Komplexná projekