlažný, podpivničený rodinný dom s podkrovím. Novým návrhom sa vytvorí obytné podkrovie v rodinnom dome na parcele č. 687/2.
 • Posúdenie vplyvu novostavby na parcele č. 8740 na bytovú jednotku v obytnom dome na parcele č. 8718 - BratislavaNavrhovaný objekt novostavby na parcele č. 8740 je riešený ako novostavba do existujúcej radovej zástavby. Objekt má 4 nadzemné podlažia a podkrovie.

  prístavba, prestavba a nadstavba na existujúci jednopodlažný, podpivničený rodinný dom s podkrovím. Novým návrhom sa vytvorí obytné podkrovie v rodinnom dome na parcele č. 687/2.
  V ďalšom kroku bude posúdený iba vplyv navrhovanej zmeny na posudzovanú miestnosť v 2NP (v budúcnosti riešená ako obytná miestnosť), v susednom dome na parcele č. 686
 • Bytový dom v NámestoveJedná sa o trojpodlažný nepodpivničený bytový dom, ktorý bude zastrešený pultovou strechou so sklonom 3% a plochou strechou so sklonom 1%. Vonkajšie rozmery objektu sú 15,96 x 11,96 m (bez zateplenia hr. 100 mm) a terasa o vonkajších rozmeroch 16,16 x 1,87 m. Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.01. Vedľajšie vstupy do objektu sú cez terasu 1.23.
  V 1NP sa nachádza zádverie, technická miestnosť, schodiskový priestor, cez ktorý sa prechádza k jednotlivým bytom. Byt vľavo má chodbu, z ktorej sa vstupuje do spálne, detskej izby a obývacej izby, v ktorej sa nachádza aj kuchyňa, jedálenský stôl a východ na terasu. Z chodby je ešte vstup do WC a kúpeľne. Byt vpravo má taktiež chodbu z ktorej je vstup do spálne, WC, kúpeľne, kuchyne s jedálenským kútom a obývacej izby. Z kuchyne a z obývacej izby je východ na terasu. V 1NP sa ešte nachádzajú spoločné priestory pivníc.
  Vstup do 2.NP je pomocou schodiskového priestoru,
 • Svetlotechnické posúdenie BD v ŽilinePredmetom je posúdenie vplyvu plánovanej výstavby objektu NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU, na preslnenie okolitých bytov a na denné osvetlenie okolitých obytných miestností.
  Jedná sa o nepodpivničený jednopodlažný objekt zastrešený pultovou strechou so sklonom 3°, s maximálnou výškou hrebeňa strechy 12,1m . Je osadený v rovinatom teréne a má pôdorysný tvar s rozmermi 16,3 x 12,0m.
 • Bytový dom v ChynoranochObjekt je riešený ako štvorpodlažný. Dispozícia priestoru vychádza z požiadaviek investora a príslušných noriem a predpisov, je jednoduchá a funkčná so samostatným schodiskom, ktoré vertikálne sprístupňuje jednotlivé podlažia. V objekte na prízemí sa nachádzajú priestory zádveria, kde budú umiestnené poštové schránky, vstupy do skladových priestorov pre jednotlivé byty, uzatvárateľná chodba so schodiskom a technické zázemie domu.
 • Obnova strešnej konštrukcie bytového domu v ZázrivejObjekt je využívaný ako viacgeneračný rodinný dom .Hlavný vstup je z prednej strany domu .V objekte sa nachádzajú dve podlažia určené pre obytné účely , suterén určený pre skladovanie a nevyužívané podkrovie.
  Obytné podlažia sú vyhotovené ako samostatné bytové jednotky so vstupnou chodbou, kúpelňou , Wc, kuchyňou , špajzou, šatníkom ,obývačkou s balkónom a spálňou.
  Prístup je zabezpečený z hlavného schodiska domu.
  Novovybudované priestory sa budú nachádzať v podkrovnej časti. Vstup bude riešený z hlavného schodiska. Priestory budú určené ako doplnkové obytné izby .
 • Bytový dom, ul. Radlinského, ŽilinaJedná sa o päťpodlažný nepodpivničený bytový dom, ktorý bude zastrešený plochou strechou so sklonom 1%. Vonkajšie rozmery objektu sú 14,190 x 15,340 m (bez zateplenia hr. 80 mm). Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.01. Vedľajšie vstupy do objektu sú cez kotolňu 1.02.
  V 1NP sa nachádza závetrie, kotolňa, zádverie, chodba so schodiskom a s výťahovou šachtou. Z chodby je vstup do miestnosti s vodomermi, do pivníc a do dvoch jednoizbových bytov „A“. V byte „A“ je chodba, kúpeľňa a izba s kuchynským kútom. V 1.NP sa ešte nachádzajú garáže a priestor pre kontajnery.
  V 2.NP sa nachádza chodba so schodiskovým priestorom a s výťahovou šachtou. Z chodby je vstup do jednotlivých bytov. Nachádzajú sa tu dva jednoizbové byty typu „B“, jeden jednoizbový byt typu „C“ a jeden jednoizbový byt typu „D“. V každom byte sa nachádza chodba, kúpeľňa a izba s kuchynským kútom, v bytoch sa ešte nachádza balkón. 3NP a 4NP sú identick
 • Bytový súbor HvozdnicaBytový súbor Hvozdnica
 • Obnova bytového domu č.1231 v Kysuckom Novom MesteJedná sa o samostatný voľne stojaci objekt bytového bodového domu s plochou strechou, ktorý bol postavený v systéme P 1.14 – 6. 5RP. Je riešený ako priestorový nosný systém skladajúci sa z priečnych a pozdĺžnych nosných stien doplnených predsadeným obvodovým plášťom z vrstvených (sendvičových) dielcov. Základné moduly sú 2400, 3000 a 4200mm.
  Hlavný vstup do objektu je zo severovýchodu cez hlavný vstup so schodiskom a vedľajší vstup je z juhozápadnej strany priamo na schodisko.
  Navrhovanými zmenami sa vylepšia fyzikálne vlastnosti obalových konštrukcií bytového domu (výrazné zníženie potrebu tepla), eliminujú sa tepelné mosty a zmení sa jeho farebnosť.
  V 1NP sa nachádza vstupné podlažie, v ktorom sa nachádzajú vstupné miestnosti napojené na hlavné komunikačné priestory dvoch schodísk a dvoch výťahov, technické miestnosti a pivničné priestory.
  V 2NP – 13NP sa nachádzajú 4 bytové jednotky na každom podlaží. Každá bytová jednotka je 3 izbový byt skladajúci sa z predsiene, kúpeľ
 • Nadstavba na bytový dom v ŽilineJedná sa o nadstavbu jedného podlažia nad trojpodlažný bytový dom, ktorý bude zastrešený sedlovou-valbovou strechou s troma vikiermi so sklonom všetkých striech 40°. Vonkajšie rozmery objektu sú 18,45 x 9,7m. Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.01.
  V 3NP v byte č.1 sa nachádza chodba, z ktorej sa vstupuje do izby, spálne, kúpeľne, šatníka a kuchyne, cez ktorú sa prechádza do obývacej izby s jedálenským kútom. V byte č.2 sa nachádza chodba, z ktorej sa vstupuje do spálne, kúpeľne, WC a kuchyne, cez ktorú sa prechádza do obývacej izby s jedálenským kútom.
  Každý byt má riešený vstup do povalovej časti, kde je umožnený vstup pomocou výsuvného schodišťa. Toto schodište nie je predmetom projektovej dokumentácie.
 • Projekčné práce na projekte zateplenia bytovky v Kysuckom Novom Meste, ul. Sládkovičova 1231 zateplenie fasády fasádnym polystyrénom do výšky 20m, potom od výšky 20m fasádnou minerálnou izoláciou hr. 80mm
  zateplenie plochej strechy minerálnou izoláciou hr. 100mm + nová hydroizolačná vrstva (fóliová)
  výmena schodiskovej zasklenej steny za plastovú zasklenú konštrukciu
  výmena pivničných okien a vstupných dverí
  výmena oplechovania parapetov všetkých okenných konštrukcií
  výmena bleskozvodu
 • Obnova bytu v ŽilineJedná sa o dvojizbový byt situovaný na 3NP, ktorý sa skladá zo vstupnej chodby, kuchyne so špajzou, spálne, obývacej izby, WC a kúpeľne. Vstup do bytového domu je cez hlavný vchod z Legionárskej ulice. Prístup do bytu je zabezpečený cez schodisko, ktoré je zároveň spoločným priestorom pre všetky bytové jednotky.
 • Samostatný vstup do bytu č. 1 v bytovom dome Nevädza, s.č. 830 -PopradJedná sa o samostatný vstup do bytu č.1 v bytovom dome Nevädza, súpisné číslo 830, ktorý bude realizovaný pomocou oceľového vonkajšieho schodiska, ktoré bude čiastočne prekryté strieškou z oceľovej konštrukcie a Lexanu (obdobne ako nad hlavným vstupom do objektu).Pôvodný vstup do bytu č.1 v bytovom dome zo schodiskového priestoru zostane zachovaný
 • Asanácia objektu železničnej stanice v Krásnej Hôrke Objekt musí byť asanovaný postupne smerom od horných konštrukcií k nižšie položeným. Najskôr sa odstráni štítová stena, následne výplňové konštrukcie, steny a základy. Počas búrania je dôležité vykonávať všetky práce s ohľadom na zákony, vyhlášky a všetku príslušnú legislatívu.
  Zástupca investora musí deklarovať odpojenie objektu od všetkých funkčných sietí
 • Stavebné úpravy,prístavba, nadstavba k existujúcej hale SPANNER -Považská BystricaObjekt je špecifický tým, že podlahu 1.NP má oproti terénu vyvýšenú o 1080 mm, a to z dôvodu, že sa tu nachádza čiastočne zapustený suterén.
  Objekt je rozdelený z hľadiska využitia na dve časti a to administratívnu a výrobnú časť. Tieto dve časti sa výrazne odlišujú aj svojím architektonickým či stavebným riešením.
  V malom množstve sa vyhotovia aj nové základové konštrukcie, tvorené dvojstupňovými základovými pätkami a základovými pásmi. Bude potrebné stužiť západnú stenu suterénu, tým že sa vedľa nej vybetónuje nová stena, ktorá sa spriahne s existujúcou časťou pomocou vlepených tŕňov.
  Administratívnu časť tvorí železobetónový skelet s murovanou výplňou, kde sa fasáda opatrí kontaktným zatepľovacím systémom s povrchovou úpravou z tenkostennej omietky. Vo fasáde budú osadené plastové okná a dvere.
 • Areál firmy KSK Slovakia, s.r.o - k.ú.Považské Podhradie p.č 313,314,315 okres Považská BystricaProjektová dokumentácia rieši novostavbu vrátnice pre areál firmy KSK Slovakia. Objekt bude osadený pri vstupe do areálu, na parcelách č.313,314,315, k.ú. Považské Podhradie, ktorý sa nachádza západne od prístupovej miestnej komunikácie, cesty č.507, viď. výkres A01. Celková zastavaná plocha je 100,5 m2, výška objektu od vozovky 5,86 m. Objekt sa skladá z dvoch častí a to z unimobunky a z prístrešku, ktorý nadkrýva unimobunku ale aj obidva jazdné pruhy vozovky
 • Asanácia - Vrútky OS ST sklad materiálu 1 a 2Objekt má obdĺžnikový pôdorys, kde prevláda dĺžka objektu nad šírkou. Objekt je dvoma pultovými strechami, ktorý pokrýva pozinkovaný plech, opticky rozdelený na dve časti. Strechy sú spádované do iných smerov, sú aj v rôznych výškach a majú sklon 6° a 13°. Pred vstupmi sú vyrovnávajúce schodíky. Fasáda je omietaná hladkou omietkou. Okenné konštrukcie majú drevený a kovový rám, zasklené jednoduchým sklom, opatrené mrežou zo sieťoviny. Sú použité rôzne typy dverí, dvere s drevenou zárubňou a dreveným krídlom, dvere s oceľovou zárubňou a plechovým krídlom a vráta z oceľovej konštrukcie s pletivovou výplňou. Objekt má murovaný komín. Je riešený tak, že každá miestnosť má svoje vstupné dvere z exteriéru.
 • Asanácia objektu skladu v Trenčianskej Teplej Objekt je murovaný z plných pálených tehál a založený pravdepodobne na betónových základových pásoch. Úroveň podlahy je približne 500 až 700 mm nad okolitý terén, ktorý je v okolí stavby v miernom sklone. Konštrukcia krovu sa nedochovala. Zo severo-západnej strany sa nachádzajú dva otvory s posuvnými drevenými dverami s malými nakladacími rampami. Zo zadnej strany objektu je priebežná nakladacia rampa, pôvodné dverné otvory sú už ale zamurované. Búraný objekt nie je napojený na kanalizáciu, vodu a elektrickú sieť
 • Areál firmy VIKO, s.r.o. - Považská Teplá Návrh uvažuje s výstavbou ďalších dvoch hál .Súčasťou hál bude administratívny vstavok s hygienickým zázemím.Každá hala bude mať dva žeriavy s nosnosťou 8t. Konštrukcia obvodového plášťa je riešená z fasádnych panelov s jadrom z minerálnej vlny a bude priamo kotvená na oceľovú konštrukciu.stavby proti zemnej vlhkosti a priesaku ropných látok je navrhnutá z izolačnej PVC fólie.Časť svetlíkov je navrhnutá s el.otváraním. Rolovacie priemyselné brány sú navrhnuté s prerušeným tepelným mostom a elektrickým ovládaním z exteriéru aj z interiéru.
 • Areál firmy KSK Slovakia s.r.o. - Lipany - SabinovObjekt bude mať prirodzené presvetlenie aj prevetranie cez okenné otvory a strešné svetlíky. V blízkosti budúcej výstavby sa nenachádzajú obytné budovy.K halám budú zo severovýchodu pristavené šatne. Objekt bude vyhotovený klasickým spôsobom – murovaná konštrukcia so ŽB stropom. Dispozične sú navrhnuté pre 20 zamestnancov, s WC so samostatnou predsieňou s dvomi umývadlami a miestnosťou určenou ako WC s tromi pisoármi a tromi WC a umyvárňou s tromi sprchami a tromi umývadlami. V objekte bude prebiehať aj príprava TÚV aj vykurovanie. V objekte sa nachádza ja Brusiareň, ktorá bude mať vstup z haly H5.
 • Výstavba operatívneho skladu v EST SučanyNa takto vytvorený model bolo aplikované zaťaženie s viacerými zaťažovacími stavmi od jednotlivých zaťažení pre získanie max. hodnôt vnútorných síl. Zaťaženie snehom je do výpočtu uvažované charakteristickou hodnotou 0,97 kN/m2 - snehová zóna II v zmysle STN EN 1991-1-3/NA1, zaťaženie vetrom je uvažované pre vetrovú oblasť I, vref = 24 m.s-2 v zmysle STN EN 1991-1-4. Umiestnenie navrhovaného objektu je v nechránenej veternej expozícii. Uvažovaná kategória terénu III.
  Kombinácie zaťažení boli obsiahnuté vo výpočtovom programe. Na základe zistených vnútorných síl boli jednotlivé nosné prvky navrhnuté a posúdené.
 • Sanácia odkalovacej nádrže - ŽilinaNakoľko komplexná sanácia nádrže s jej odstávkou cca 2 mesiace je pre klienta neprijateľná, zvolili sme dočasné riešenie zachytávania pretečenej vody z nádrže žľabom, ktorý bude umiestnený po obvode nádrže a jeho oba konce budú zaústené do prepadového žľabu. . Betónové tvarovky budú ukladané v pozdĺžnom sklone min. 0,5%. Pred začatím prác je potrebné stanoviť výškové vedenie žľabu priamo na mieste (výškopis polohopis nebol objednávateľom nebol poskytnutý). Niveleta žľabu musí byť stanovená tak, aby všetky body boli vyššie ako výtok zo žľabu, zároveň musí byť dodržaná podmienka, že všetky body nivelety musia byť následne vyššie od najnižšieho bodu po najvyšší v priemernom sklone 1% a minimálnym sklonom 0,5%.
 • Čerpacia stanica pohonných hmôt v areáli SSÚD MartinČS PHM bude slúžiť ako vnútropodniková ČS PHM Národnej diaľničnej spoločnosti. ČS PHM bude osadená na betónovom základe, ku ktorému bude postavené zastrešenie, ktorá bude slúžiť na ochranu stáčacieho miesta pred poveternostnými vplyvmi. Konštrukcia je ukotvená do ŽB základov pozdĺž ČS PHM a manipulačnej plochy a na troch stĺpoch
 • SMER MUSIC CLUB - stavebné úpravy priestorov 2.NP - ŽilinaPôdorys stavby je obdĺžnikový s dvomi nadzemnými podlažiami. Konštrukčný systém je skeletový železobetónový s výplňovým tehlovým murivom. Fasáda je tvorená keramickým tehlovým obkladom a sklobetónom. Strecha je riešená ako plochá. Cez budovu vedie pasáž, otvorené átrium, spájajúca ulicu Horný val a Zaymusovu ulicu.
  Vonkajšie architektonické riešenie objektu sa nemení. Stavebnými úpravami nedôjde k zmene stávajúcich nosných konštrukcií.
  Steny v riešených priestoroch klubu sú murované, niektoré steny sú ľahké sadrokartónové. Nášľapné vrstvy podláh sú tvorené keramickou dlažbou a PVC. Steny sú omietnuté. Okná sú plastové, vonkajšie dvere plastové i drevené. Vnútorné dvere sú drevené s oceľovou lisovanou zárubňou. V hygienických priestoroch sa nachádza na stenách keramický obklad
 • Komplexná rekonštrukcia strešnej krytiny a krovu - Diviaky – strážny dom s. č. 2064 Z architektonického hľadiska sa jedná o jednoduchú malú stavbu odĺžnikového pôdorysu 9,28x7,975 m s 1.NP a neobytným povalovým priestorom, ktorý je tvorený sedlovou strechou v sklone 38° s krytinou z cementotrieskových tabúľ. Z južnej strany je pristavaný priestor zádveria s vonkajšími rozmermi 2,735x2,31 m, ktorý je zastrešený plytkou strechou spádovanou jedným smerom so sklonom 3°. Krytina je z pozinkovaného plechu s červeným náterom. Na fasáde je natiahnutá novšia hladká omietka ružovej farby. Na soklovej časti je pôvodná omietka sivej farby. Okná sú vymenené za plastové s bielym rámom a izolačným sklom a bielou plechovou parapetnou doskou. Okap strechy je podbitý drevenými doskami s hnedočerveným náterom. Strecha je odvodnená dažďovým systémom z pozinkovaného plechu. Výška domu od terénu je 6,8 m. K domu je zo západnej strany pristavaný objekt
 • Stavebné úpravy znižujúce energetickú náročnosť objektov – Výrobná hala a Hala-Armovňa - ŽilinaObjekt je stavebno-technicky spojený s výrobnou halou, ktorá je predmetom riešenia inej samostatnej projektovej dokumentácie. Predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie je armovňa, ktorá sa skladá z haly, šatní a spojovacej chodby, ktorá slúži ako prepojenie medzi armovňou a výrobnou halou. Hala armovne je taktiež stavebno-technicky spojená s ďalšou halou, t.j. majú spoločnú jednu stenu. Orientácia hlavných fasád je SZ a JV. Vstupy do objektu sú riešené cez oceľové posuvné brány, kde je technické riešenie otvárania hál, nevhodné z tepelnotechnického hľadiska.
 • Rozšírenie areálu firmy KSK Slovakia, s.r.o., II.etapa -Považské Podhradie Považšká Bystrica. Hala bude mať pôdorysný tvar obdĺžnika 49,54 x 20,0 m. Nosnú konštrukciu budú tvoriť oceľové rámy v module 6,0m, posledný modul haly bude mať 7,0m. Na rámy budú ukladané strešné nosníky. Nosné oceľové stĺpy budú uložené len po obvode haly, aby bol vytvorený otvorený priestor pre výrobnú a manipulačnú plochu. Konštrukcia obvodového plášťa bude tvorená z PUR panelov. Dažďová voda bude odvádzaná sedlovou strechou vytvorenou zo strešných Pur panelov ,ktoré budú uložené na strešných nosníkoch .Vstup do výrobnej haly bude zo severnej strany z novovybudovanej komunikácie a cez plánovaný prevádzkový vstup zo Severovýchodnej strany. Objekt bude mať prirodzené presvetlenie aj prevetranie cez okenné otvory a strešné svetlíky. V blízkosti budúcej výstavby sa nenachádzajú obytné budovy .
 • PS E 914 Tank Yard for SO E 006 Engine Shop II - Gbeľany - Areal závodu MOBIS / Plant of MOBIS Motorový olej bude uskladnený v nadzemnej dvojplášťovej nádrži a jej plnenie z autocisterny bude pomocou zubového čerpadla. Nádrž bude osadená v železobetónovej nepriepustnej vani na oceľových podstavcoch a bude vybavená vykurovacím zariadením a tepelnou izo-láciou.
 • Výstavba operatívneho skladu v ESt Liptovská MaraJedná sa o stavbu malého rozsahu pôdorysne obdĺžnikového tvaru s vonkajšími rozmermi 18,00 m × 8,00 m. Stavba má jedno podlažie bez vnútorných vstavkov . Strecha je navrhnutá ako pultová s vyložením z prednej časti objektu / sklon strechy 4°/. Voda zo strechy bude odvádzaná cez odkvapové žľaby a zvody do novo. do okolitého terénu.
  Vstup do objektu bude z Juhozápadnej strany .
 • STAVEBNÉ ÚPRAVY NA EXISTUJÚCICH SPEVNENÝCH PLOCHÁCH V AREÁLI METSA TISSUE ŽILINAVýplň oplotenia je uvažovaná výšky 2,0 m zo štvorhranného poplastovaného pletiva. Veľkosť ôk 50 mm x 50 mm, sila drôtu 2,7 mm. Stĺpiky prierezu Ø 48 mm a výšky 2,6 m budú zabetónované do betónových pätiek, votknutie min. 500 (400) mm, výška stĺpika nad terénom bude cca. 2,1 m. Stĺpiky budú osadené vo vzdialenosti á 2 až 2,5 m. V rohoch a každých á 25 - 30 m bude plot – plotové stojky stužené bočnými vzperami. A to krajné stĺpiky a rohové stĺpiky min. jednou vzperou. Medziľahlé stĺpiky po dvoch vzperách. Vzperky dĺžky 2,6 m, prierezu Ø 48 mm sa uchytia k stĺpiku háčikom v hornej tretine výšky stĺpa pod uhlom 45° a v päte sa uchytia do betónového základu
 • Areál firmy KSK Slovakia, s.r.o - SO 01-Montážna hala IV. Etapa - Považská BystricaPozemky, na ktorých bude predmetný objekt stáť sú v majetku investora. Pre územie bol spracovaný územný plán, ktorý predpokladá v danej lokalite s rozširovaním priemyslu. Oblasť výstavby je zo severnej strany vymedzená existujúcimi halami vo vlastníctve KSK Slovakia, s.r.o. a Racu Slovakia, s.r.o. z južnej strany pozemkami investora , z východnej strany cestou II triedy 507 a zo západnej strany pozemkom určeným ako lúky a pasienky
 • Prístavba k hospodárskej budove-maštaľ pre kozy - Horný Vadičov Stavba bude mať jednoduchý obdĺžnikový pôdorysný tvar 19x13 m, čiže zastavaná plocha 247 m2,prekrytá plytkou sedlovou strechou so sklonom 15° s plechovou krytinou červenej farby a strešnými oknami.Výška objektu od podlahy, sa rovná 4,85 m. Fasádu objektu budú tvoriť železobetónové stĺpy s omietkou oranžovej farby a medzi nimi bude drevená výplň, sokel bude mať tehličkový obklad červenej farby. Architektúra sa prispôsobí k rodinnému domu.
 • Areál firmy KSK Slovakia, s.r.o. montážna hala - Považské Podhradie Považská BystricaHala bude mať pôdorysný tvar obdĺžnika 49,54 x 20,0 m. Nosnú konštrukciu budú tvoriť oceľové rámy v module 6,0m, posledný modul haly bude mať 7,0m. Na rámy budú ukladané strešné nosníky. Nosné oceľové stĺpy budú uložené len po obvode haly, aby bol vytvorený otvorený priestor pre výrobnú a manipulačnú plochu. Konštrukcia obvodového plášťa bude tvorená z PUR panelov. Objekt bude mať prirodzené presvetlenie aj prevetranie cez okenné otvory a strešné svetlíky. V blízkosti budúcej výstavby sa nenachádzajú obytné budovy .
 • KSK II/2.etapa - zvarovňa - Šebešťanová 256, Považská BystricaMiestnosť je presvetlené pôvodným oknom v obvodovom plášti, má personálne dvere, rolovacie vráta a okno v stene smerom do haly. Plocha zvarovne ST činí 835,9 m2. Priestor obsahuje potrebné technologické vybavenie. Pracoviská na zváranie sú delené pohyblivými stenami s gumovými závesmi. V juhovýchodnom obvodovom plášti sa vytvoria nové vstupy do antikorovej zvarovne v podobe rolovacích vrát a personálnych dverí, opatrené protiprievanovou clonou. Tento nový vchod bude zvonka prekrytý markízou, kde nosná časť je z oceľových nosníkov a prekrytie polykarbonátom.V obidvoch zvarovniach sú vyčlenené priestory pre úložné regály.Všetky zváracie pracoviská musia byť odsávané.
 • Hala na spracovanie áut - Karpatská KošičeNosnú konštrukciu haly budú tvoriť oceľové rámy v module 6,5m, na ktoré budú ukladané strešné nosníky. Nosné oceľové stĺpy budú uložené len po obvode haly, aby bol vytvorený otvorený priestor pre polohovacie zariadenie a priestor potrebný pre prácu zamestnancov. \\r\\nVstup do haly bude zo juhovýchodnej strany. Objekt bude mať prirodzené presvetlenie a vetranie cez okenné otvory\\r\\n
 • Stavebné úpravy obecného úradu s kultúrnym domom - BeňadovoObjekt má členitý pôdorysný tvar s max. pôdorysnými rozmermi 34,5x20,4 m. Výška objektu od najnižšieho bodu terénu(JZ roh) činí 12,88 m. Objekt je osadený do svahovitého terénu, preto je objekt čiastočne podpivničený. Ďalej má 1.NP a 2.NP. Povrch fasády tvorí hladká omietka. Na časti suterénu a časti sokla (z južnej strany) je na fasáde obklad umelým kameňom. Okná sú drevené dvojité s jednoduchým zasklením. Vonkajšie dvere sú drevené, do kotolne a garáže vedú plechové dvere. Krytina je z pozinkovaných plechových pásov, rovnako aj dažďový systém. Výrazným prvkom fasády je zošikmenie stien do mierneho špicu na južnej strane objektu a balkón s kovaným zábradlím s erbom obce.Vstup pre imobilných je do objektu zabezpečený cez rampu so sklonom 7° a cez vstupné dvere šírky 900mm.
 • Skladovací regál – stanovenie únosnosti - StrečnoKonštrukcia pozostáva zo šiestich stojok, ktoré prenášajú zvislé zaťaženie z plošiny do podlahy prostredníctvom pätných platní. Ich prierez je približne tvaru U a oslabený je upevňovacími otvormi.Okrajové nosníky sú však z iného profilu, ktorý umožňuje umiestnenie označovacích etikiet. Na tieto hlavné nosníky plošiny sú položené podružné lišty s plastovými koliečkami pre lepší posun skladovaného materiálu. V pozdĺžnom smere prebiehajú zavetrovacie uzavreté profily zložené z dvoch dielčích prierezov. Na vrchu stojok sú osadené v pozdĺžnom i priečnom smere ďalšie zavetrovacie nosníky (jokel 75/45 a skladaný profil 100/50).
 • Areál firmy SILOKING Slovakia s.r.o., Rozšírenie montážnych hál - Záhorská MalackyKonštrukčne sú objekty hál navrhnuté ako rámové oceľové konštrukcie so strechami sedlového tvaru .Priečne stuženie bude zabezpečené samotným riešením rámu a pozdĺžne stuženie bude zabezpečené stužidlami v obvodovom plášti. Modulová osnova hál je navrhnutá v pozdĺžnom rastri po 6m a v priečnom po 6,3 m.Sekčné priemyselné brány sú navrhnuté s prerušeným tepelným mostom a elektrickým ovládaním z exteriéru aj z interiéru. Vnútorné dvere sú navrhnuté jednokrídlové s čiastočným presklením podľa prevádzky.
 • OCEĽOVÁ HALA - novostavba PúchovObjekt je jednopodlažný a nepodpivničený. Prestrešenie je pultovou strechou, architektonický výraz a tvaroslovie doplnkov je s prevahou použitia ocele.Ide o jednopodlažný objekt. Konštrukcia oceľová + opláštenie izolovaným PUR panelom. Po dostavbe druhej etapy sa uvažuje z vykurovaným priestorom celej novovzniknutej haly. V rámci stavebného zámeru sa jedná o oceľovú konštrukciu haly, ktorá vzhľadom k časovému horizontu bude riešená na dve etapy výstavby. Po skončení realizácie I. etapy sa uvažuje s plným využívaním vzniknutých priestorov, pričom v rámci II. etapy sa zrealizuje druhá časť konštrukcie objektu. Staticky sa jedná o dve samostatne konštrukcie, ktoré nespolupôsobia a sú hornou časťou nosných konštrukcii dilatované, pričom sú uložené na spoločných základových konštrukciách.
 • Prístavba montážnej haly k existujúcej výrobnej hale v areáli Kovovýroba RP Hujo, s.r.o. - Mikšová Bytča Objekt bude riešený ako oceľová rámová konštrukcia s jednou žeriavovou dráhou a s dvoma žeriavmi /5t/. Hala bude riešená z oceľovej nosnej konštrukcie s klasickým systémom, kde bude obvodový plášť tvorený zo stenových PUR panelov a strešná konštrukcia z Pur.panelov z izolačnou fóliou .Podlaha vo výrobnej hale bude betónová vystužená oceľovými drôtmi Dramix.z betónu C30/37. Na povrch sa urobí vsyp MFC COBET 120(alt. MASTERTOP 400k) Povrch sa uzavrie bezprašným náterom (MASTERKURE 114). Hrúbka podlahy je 200mm, s požadovanou únosnosťou 5 ton.
  Okenné a dverné konštrukcie obvodovej steny budú plastové s izolačným dvojsklom s hodnotou súčiniteľa prestupu tepla U<1,5 a index vzduchovej nepriezvučnosti 24> Rw<50 v súlade s platnými STN. Okná sú zlúčené v páse horizontálne. Sekčné vráta sú na vstupe a výstupe z haly a otváravé plastové dvere pre zamestnancov
 • Zmena usporiadania pruhov dopravníkových pásov na existujúcej technologickej plošine – rozšírenie na 4 pruhy - KIA Motors SlovakiaDaná zmena sa bude vykonávať v objekte označenom ako SO 400 (montážna hala) v podobjekte SO 410 (konkrétne v module A1 – A2/AA – AC v montážnej hale), kde sú na 1.NP umiestnené šatne s umyvárňou pre mužov a na 2.NP je montážna linka s dopravníkovým pásom.
  Jedná sa o pridanie dopravníkových pásov na 2.NP za účelom zvýšenia produkcie výroby. Táto zmena sa odzrkadlí v tom, že bude potrebné zosilniť strop 1.NP novou oceľovou konštrukciou podpieranou novými oceľovými stĺpmi.
  Počas realizácie bude hala v prevádzke
 • Oceľová hala - PúchovObjekt je situovaný v severozápadnej časti pozemku v blízkosti jestvujúceho objektu budovy služieb s podkrovím.
  Z hľadiska architektúry je objekt prispôsobený objektu služieb, tak aby areál pôsobil výsledne architektonicky kompaktným dojmom. Objekt je jednopodlažný a nepodpivničený. Prestrešenie je pultovou strechou, architektonický výraz a tvaroslovie doplnkov je s prevahou použitia ocele.Staticky výpočet sa zaoberá riešením konštrukcie pultovej časti v rámci I. etapy výstavby a objektom ako celok, nakoľko sa jedna o rôzne zaťaženia v rámci klimatického pôsobenia pri zaťažení vetrom a snehom v danej lokalite.
 • Odsávanie prachových častíc - Zvarovňa -Areál KIA Motors Slovakia, s.r.o.Predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je zameranie a zakreslenie existujúcej vzduchotechniky Navrhnuté vzduchotechnické zariadenie slúži na udržanie vnútornej mikroklímy a požadovanú výmenu vzduchu v prevádzkových priestoroch. Projekt rieši skutočné zameranie vzduchotechniky, nezodpovedá za technické riešenie.Vedenie vzduchotechnického potrubia je od vedené od zvarovne 1 a 2 cez oceľové zavesené plošiny cez konštrukciu strešného plášťa. Na odvetranie prostredia je navrhnutá vzduchotechnická jednotka firmy INFINITY AIR CLEAN SYSTEM.


 • Prístavba vývojovej dielne IMC SlovakiaJedná sa o prístavbu k jestvujúcemu objektu v ktorej bude situovaná vývojová dielňa . Navrhovaná stavba bude pôdorysné v tvare lichobežníka s vonkajšími rozmermi 8,39 m × 4,84 m (hranice nosných múrov). Hlavný vstup do objektu bude riešený z vnútra jestvujúceho objektu. Zvislý nosný systém je navrhnutý z tvárnic Ytong hr.250mm. Strešná konštrukcia je navrhnutá ako pultová so sklonom 4°. Stropná konštrukcia je navrhnutá vo forme kazetového podhľadu. Podlahy budú ťažké s betónovým poterom,
 • Výrobná hala KSK 2.etapa Slovakia - Šebešťanová Objekt sa bude nachádzať na rovinatom území, na parcele č. 607/23 v k.ú. Šebešťanová, Považská Bystrica. Pozemky, na ktorých bude predmetný objekt stáť sú v majetku investora. Pre územie bol spracovaný územný plán, ktorý predpokladá v danej lokalite s rozširovaním priemyslu. Oblasť výstavby je z juhovýchodnej strany vymedzený existujúcou halou RACU Slovakia (č.p. 607/17) a prístupovou komunikáciou (č.p. 607/29), z juhozápadnej strany existujúcou halou IMC SLovakia, zo severozápadnej strany existujúcou halou IMC Slovakia (č.p. 607/3 a 601/4) a zo severovýchodnej strany existujúcou prístupovou komunikáciou na parcele č. 607/9. Pozemky, na ktorých sa bude realizovať prístavba sú majetkom investora..
 • Prístavba vývojovej dielne IMC SlovakiaJedná sa o prístavbu k jestvujúcemu objektu v ktorej bude situovaná vývojová dielňa . Navrhovaná stavba bude pôdorysne v tvare lichobežníka s vonkajšími rozmermi 8,39 m × 4,84 m (hranice nosných múrov). Hlavný vstup do objektu bude riešený z vnútra jestvujúceho objektu. Zvislý nosný systém je navrhnutý z tvárnic Ytong hr.250mm. Strešná konštrukcia je navrhnutá ako pultová so sklonom 4°. Stropná konštrukcia je navrhnutá vo forme kazetového podhľadu. Podlahy budú ťažké s betónovým poterom.
 • Sanácia odkalovacej nádrže v ŽilineExistujúci objekt v súčasnosti slúži ako odkalovacia nádrž pri výrobe papiera. Je to stavebný objekt kruhového pôdorysu s polomerom 23,1m, ktorý je vyhotovený ako železobetónová monolitická konštrukcia. Výška nádrže je 2,75m nad okolitým terénom. Dno nádrže je spádované smerom do jej stredu v sklone 4°.
 • PRÍSTAVBA K VÝROBNEJ HALE IMC II.Pôvodný objekt pozostáva z jedného podlažia, pričom sa v objekte nachádzala technológia na obrábanie kovov, v podobe CNC sústruh, hydraulický lis, mostový žeriav s nosnosťou 5000 kg a iné. Pri vyhotovovaní prístavby sa odstráni časť pôvodného opláštenia. Následne sa vyhotovia nové základové pätky a stužidlá, osadia sa oceľové stĺpy a ostatné oceľové prvky prístavby. Na vyhotovenú oceľovú konštrukciu sa vyhotoví strešný plášť nad prístavbou a nové opláštenie prístavby. Pri materiálovom návrhu opláštenia sme prispôsobili oplášteniu pôvodnej haly. Počas vyhotovovanie prístavby sa upraví poloha konzol pre mostový žeriav a taktiež sa vyhotoví nová nosná konštrukcia mostového žeriava, z dôvodu zvýšenia únosnosti tohto mostového žeriava. Vonkajšie rozmery pôvodnej haly sú 20,36 x 20,50 m. Vonkajšie rozmery prístavby sú 20,36 x 1,90m. Pôvodný objekt je zastrešený sedlovou strechou so sklonom 9°, prístavba bude zastrešená pultovou strechou so sklonom 9° napojenou na pôvodné opláštenie objektu.
 • Obnova plochej strechy v areáli Žilinská Teplárenská, a. s. Jedná sa o objekt, ktorý sa nachádza medzi ostatnými objektmi. Pôvodný objekt pozostáva s jedného technologického podlažia s plochou 119,15 m2. Pôvodný objekt je prestrešený plochou strechou so sklonom do 0,4°. Vonkajšie rozmery objektu sú 8,5 x 16,01 m. Objekt je osadený v rovinatom teréne. Vstupy do objektu sú z obidvoch prístupných strán. Objekt bude v novom stave perstrešený šikmou strechou so sklonom 3° s rozmermi 8,4 x 17,86 m.
  V objekte sa nachádzajú dve rozvodne pre EO kotle.
 • Movino - projekt skutočného vyhotoveniaHlavný vstup do objektu je zo severnej strany z parkoviska, podružný vstup je zo severu z nakladacej rampy cez spojovaciu chodbu 1.09. Jedná sa o dvojpodlažnú nepodpivničenú budovu zastrešenú plochou strechou, s vonkajšími rozmermi pôvodného objektu 43,31 x 9,275m. Celkový pôdorysný tvar je v tvare obdĺžnika. Riešený objekt je súčasťou halového komplexu, s ktorým je priamo prepojený. Objekt slúži na administratívne účely ale aj ako sociálne zázemie pre pracovníkov závodu. Je osadený v rovinatom teréne s orientáciou V – Z. V 1NP sa nachádza vstupná hala so schodiskom a recepciou ,hygienické zázemie objektu ,degustačná miestnosť s barom, podniková predajňa, miestnosť pre prípravu sudového vína a technická miestnosť. V 2NP sa nachádza prezentačná miestnosť , laboratória , kancelárske priestory so zasadacou miestnosťou a hygienická časť.
 • Stavebné úpravy HSV a PSV laboratóriumBudova Agro-Movino je súčasťou halového komplexu, s ktorým je priamo prepojená. Objekt slúži na administratívne účely a ako sociálne zázemie pre pracovníkov závodu. Výroba v halách je prevažne zameraná na vytváranie a skladovanie vína.
  Stavebnou úpravou sa v objekte vybuduje nové laboratórium, zasadacia miestnosť ,šatňa pre laborantky a jedno doplnkové laboratórium.
 • Pneuservis v KrušetniciJedná sa o dvojpodlažný objekt, ktorý bude zastrešený sedlovou strechou v dvoch úrovniach. Vonkajšie rozmery objektu sú 20,4 x 14,1m (so zateplením objektu). Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v svahovitom teréne . Hlavné vstupy do objektu sú riešené z ulice z prednej strany objektu .
  V 1NP. sa nachádza predajňa so skladom ďalej garáž, kotolňa, sprcha a wc, V 2 NP. sa nachádzajú kancelárske priestory a sklady.
 • Stanica technických plynov-kyslík,acetylén v RosineJedná sa o betónovú plochu, ktorá má po svojom obvode osadené ochranné oplotenie. Na ploche bude osadený zásobník kvapalného kyslíka - T18S64E a vzduchový odparovač CV160
  Hlavný vstup do objektu je cez uzamykateľnú pozinkovanú bránu z vnútroareálovej komunikácie.
  Zakladanie objektu je riešené základovou doskou s pilótami .
 • Stavebná úprava Velínu PS 1, za účelom zníženia hluku v interiéri Velínu Riadiaca miestnosť slúži ako Velín na kontrolu prevádzky strojov v hale. Obvodové steny sú zhotovené z pórobetónových tvárnic YTONG hr. 250mm s obojstrannou omietkou. Konštrukcia podhľadu je riešená kazetovým podhľadom v rastri 600x600mm. Vstup do velína je pomocou plastových dverí s izolačným sklom z prednej a bočnej strany velína. Kontrola prevádzky strojov je riešená pomocou plastových okien z prednej strany velína .
 • HNEDÁ PRIEMYSELNÁ ZÓNA LEVOČA - JUHJedná sa o trojpodlažnú čiastočne podpivničenú budovu zastrešenú plochou strechou, s vonkajšími rozmermi pôvodného objektu 61,95 x 9,20m. Objekt je riešený ako samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne s orientáciou V – Z. Vstup do objektu zabezpečujú dva hlavné vchody zo severnej strany z parkoviska. Objekt sa nachádza medzi v stĺporadí A-J/11-13.
 • Prístavba prístrešku k skladu hotových výrobkov č.1A na severozápadnú stenuPôvodné kryté nakladacie stanovisko pre kamióny 1.05 bude odstránené spolu s jeho základovými konštrukciami. Vzniknutý otvor bude uzavretý podobným fasádnym systémom. Medzi osami A3 - A5 bude vytvorený nový otvor v existujúcej fasáde, ktorý bude slúžiť pre osadenie novej brány 4000/4000mm.
  Budú hlavne pozostávať v odstránení časti pôvodnej cestnej komunikácie, ktorá je umiestnená vedľa severozápadnej steny (podrobnejšie v SO 02 Spevnené plochy).
 • PRÍSTAVBA LABORATÓRIA STAVEBNÝCH TECHNOLÓGIÍNavrhovaný objekt bude pristavaný k jestvujúcemu objektu západnou stenou. Objekt bude jednodlažný. Vstup bude riešený zo severnej strany. V 1.NP sa bude nachádzať jednotlivé laboratóriá a k nim prislúchajúce hygienické priestory. Hlavné laboratórium bude slúžiť na skúšanie v dopravnom staviteľstve.
 • Prístavok Nabijárne k objektu Haly č.3 s prístreškom P1Jedná sa o vybudovanie prístrešku, ktorý bude slúžiť na uskladnenie oceľových regálov potrebných k výrobnému procesu. Prístrešok je dispozične umiestnený vedľa výrobnej Haly č.3 a vedľa objektu Nabijárne z juhovýchodnej strany. Bude tvorený stĺpovým systémom, na ktorom bude uložená väzníková strešná konštrukcia. Prístrešok bude zo severozápadnej strany opláštený fasádnym plechom po celej výške haly, ale v jednej časti bude prístrešok prejazdný a opláštený fasádnym plechom len vo vrchnej časti, aby sa pohľadovo zakryla priehradová konštrukcia zastrešenia. Takéto opláštenie bude riešené aj zo severovýchodnej strany a juhozápadnej strany.
 • Prístrešok P2 DongHeeJedná sa o vybudovanie prístrešku, ktorý bude slúžiť na odstavenie a vykladanie nákladných vozidiel. Prístrešok je dispozične umiestnený vedľa výrobnej Haly č.2 z juhovýchodnej strany. Nachádza sa medzi osami 20 – 21 osového systému Haly č.2. Bude tvorený stĺpovým systémom na ktorom bude uložený väzníková strešná konštrukcia. Prístrešok bude prejazdný a opláštený fasádnym plechom len vo vrchnej časti, aby sa pohľadovo zakryla priehradová konštrukcia zastrešenia
 • Obnova prevádzkovej budovy MovinoJedná sa o dvojpodlažnú nepodpivničenú budovu zastrešenú plochou strechou, s vonkajšími rozmermi pôvodného objektu 43,31 x 9,275m. Celkový pôdorysný tvar je v tvare obdĺžnika. Riešený objekt je súčasťou halového komplexu, s ktorým je priamo prepojený. Objekt slúži na administratívne účely ale aj ako sociálne zázemie pre pracovníkov závodu. Je osadený v rovinatom teréne s orientáciou V – Z. Navrhovanými zmenami sa nebude meniť pôvodný účel objektu, zmení sa len architektonický ráz objektu z vonkajšej ale i vnútornej strany. V 1NP sa bude nachádzať vstupná hala so schodiskom a recepciou, spoločenská miestnosť s barom a hygienickou časťou, podniková predajňa s hygienickou časťou a technická miestnosť. kancelárie s kuchynským kútom, rokovacia miestnosť, hygienické zariadenia pre mužov a ženy. V 2NP sa bude nachádzať schodiskom napojené na chodbu, laboratórium, prezentačná miestnosť, kancelárske priestory so zasadacou miestnosťou a hygienická časť. Hlavný vstup do objektu je zo s
 • DOSTAVBA A PRESTAVBA PREVÁDZKOVÝCH OBJEKTOV ZTS STROJÁRNE s.r.o. NÁMESTOVO Predmetom tejto projektovej dokumentácie je projekt pre stavebné povolenie. Objektom je prestavba haly č.1 (presnejší popis viď. technická správa profesie: „Stavebné konštrukcie“). Tento objekt je v rámci stavby: Dostavba a prestavba prevádzkových objektov ZŤS Strojárne s.r.o, Námestovo. Presnú dispozíciu a rozmery haly č.1 pozri výkresy profesie architektúry a statiky. Rozsah projektovej dokumentácie je po dohode s investorom.
 • Základ pod lis SIMPAC ECS-300Jedná sa o vybudovanie základu pre technologické zariadenie SIMPAC ECS 300. Na základe informácií investora bolo zhodnotené zaťaženie od tiaže zariadenia na 58ton. Základ bude umiestnený v Hale č.2 medzi osami 26 – 26a a d – d1.
 • Sklad náhradných dielov, Oddychová miestnosťJedná sa o vybudovanie prístrešku, ktorý bude slúžiť na odstavenie a vykladanie nákladných vozidiel. Prístrešok je dispozične umiestnený vedľa výrobnej Haly č.2 z juhovýchodnej strany. Nachádza sa medzi osami 20 – 21 osového systému Haly č.2. Bude tvorený stĺpovým systémom na ktorom bude uložený väzníková strešná konštrukcia. Prístrešok bude prejazdný a opláštený fasádnym plechom len vo vrchnej časti, aby sa pohľadovo zakryla priehradová konštrukcia zastrešenia.
 • STANICA MEDICINÁLNYCH PLYNOV-KYSLÍKJedná sa o betónovú plochu, ktorá má po svojom obvode osadené ochranné oplotenie. Na ploche bude osadená technológia stanice medicinálnych plynov - kyslík.
  Hlavný vstup do objektu je cez uzamykateľnú pozinkovanú bránu z vnútroareálovej komunikácie
 • DongHee Logistika Objekt SO-301 HALA č.3, kde bude realizované rozdelenie miestností, je tvorený zo ŽB skeletu kombinovaného s oceľovými stĺpmi pre uchytenie obvodového plášťa. Zvislý nosný systém tvoria železobetónové stĺpy, votknuté do kalicha širokoprofilových vŕtaných pilót. Strešná obalová konštrukcia je riešená ako skladaný sendvičový plášť s nosným oceľovým trapézovým plechom. Obvodový plášť je z ľahkého fasádneho systému.
  Navrhovaný vstavok sa bude nachádzať už v jestvujúcej výrobnej hale HALA č.3, medzi modulovými osami „B – B1 “ v horizontálnom smere a „8 – 8a“ vo vertikálnom smere.
 • SKLAD OCEĽOVÝCH VÝROBKOV A OCEĽOVÉHO MATERIÁLUNavrhovaný objekt „SKLAD OCEĽOVÝCH VÝROBKOV A MATERIÁLU“ je prístavbou k jestvujúcemu objektu „ZÁMOČNÍCKEJ DIELNI“. Navrhovaný objekt je znížený o 1 meter oproti jestvujúcemu objektu. Architektonicky a konštrukčne kopíruje jestvujúci objekt „ZÁMOČNÍCKU DIELŇU“. Jedná sa o jednopriestorový monoblok, obdĺžnikového tvaru o vonkajších rozmeroch 17 x 40,2 metra, prekrytý sedlovou strechou s pásovým svetlíkom polkruhového tvaru. Objekt je presvetlený zhora svetlíkom a po stranách (severnej a južnej) radom okien o rozmeroch 2400x1750 vo výške 4030 mm od podlahy
 • SO 28/4- STANICA TECHNICKÝCH PLYNOV-DUSÍK O2Jedná sa o betónovú plochu, ktorá má po svojom obvode osadené ochranné oplotenie. Na ploche bude osadená technológia stanice technických plynov - dusík.
  Hlavný vstup do objektu je cez uzamykateľnú pozinkovanú bránu z vnútroareálovej komunikácie
 • ADMINISTRATÍVNA BUDOVA - zmena interiéruObjekt SO 03 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, kde bude realizované rozdelenie miestností, je tvorený zo ŽB skeletu a murovaného obvodového plášťa. Zvislý nosný systém tvoria železobetónové stĺpy, votknuté do kalicha širokoprofilových vŕtaných pilót. Horizontálna konštrukcia medzistropu je navrhnutá ako poloprefabrikovaná pomocou dutinových panelov hrúbky 265 mm a následnej 50 mm dobetonávky. Strešná obalová konštrukcia je riešená ako skladaný sendvičový plášť s nosným oceľovým trapézovým plechom. Obvodový plášť je murovaný z pálených tehál hrúbky 300 mm.
 • PRÍSTAVOK NABIJÁRNE K OBJEKTU HALA č.3Navrhovaný objekt bude pristavaný k jestvujúcej hale č.3 pod objektom prístrešku SO303, medzi modulovými osami 8b-9b v horizontálnom smere a A2-B vo vertikálnom smere. Objekt bude jednodlažný. Vstup bude riešený z juhozápadu z priľahlej komunikácie. V 1.NP sa bude nachádzať miestnosť určená k dobíjaniu batérií k vysokozdvižným vozíkom (ďalej iba VZV) používaných v priľahlých halách na medzioperačnú dopravu a manipuláciu s materiálom.
 • Oceľový zdvíhací rám pre MOBISNávrh oceľového zvíhacieho rámu.
 • OS LIC A POTRUBNÝ ROZVOD CO2Jedná sa o betónovú plochu, ktorá má po svojom obvode osadené ochranné oplotenie. Na ploche bude osadená technológia OS LIC s potrubným rozvodom CO2.
  Hlavný vstup do objektu je cez uzamykateľnú pozinkovanú bránu z juhovýchodu, z vnútroareálovej komunikácie.
 • Polyfunkčné centrum „INDUSTRA Bôrik Žilina“Projektová dokumentácia rieši dopravné napojenie spomínaného objektu na priľahlé komunikácie a pešiu komunikačnú sieť, ako aj vnútroareálové účelové komunikácie, spevnené plochy a odstavné a parkovacie státia vrátane konštrukčného zloženia jednotlivých spevnených plôch. Samotné komunikácie sú navrhované ako dvojpruhové obojsmerné účelové komunikácie slúžiace na prístup k polyfunkčnému centru, „vetva A“ zodpovedajúca kategórií C3-MO 6,5/30 redukovaná a „vetva B“ zodpovedajúca kategórií C3-MO 6,5/30. „Vetva A“ má dĺžku 156,42 m a „vetva B“ 45,17 m. Pre potreby novostavby polyfunkčného centra je navrhovaných 73 odstavných a parkovacích státí.
  Pozemky, na ktorých je stavba realizovaná sú vo vlastníctve investora. Stavba je v súlade s platným územným plánom mesta Žilina.
 • Novostavba polyfunkčnej budovy „MSCM“ Žilina Architektonický výraz objektu je moderný. Objekt je navrhnutý tak aby sa svojím architektonickým výrazom, hmotovým členením prirodzene udal charakter zástavby v danej lokalite. Architektonický výraz objektu je moderný. Parter objektu je celopresklenený. Objekt má navrhnuté architektonické členenie tak aby svojím merítkom, členením nepôsobil v danej lokalite rušivo. Je navrhnutý ako stavba s plochými strechami
 • Novostavba Polyfunkčného objektu - ŽilinaStavba bude napojená na jestvujúce technické vybavenie územia novými prípojkami plynu, elektriny, vody, kanalizácie, stavba je vybavená výťahom.
  Súčasťou návrhu je napojenie stavby na dopravnú sieť cez jestvujúcu komunikáciu novým vjazdom opevnenými plochami na novovytvorené parkovisko s počtom parkovacích miest 13 ks, z ktorých je jedno parkovacie miesto vo dvore riešené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, odlučovač ropných látok pre navrhované parkovisko, lapač tukov pre navrhované reštauračné zariadenie a nové oplotenie z východnej a západnej strany dotknutých pozemkov pozostávajúceho z poplastovaných panelov z oceľových drôtov umiestnených medzi oceľové soklové stĺpiky a podhrabanú dosku v=300mm nad terénom. Oplotenie zo severnej strany medzi pozemkami KN-C 2105/2 a 2085 ostane plne zachované a nebude dotknuté výstavbou .
 • Polyfunkčný objekt, ul. Vajnorská 103/b, Bratislava III. m.č. Nové MestoBudova je navrhnutá ako polyfunkčný objekt piatimi nadzemnými podlažiami, ktorá je osadená v rovinatom teréne. Zastrešenie objektu je riešené plochou strechou so sklonom 1,5-2 %. Vonkajšie rozmery objektu bez zateplenia sú 18,7 x 18,7m. Výška objektu od terénu je +17,9 m. Osadenie objektu je na kóte 135,8 m n. m. Hlavný vstup do objektu je situovaný zo severovýchodnej strany. Podružný vstup do technickej miestnosti je situovaný zo severozápadu a druhý podružný vstup do zázemia výdajne jedál je z juhozápadu.
  V 1NP sa nachádza vstup do objektu je cez vstupné zádverie okolo miestnosti vrátnika, ktorý bude obsluhovať vstup návštev do objektu. Ďalej sa tu nachádza verejne prístupná prevádzka obchodu s príručným skladom, priestory výdajne jedál so zázemím pre ohrev stravy a s vlastnými hygienickými zariadeniami pre obsluhu výdajne a kaviareň so salónikom a WC pre imobilných. Je tu tiež umiestnená aj miestnosť pre technické zázemie objektu. Stredom dispozície prechádza komunikačné jad
 • POLYFUNKČNÝ OBJEKT - PRESTAVBAZáujmom investora je vykonať prestavbu a modernizáciu polyfunkčného objektu. Nakoľko investor nedisponuje voľným pozemkom, na ktorom by vedel umiestniť základné zariadenie staveniska, bude nutné na čas nevyhnutný k prestavbe, zabrať časť plochy priľahlého chodníka a časť priľahlej obslužnej komunikácie (slepá ulica). Celá prestavba musí rešpektovať dopravnú situáciu v okolí novopostaveného objektu Aupark, ako aj dopravné a pešie koridory v jeho okolí. Zariadenie staveniska bude tvoriť plocha o veľkosti necelých 30m2. Tá bude slúžiť hlavne k umiestneniu zberného kontajneru pre odvoz sute zo staveniska, neskôr ako manipulačná a dočasná skladová plocha pre potrebný stavebný materiál a nakoniec ako plocha slúžiaca k umiestneniu lešenia použitého obnove fasády.
 • Prístavba hľadiska k športovej hale - k.ú. Považská Bystrica, č.p. 3700/2,3700/5Novostavba hľadiska bude obdĺžnikového pôdorysu 30,63x11,50 m. Výška objektu bude rovnaká ako výška športovej haly, čiže okolo 9,25 m od podlahy a od priľahlého terénu zo západnej strany 6,8 m. Zo severnej a južnej strany budú k stavbe pričlenené vstupné zádveria s pôdorysným rozmerom 2,625x3,65 m spolu s vyrovnávajúcim vonkajším schodiskom. Zádveria sú výškovo menšie, opticky tak odľahčujú priestor a majú výšku od terénu 5,15 m. Fasáda objektu bude tvorená izolačnými sendvičovými panelmi, plášť tvorený povrchovo upraveným plechom.
 • Úrad ŽSK - komplexná rekonštrukcia \"blok C\" - 1. etapa - Žilina Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia bloku C úradu ŽSK v Žiline, p. č. 4466/2, 3, 6, 7 k. ú. Žilina, ktorá pozostáva: zo zateplenie obvodového plášťa vrátane výmeny pôvodných okenných otvorov a stavebných úprav podmienených zmenou dispozičného riešenia jednotlivých podlaží.
  Rekonštrukcia prebehne v dvoch etapách (predmetná projektová dokumentácia rieši 1 etapu):
  - 1etapa zahŕňa zateplenie obvodového plášťa, výmenu okenných otvorov a stavebné úpravy západnej časti objektu \"bloku C\" a komunikačného jadra,
  - 2 etapa zahŕňa stavebné úpravy východnej časti objektu \"bloku C\".
 • Odstránenie prístavby – TP Ilava – mimoriadna udalosť -ŽilinaJedná sa o dvojpodlažný objekt (suterén, prízemie) s pochôdznou povalou. Suterén sa nachádza len pod časťou pôdorysu a slúži respektíve slúžil ako kotolňa. Prízemie slúži na skladovacie a kancelárske účely. Povalový priestor je prístupný len z exteriéru pomocou rebríka. Objekt je napojený na inžinierske siete – voda, kanalizácia, elektrina, plyn. Predmetná odstráňovaná časť sa nachádza zo strany cestnej komunikácie a sústredené sú v nej hygienické miestnosti s prívodom a odvodom vody. Asanácia tejto pristavovanej časti je plánovaná z dôvodu jej oddeľovania sa od pôvodnej časti objektu.

 • Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničného regiónu v Žilinskom a Zlínskom kraji -BytčaObjekt bude prístupný pre verejnosť denne v časovom rozmedzí určeným správcom. Mimo vyhradený čas bude objekt uzamknutý a chránený bezpečnostnou mrežou, kamerovým systémom, poprípade alarmom. Kaplnku bude tvoriť jeden otvorený priestor s lavicami na sedenie a oltárom v zadnej časti. Kapacitne je určená pre 12 ľudí na sedenie (kľačanie). Majestátnosť kaplnky vytvára oblúkový návrh zastrešenia kopulou a vstupný portál z východnej strany so štyrmi stĺpmi a tromi vyrovnávajúcimi schodiskami. Portál je z hornej časti doplnený o drevenú konštrukciu zvonice. Presvetlenie kaplnky bude zabezpečené plastovými oknami s imitáciou dreva a vstupnými dvojkrídlovými dverami. Okná aj dvere budú opatrené ochrannými mrežami. Vetranie kaplnky je uvažované priame cez otvorom v hornej časti kopuly, oknami a dverami.
 • SOŠ obchodu a služieb, Martin - stavebné úpravy na zvýšenie EHBPôvodná budova telocvične sa skladá z hmoty samotnej telocvične s ôsmymi sekciami a nízkej časti z troch častí, ktorá obsahuje šatne, sprchy a sociálne zariadenia, náraďovňu, posilňovňu a miestnosť pre stolný tenis. Celý obvodový plášť sa navrhuje zatepliť použitím kontaktného zatepľovacieho systému na báze polystyrénu. Povrchovú úpravu zatepľovacieho systému bude tvoriť tenkovrstvá fasádna omietka. Takisto sa navrhuje odstrániť pôvodné súvrstvie plochých striech a zatepliť izoláciou na báze polystyrénu a novou hydroizoláciou na báze mPVC. Všetky okenné konštrukcie budú vymenené za plastové okná z izolačným dvojsklom, dvere sa navrhujú z hliníku s prerušením tepelného mostu pre zabezpečenie dlhej životnosti pri predpokladanom zvýšenom pohybe študentov.
  Dispozičné riešenie je zrejmé z výkresovej časti. Zmeny v dispozícii nie sú navrhované.
 • Stavebné úpravy objektu Hotelovej akadémie v ŽilineOrientácia pozemku ako aj objektu je severojužné. Objekt je centrálne osadený na príslušnej parcele. Povrch terénu je svahovitý so sklonom v smere východ - západ. Západná hrana objekt je odsadená na línii uličnej čiary prístupovej komunikácie.
  Predmetom projektu boli stavebné úpravy učební odborného výcviku a priľahlých priestorov I.NP. pre potreby zabezpečenia vyššej kvality vzdelávacej činnosti a zvýšenie komfortu funkčo-dispozičných a prevádzkových vzťahov jednotlivých priestorov ako aj rekonštrukcia dotknutých inžinierskych sietí a modernizácia tepelného zdroja na zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu.
 • Úrad ŽSK - vybudovanie kancelárie na 3. NP - ŽilinaPôvodná chodba pred výťahmi, ktorá má teraz štvorcový pôdorysný tvar, sa vyhotovením čiastočne zakrivenej steny, rozdelí na kanceláriu a chodbu. Materiály nových konštrukcií sa prispôsobia štandardu, ktorý je použitý v existujúcej budove.

 • Stavebné úpravy administratívnej budovy Technometal, s.r.o-.BytčaObjekt má jednoduchý obdĺžnikový pôdorys 6,6 x 31,0 m s dvoma nadzemnými podlažiami. Zastrešený je dvoma sedlovými strechami, ktoré sú súčasťou halovej konštrukcie. Prepojenie podlaží je dvojramenným priamočiarým schodiskom. Presvetlenie a vetranie miestnosti je riešené oknami. Výška objektu od terénu je v hrebeni strechy cca 7,1 m. Steny objektu sú murované. Krytina je z natavovaných asfaltových pásov. Dažďový systém z pozinkovaného plechu. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a bielym rámom. Vnútorné dvere drevené v oceľovej zárubni.
 • Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Horný LieskovBudova bola postavená okolo roku 1980, čomu zodpovedajú použité materiály a architektonické riešenie objektu. Jedná sa o jednopodlažnú stavbu s povalovým priestorom. Časť objektu, kde sídli obecný úrad má 1.PP,1.NP a 2.NP.Škôlku od obecného úradu oddeľuje zároveň trakt chodby 2,65x7,895 m, ktorý má na oboch stranách drevené dvere so svetlíkmi, pred ktorými sú vyrovnávajúce schody. Chodba patrí škôlke a je využívaná aj ako šatňa. Na túto chodbu je prístup zvonku po spomínaných vyrovnávajúcich schodoch a cez drevené dvere. Z chodby vedú dvere do herne s jedálňou, za ktorou je spálňa, prístupná z herne cez posuvné dvere. Ďalej vedú z chodby dvere do telocvične, v ktorej sa nachádza malá samostatná miestnosť určená ako sklad. Z telocvične sa dostaneme do herne aj do spálne. Za telocvičňou sa nachádza chodba, z ktorej je prístup do miestnosti umývarky a WC.
 • Hospodárska budova – PovinaNavrhovaná stavba je umiestnená na parcele reg. CKN 644/0 k.ú. Povina, okres Kysucké nové Mesto. Parcela sa nachádza v intraviláne obce. Stavba je umiestnená na parcele tak, aby svojou polohou optimalizovala náklady na zakladanie objektu a praktickú využiteľnosť parcely. Jedná sa dvojpodlažný objekt na technické účely so sedlovou strechou so sklonom 30° s rovnobežnou orientáciou s miestnou komunikáciou. Objekt je založený na základových pásoch uložených v nezámrznej hĺbke. Nosnú konštrukciu tvoria obvodové nosné steny hr. 300mm z porobetónových tvárnic Porfix 300 P2-480 na maltu na tenké škáry.
 • Asanácia objektov areáli VAMSTAV s.r.o - Predmetom projektu na stavebné povolenie je asanácia objektov a spevnenej plochy v areáli VAMSTAV s.r.o.. Riešené budovy a spevnené plochy sa nachádzajú v katastrálnom území mesta Žilina na p.č. 3761,3762,3764.
 • Doplnkový objekt - Altánok - TURIEDoplnkový objekt - Altánok, ďalej len objekt, je riešený ako samostatne stojaci objekt v areály Biofarma Turie. Objekt je jednopodlažný . Je určený ako doplnkový objekt k hlavnému objektu farmy SO-04 na posedenie pre 10 člennú skupinu ľudí. Situovaný je na mierne zvažujúcej sa parcele 3° na severovýchodnú stranu.
 • Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice - stavebné úpravy, zvýšenie EHB Objekt má členitý pôdorysný tvar, pozostáva z hlavnej 4.podlažnej budovy, spojovacej chodby a budovy telocvične. V hlavnej budove sa nachádzajú vyučovacie priestory. Zastrešenie je tvorené valbovými strechami. Strešná krytina je z medeného plechu. Okná sú drevené dvojité, v 4.NP boli menené za plastové s izolačným dvojsklom. Dvere v obvodovej stene sú drevené, resp. kovové. Povrch fasády tvorí omietka s ozdobnými rímsami a fasádnymi dekoračnými prvkami.
 • ČS PHM VOMS Námestovo -K existujúcemu objektu sa vykoná prístavba a to z východu, kde sa objekt predĺži o 2m a zo západu, kde sa objekt predĺži o 1,27 m, pričom sa pôdorysný tvar objektu zachová. Pôdorys objektu tvorí obdĺžnik s useknutým rohom a zároveň na inej strane má pričlenený polkruh. Prístavba na východe slúži k zväčšeniu existujúcich miestnosti, dispozícia sa nemení nijako, takže rozloženie otvorov v obvodovej stene ostáva rovnaké ako predtým. Prístavba na západnej strane slúži na zväčšenie kapacity WC ženy o jedno WC. Vo fasáde pribudne tak jedno okno
 • Zmena využitia budovy Technometal, s.r.o. na administratívne priestory - BytčaObjekt má jednoduchý obdĺžnikový pôdorys 17,05x14,1 m, ktorý je zastrešený strmou sedlovou strechou so sklonom 46° , pričom jedna strešná rovina je predĺžená a mení sa aj jej sklon na 29°. Výška objektu je od terénu pri hlavnom vstupe po hrebeň 9,7 m. Steny objektu sú omietané brizolitovou omietkou, natretou bledosivou farbou. Krytina je z hladkého pásového plechu, natretý červenou farbou. Dažďový systém z pozinkovaného plechu. Okná sú drevené s jednoduchým zasklením s bielym rámom. Dvere plechové červenej farby.

 • Zateplenie kultúrneho domu v obci Jablonové - BytčaPôvodná budova kultúrneho domu je členitého pôdorysného tvaru. Najvyššia časť objektu (administratívna časť) je trojpodlažná, zastrešená valbovou strechou. Časť budovy so spoločenskou sálou je jednopodlažná zastrešená sedlovou strechou. Pod priestormi javiska so zákulisím sa nachádza suterén. Neskoršia prístavba sociálnych priestorov k severozápadnej strane objektu je jednopodlažná zastrešená pultovou strechou. Obvodové murivo je z tehál plných pálených hr. 450 mm. Murivo sociálnych priestorov sa predpokladá z tehál CDm hr.375 mm. Strechy sú tvorené drevenými krovmi s krytinou z pozinkovaného plechu na plnom debnení. Stropy sa predpokladajú železobetónové. Väčšina pôvodných drevených okien bola v nedávnej dobe menená za plastové s izolačným dvojsklom. Dvere hlavného vstupu sú plastové čiastočne presklené, ostané dvere vedľajších vstupov sú drevené s oceľovou zárubňou.
 • Stavebné úpravy a zmena využitia objektu základnej školy na nájomné byty - ČadcaStavebnými úpravami vzniknú v budove tri trojizbové byty a dva dvojizbové byty.
  Prestavba si vyžiada kompletnú zmenu dispozičného riešenia, podmienenú zásahom do nosných konštrukcií stavby. Zo severnej strany objektu sa vybuduje prístavba nového schodiska. Stavba sa kvôli nevyhovujúcemu stavu strešných konštrukcií nanovo prestreší.Bytový dom bude slúžiť pre trvalé bývanie a preto je navrhnutý tak aby vyhovoval dnešným požiadavkám na konštrukčné prevedenie, energetickú náročnosť a celkový dizajn.
 • Asanácia objektu železničnej zástavky a objektu toaliet StaškovStrecha je riešená ako plochá s miernym sklonom a bočnými atikami. K prestrešeniu boli použité pórobetónové strešné panely a PZD dosky. Prístrešok je navrhnutý ako oceľová konštrukcia. Na prekrytie boli použité sklolaminátové dosky .

  Vonkajšie omietky sú prevedené ako brizolitové s obkladom v soklovej časti. Vnútorné omietky sú riešené ako štukové. V miestnostiach skladov sú použité vápenné omietky. Objekt má osadené drevené dvojité a trojité okenné konštrukcie s jednoduchým zasklením, pričom niektoré sú opatrené mrežami. Dvere sú drevené plné, resp. čiastočne presklené.
 • ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTOV POVAŽSKÁ BYSTRICAObjekt je prevádzkovaný ako materská škôlka a detské jasle.V rámci rekonštrukčných prác budovy bude použitá pôvodná projektová dokumentácia. Výmena okien a dverí nebude zásadným spôsobom meniť architektonický vzhľad, nakoľko novonavrhované konštrukcie kopírujú členenie pôvodných okenných konštrukcií.
 • Predajňa MIRUPO ŠPORT - ŽilinaJedná sa o dvojpodlažný nepodpivničený objekt, ktorý je zastrešený plochou strechou, ktorá je spádovaná k zadnej časti objektu. Existujúci objekt 17,8x5,94m je vytvorený z bunkového systému FAGUS, a.s., ktorý bol certifikovaný ZÚS pobočka Ostrava pod číslom č.070-037061. K tomuto objektu je pristavený ďalší modul unimobuniek na výšku oboch podlaží. Vonkajšie rozmery objektu budú 20,9 x 6,08m. Celkový pôdorysný tvar je v tvare obdĺžnika. Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne s orientáciou S – J. Hlavný vstup do objektu zostáva riešený zo západnej strany.
 • Modernizácia farmy II.Etapa - TurieObjekt SO08 Hnojisko bude slúžiť na skladovanie pevného hnoja z objektu SO07 a existujúcich stajní. Hnojisko bude mať skladovaciu kapacitu 6.mesiacov. Hnojiště bude provedeno v I. etapě

  Objekt SO09 Skladovacia nádrž bude slúžiť pre skladovanie hnojovky a kontaminovaných zrážkových vôd a hnojnej koncovky objektu SO07, hnojnej koncovky existujúcej stajne a stáčacej plochy. Účelom stavieb je výstavba nových objektov v poľnohospodárskom areáli farmy, vytvorenie podmienok pre ustajnenie hov. dobytka – Welfare, pri zachovaní všetkých noriem spojeným s chovom hov. dobytka a výstavbou stavieb pre poľnohospodársku výrobu. Jímka bude provedena v I. etapě
  Objekty SO 01 a S011 budú slúžiť ako prístupové spevnené plochy do objektu SO 07 maštale a hnojiska SO 08.
 • Hotel Boss Etapa č.2 - Pivovarská 7 ŽilinaPlánovanou prístavbou (Etapa č.2) sa plánuje rozšíriť existujúci objekt Hotelu BOSS, ktorý sa nachádza v historickom centre mesta Žilina. Navrhovaná prístavba má tri nadzemné a jedno podzemné podlažie. Objekt svojím návrhom využíva členitý terén. Na úrovni 1PP sa nachádzajú už existujúce garáže, ktoré sú prístupné z ulice Pivovarnícka. V 1NP sú plánované garážové státia, v 2NP a 3NP sú to funkcie ubytovania a vybavenia hotela.
 • Modernizácia farmy Turie - ŽilinaÚčelom stavieb je výstavba nových objektov v poľnohospodárskom areáli farmy, vytvorenie potrebných podmienok pre ustajnenie hov. dobytka - Welfare, pri zachovaní všetkých noriem spojených s chovom hov. dobytka a výstavbou stavieb pre poľnohospodársku výrobu a hlavne nastaviť najvyšší možný štandard v oblasti nakladania s maštaľným hnojom a ochranou životného prostredia.
 • Prístavba lôžkovej časti a ambulancie k UNM MartinPrístavba sa začlení do pôdorysu existujúceho objektu. Bude mať jednoduchý obdĺžnikový pôdorysný tvar 24,34x6,25 m. Výška stavby/atiky/ nad terénom 4,97 m. Podlaha objektu bude v rovnakej výške ako v existujúcom objekte a nachádza sa vo výške 650 mm nad terénom. Obvodové murované steny budú zateplené a opatrené omietkou bielej farby, rovnakou ako na zateplenej fasáde existujúceho objektu. Sokel opatrený tiež omietkou sivej farby. Okná budú plastové biele. Strecha bude plochá pokrytá fóliovou hydroizoláciou sivej farby, spádovaná k vonkajšiemu pododkvapovému systému. Jedna strana strechy sa opatrí atikou. Oplechovania a dažďový systém budú z poplastovaného plechu sivej farby
 • Rekonštrukcia objektu výpravnej budovy v ŽST RužomberokVýpravná budova železničnej stanice bola postavená ako účelová stavba v období ukončenia výstavby Košicko-Bohumínskej železnice v roku 1871. Následne boli realizované prístavby a stavebné úpravy, uskutočnené v rokoch 1908,resp.1912. Výpravná budova je postavená v romantickom duchu s využitím motívov geometrizujúcej secesie kombinovanými s folklórnymi inšpiráciami. Budova patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie železničné stanice Košicko-Bohumínskej železnice. Veža vodárenská, v súčasnosti integrovaná do budovy stanice, slúžila v minulosti ako vodojem a bola samostatnou technickou stabou. Stavebná etapa v roku 1912 a stavebné úpravy realizované v roku 1943 zmenili pôvodnú romanticko- secesnú architektúru na čistú funkcionalistickú architektúru.
 • Rekonštrukcia objektu skladu na rampe v ŽST Trenčianska TepláObjekt patrí medzi staršie budovy ŽSR, ktoré majú svoju tradičnú architektúru. Rozmerovo je objekt navrhnutý prevažne pozdĺžneho charakteru.Zastrešený je sedlovou strechou s plechovou krytinou hnedej farby. Odvodnenie pododkvapovými žľabmi a zvodmi z pozinkovaného plechu. Pôvodné okná sú drevené s jednoduchým zasklením, niektoré sú už vymenené za plastové. Vráta do skladov sú väčšinou plechové.Objekt má viacero komínov, a na určitej časti strechy je v hrebeni sedlový strešný svetlík z bezpečnostného skla. Na streche je vedenie bleskozvodu a na kraji zachytávače snehu.
 • Internáty Hliny V Žilina, blok V - Hlinská 2536, k.ú. ŽilinaObjekt má dva východy- hlavný a vedľajší. Na 1.NP sa nachádza okrem izieb vrátnica, práčovňa, sklad, denná miestnosť, výmenníková stanica a kancelárie pracovníkov. Na 2. až 6.NP sú izby študentov s predsieňou a WC, ďalej spoločná umyváreň a kuchynka. Chodba na týchto podlažiach je ukončená lodžiou so zábradlím. Izby presvetľujú francúzske okná opatrené zábradlím. Na 7.NP sú miestnosti technického zázemia, učebňa a spoločenská miestnosť. Siedme podlažie obkolesuje plochá strecha s tvarovanou atikou, ktorá je v úrovni tohto podlažia. Po streche sa dá 7.NP dookola obísť. Aj siedme NP zastrešuje plochá strecha so vzduchovým medzipriestorom. Strecha je odvodnená vnútornými zvodmi. Objekt je opatrený bleskozvodom
 • Asanácia objektu sociálnej budovy BO v Liptovskom MikulášiV zadnej časti objektu je prístavba riešená z drevených nosných prvkov, ktoré sú opláštené dreveným latovaním.Nosnú časť stropu tvoria drevené hranoly, ktoré majú drevený záklop opatrený rákosovou omietkou.Stavba má dva hambálkové krovy s plným dreveným debnením, tvar strechy sedlový.Dvere sú drevené plné, resp. čiastočne presklené. V niektorých otvoroch už okná nie sú.Parapetné plechy, dažďové zvody a žľaby sú vyhotovené z pozinkovaného plechu.


 • Kúpeľno–rehabilitačný ústav Bystrá Liptovský JánSkladba strechy nad bazénom prevzatá z dostupnej projektovej dokumentácie bude zateplená novou vrstvou fúkanej minerálnej tepelnej izolácie hr.200mm vo vzduchovej medzere a novou vrstvou minerálnej tepelnej izolácie hr.100mm, ktorá bude izolovaná novou fóliovou hydroizoláciou. Posúdenie podľa STN 730540-2 (2002). Použitie PUR izolácie alebo polystyrénu konzultovať s požiarnikom a doložiť PO projektom
 • BUDOVA A a B Univerzitného vedeckého parku - Žilinská univerzita v ŽilinaJedná sa o administratívny objekt skladajúci sa z hlavnej šesťpodlažnej, ktorá budú zastrešená plochou strechou so sklonom do 3,2° a vedľajšej jednopodlažnej časti zastrešenej plochou strechou jednostranne spádovanú so sklonom 1°. Vonkajšie rozmery objektu „A“ sú 22,53 x 26,11m. Výška objektu od terénu je +18,727 m. Osadenie objektu je na kóte 399,6 m n. m. Celkový pôdorysný tvar je členitý. Objekt je samostatne voľne stojace a je osadený vo svahovitom teréne s orientáciou SZ – JV.
 • Biofarma TurieZákladové konštrukcie budú pozostávať z vyhotovenia podkladových betónov základových pätiek, základových pásov a z vyhotovenia samotných pätiek.Po celom obvode nosného muriva bude vyhotovený železobetónový veniec. Všetky preklady nad dverami a oknami v nosných stenách budú z prefabrikovaných prekladov Ytong .Preklady v nenosných stenách nad dverami sú z prefabrikovaných prvkov Ytong.
  Objekt bude zastrešený šikmou sedlovou strechou, ktorá bude mať sklon 22° a 55°. Nosný systém strechy je navrhnutý z väzníc a strešných väzníkov.
  Vodotesný strešný plášť šikmej strechy je navrhovaný s kompletným strešným systémom z plechovej falcovanej krytiny. Strecha je spádovaná na dve vody a ukončená strešným žľabom.
 • Športový park: GRAVITY FORCE PARK - Kysucké Nové MestoNa riešenom území sú situované 4 objekty a športový park so vzájomnými prevádzko-dispozičnými väzbami spĺňajúcimi funkčnú a lokalitnú náplň zadanú investorom:Prvý úsek predstavuje verejný priestor s parkovaním a službami v rozsahu poskytovanými objektom SO.03 a SO.02.Druhý úsek:Táto plocha bude zároveň pri strete s Nábrežnou ulicou slúžiť ako hlavný nástup do objektu, kaviarenskej časti a bude sprístupňovať zásobovanie.Tretí úsek zahŕňa hlavnú funkciu biokúpaliska s dvoma vodnými plochami (filtračný, hlavný bazén). \\r\\n
 • Návrh zmeny dispozície hygienických priestorovPôvodné toalety nespĺňali požiadavky na kapacitné potreby objektu, preto sa urobil návrh s rozšírením dámskych toaliet, kde sa rozšíril počet z dvoch priestorov WC na štyri, a pôvodná chodba sa preprojektovala na umyvárku a miestnosť pre upratovačku, pričom pôvodná miestnosť pre upratovačku sa zmenila na jedno WC.

  Dispozičné riešenie
  Nové priestory dámskych toaliet budú pozostávať zo štyroch priestorov WC, jednej predsiene, umyvárky a miestnosti pre upratovačky. Pôvodné mužské toalety ostávajú nemenné.
 • BUDOVA C Výskumného centra Žilinskej univerzity, zmena stavby pred dokončenímPôvodne sa jednalo o administratívnu budovu skladajúcu sa z hlavnej štvorpodlažnej a vedľajšej jednopodlažnej stavby, ktoré budú zastrešené plochou strechou so sklonom do 3,2°. Administratívna budova je čiastočne podpivničená pod hlavnou štvorpodlažnou časťou. V prízemí sa nachádza technická miestnosť s prístupom z exteriéru.
  V 1NP sa nachádza zádverie, foyer so schodiskom, výťahom a recepciou s oddychovou miestnosťou, skúšobné laboratória, WC s umývadlom zvlášť pre mužov a ženy, miestnosť pre upratovačku a kancelária.
  V 2NP je totožné s 3NP a na podlažiach sa nachádza chodba so schodiskom a výťahom, osem kancelárií, kuchynka, WC s umývadlom zvlášť pre mužov a ženy, miestnosť pre upratovačku.
  V 4NP sa nachádza chodba so schodiskom a výťahom, päť kancelárií, kuchynka, WC s umývadlom zvlášť pre mužov a ženy, miestnosť pre upratovačku, zasadaciu miestnosť.

  Zmena

  Jedná sa o administratívny objekt skladajúci sa z hlavnej budovy, ktorá má päť nadzemných podlaží a jedno
 • BUDOVA A a B Univerzitného vedeckého parkuJedná sa o administratívny objekt skladajúci sa z hlavnej šesťpodlažnej, ktorá budú zastrešená plochou strechou so sklonom do 3,2° a vedľajšej jednopodlažnej časti zastrešenej plochou strechou jednostranne spádovanú so sklonom 1°. Vonkajšie rozmery objektu „A“ sú 22,53 x 26,11m. Výška objektu od terénu je +18,727 m. Osadenie objektu je na kóte 399,6 m n. m. Celkový pôdorysný tvar je členitý. Objekt je samostatne voľne stojace a je osadený vo svahovitom teréne s orientáciou SZ – JV. Hlavné vstupy do objektu sú riešené zo SZ a vedľajšie vstupy z JV a SV strany. Administratívny objekt je podpivničený pod hlavnou šesťpodlažnou časťou.
  Objekt SO 01 – Vedecký park blok „A“ V 1.PP sa nachádza schodiskový priestor, výťah, chodba, sklady, miestnosť pre elektrický rozvádzač a miestnosť pre kúrenie a prípravu vody.
  V 1NP sa nachádza zádverie, foyer so schodiskom, výťahom a recepciou s oddychovou miestnosťou, WC s umývadlom zvlášť pre mužov a ženy, miestnosť pre upratovačku, chodba, zasadačk
 • Rekonštrukcia vodojemu Zborov nad BystricouRiešený objekt pozostáva z prefabrikovanej nádrže a armatúrnej komory . Armatúrna komora bola postavená v tvare obdĺžnika o rozmeroch 4,1x4,16m. Nadzemnú časť komory tvorí obvodové sendwichové murivo so strešnou konštrukciou z prefabrikátov s plochou strechou, Presvetlenie a vetranie komory je zabezpečené pomocou okien zo sklobetónu s vetracími dielmi.
 • Obnova priestorov obchodu a služieb v BytčiJedná sa o dvojpodlažnú budovu zastrešenú plochou strechou, s vonkajšími rozmermi pôvodného objektu 24,35 x 20,46m. Objekt je osadený v rovinatom teréne s orientáciou V – Z. Vstup do objektu zabezpečuje jeden hlavný vstup z prednej strany objektu od ulice a dva vstupy zo zadnej strany objektu.
  V 1NP pôvodného objektu sa nachádza vstupná hala , tri sklady, technická miestnosť, jedno schodisko, hygienické zariadenia pre mužov a ženy .
  V 2NP sa nachádzajú hlavne kancelárske priestory, hygienické zariadenia pre mužov a ženy, a jedno schodisko .
 • Zateplenie požiarnej zbrojnice v ŠtrbeJedná sa o dvojpodlažný nepodpivničený objekt, zastrešený sedlovou a valbovou strechou so sklonom 20°. Vonkajšie rozmery objektu sú 24,7 x 15,0 m. Objekt je riešený ako samostatne voľne stojaci a je osadený v mierne svahovitom teréne s orientáciou SZ – JV. Účel využívania objektu sa nemení. Vstup do garáží je riešený z JZ strany a do objektu z JZ a SV strany.
 • Bytový dom, ul. Radlinského, ŽilinaJedná sa o päťpodlažný nepodpivničený bytový dom, ktorý bude zastrešený plochou strechou so sklonom 1%. Vonkajšie rozmery objektu sú 14,190 x 15,340 m (bez zateplenia hr. 80 mm). Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.01. Vedľajšie vstupy do objektu sú cez kotolňu 1.02.
  V 1NP sa nachádza závetrie, kotolňa, zádverie, chodba so schodiskom a s výťahovou šachtou. Z chodby je vstup do miestnosti s vodomermi, do pivníc a do dvoch jednoizbových bytov „A“. V byte „A“ je chodba, kúpeľňa a izba s kuchynským kútom. V 1.NP sa ešte nachádzajú garáže a priestor pre kontajnery.
  V 2.NP sa nachádza chodba so schodiskovým priestorom a s výťahovou šachtou. Z chodby je vstup do jednotlivých bytov. Nachádzajú sa tu dva jednoizbové byty typu „B“, jeden jednoizbový byt typu „C“ a jeden jednoizbový byt typu „D“. V každom byte sa nachádza chodba, kúpeľňa a izba s kuchynským kútom, v bytoch sa ešte nachádza balkón. 3NP a 4NP sú identick
 • Výmena okien na bloku \"B\" Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU v ŽilineBlok „B“ je trojpodlažný objekt pôdorysného tvaru písmena „U“, ktorý slúži na výučbu (obr.1). Vonkajšie rozmery objektu sú 18,6 x 41,2m (bez zateplenia objektu). Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.01, vedľajšie vstupy sú riešené cez 1.20 a 1.13. Na objektoch je pôvodná plochá strecha so spádom 2%.
  Nosnou časťou oboch objektov je ŽB skelet. Výplň skeletu tvoria izolované panely kotvené do skeletu (viď. pôvodná dokumentácia).
 • Zateplenie bloku \"A\" Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU v ŽilineBlok „A“ sa skladá z dvojpodlažného objektu pavilónového typu, ktorý slúži na výučbu a zo šesťpodlažného objektu, ktorý súži prevažne ako administratívna budova (obr.1). Vonkajšie rozmery objektu sú 79,3 x 32,5m (bez zateplenia objektu). Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne. Hlavný vstup do objektu je riešený cez 1.52, vedľajšie vstupy sú riešené cez 1.54 a 1.12. Na objektoch je navrhnutá plochá strecha so spádom 2%.
  Nosnou časťou oboch objektov je ŽB skelet. Výplň skeletu tvoria izolované panely kotvené do skeletu (viď. pôvodná dokumentácia).
 • MULTIFUNKČNÁ ŠPORTOVÁ HALA, BYTČANovostavba športovej haly je navrhnutá v tvare obdĺžnika s prístavbou, ktorá sa nachádza na bočnej - západnej strene. Prístavba má tvar obdĺžnika a je predsunutá pred halou. Objekt je tvorený športovou halou, ktorá je napojená na technicko-hospodárske zázemie prístavby, ktorú tvorí vstupná hala s vrátnicou, hygienické zázemie pre divákov, šatne s hygienou pre trenérov a športovcov, miestnosť prvej pomoci a technická miestnosť.
 • Budova LS Stará Bystrica - opravaJedná sa o dvojpodlažný čiastočne podpivničený objekt s využitým podkrovím, ktorý je zastrešený sedlovou strechou so sklonom 38°. Vonkajšie rozmery objektu sú 18,1m x 10,23m.
  Objekt sa nachádza v okrajovej časti mesta Stará Bystrica na svojom pozemku.
 • Administratívna budova Krásno Nad KysucouProjektovaným zásahom nedojde k zmene užívania objektu. Objekt slúži ako prevádzková administratívna budova Štátnych lesov .
  V rámci plánovanej opravy objektu nedojde k zásahom do prípojok inžinierskych sieti ,ani nedojde k rozšíreniu objektu.
 • Rekonštrukcia budovy centier exelentnosti Žilinskej univerzity Jedná sa o päťpodlažnú čiastočne podpivničenú budovu zastrešenú plochou strechou, s vonkajšími rozmermi objektu 66,934 x 43,545m. Celkový pôdorysný tvar je v tvare písmena „L“. S navrhovanými zmenami sa bude objekt využívať na prevádzkové účely investora.
  Na vertikálnu komunikáciu slúžia v objekte dve hlavné schodiská a jeden výťah. V 1.NP sa nachádza ešte jedno vyrovnávacie schodisko. V každom nadzemnom podlaží sa nachádzajú hygienické priestory oddelené zvlášť pre mužov a ženy a v ženských hygienických priestoroch sa nachádza aj miestnosť pre upratovačku.
  V 1.NP objektu sa nachádza okrem vyššie uvedených aj vstupná hala, chodby, vrátnica, kancelárie, technické miestnosti, elektrorozvodňa, jedáleň, kuchyňa, laboratóriá a bufet. V 2.NP sa nachádza okrem vyššie uvedených chodba a kancelárie. V 3.NP a 4.NP sa nachádza okrem vyššie uvedených chodba, kancelárie, café, kuchynka, kúpeľňa, archív, serverovňa. V 1.PP sa nachádza chodba, skladové priestory, technické miestnosti, laborató
 • Pozorovacia voliéra v OščadniciJedná sa o jednopodlažný samostatne stojaci nepodpivničený objekt drevostavby, osadený v rovinatom teréne ,určený pre chov ohrozených druhov vtákov ,Objekt bude zastrešený sedlovou strechou so sklonom 17°. Vonkajšie rozmery objektu s markízou sú 16,14 x 9,5 m.
  V objekte sa nachádza terasa, dve pozorovacie miestnosti a tri voliéry pre vtáky.
 • Predajňa GUESS, SU 024Navrhovaným riešením sa rozdelí pôvodná neobsadená predajná plocha v obchodnej jednotke B.1.N.13 SU 024 na menšie funkčné celky. Vstup do predajne bude zo spoločnej pasáže cez dvojkrídlové otváravé sklenené dvere, osadené v zasklenej stene. Táto stena bude tvoriť celú vstupnú časť.
  Obchodná jednotka bude rozdelené na predajnú plochu, chodbu, skúšobnú kabínku č.1 a č.2, sklad a výklad. Delenie priestoru bude pomocou ľahkej sadrokartónovej priečky vysokej po podhľad (min. do výšky 3800mm v rovnej časti podhľadu a v šikmej časti podhľadu bude výška premenlivá).
 • Predajňa MIRUPO ŠPORTJedná sa o dvojpodlažný nepodpivničený objekt, ktorý bude zastrešený plochou strechou strechou, ktorá bude spádovaná k zadnej časti objektu. Objekt bude vytvorený z bunkového systému FAGUS, a.s., ktorý bol certifikovaný ZÚS pobočka Ostrava pod číslom č.070-037061. Vonkajšie rozmery objektu sú 18,01 x 6,08m. Celkový pôdorysný tvar je v tvare obdĺžnika. Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený v rovinatom teréne s orientáciou S – J. Hlavný vstup do objektu je riešený zo západnej strany.
  V 1NP sa nachádza časť predajne, skladové priestory a hygienické zariadenie. V 2NP sa nachádza druhá časť predajnej plochy. Obe podlažia sú prepojené jednoramenných zalomeným schodiskom.
 • Administratívna budova Centra excelentnosti v ŽilineJedná sa o administratívnu budovu skladajúcu sa z hlavnej štvorpodlažnej a vedľajšej jednopodlažnej stavby, ktorá bude slúžiť ako laboratórium. Objekt bude zastrešený plochou strechou so sklonom do 3,2°. Vonkajšie rozmery objektu sú 26,5 x 22,5m. Celkový pôdorysný tvar je členitý. Objekt je samostatne voľne stojaci a je osadený vo svahovitom teréne s orientáciou SZ – JV. Hlavný vstup do objektu je riešený zo SZ a vedľajšie vstupy z JV a SV strany. Administratívna budova je čiastočne podpivničená pod hlavnou štvorpodlažnou časťou.
  V prízemí sa nachádza technická miestnosť s prístupom z exteriéru.
  V 1NP sa nachádza zádverie, foyer so schodiskom, výťahom a recepciou s oddychovou miestnosťou, skúšobné laboratória, WC s umývadlom zvlášť pre mužov a ženy, miestnosť pre upratovačku a kancelária.
  V 2NP je totožné s 3NP a na podlažiach sa nachádza chodba so schodiskom a výťahom, osem kancelárií, kuchynka, WC s umývadlom zvlášť pre mužov a ženy, miestnosť pre upratovačku.
  V 4NP sa na

Design by JustDesign, created by Lost Bytes, s.r.o.©2011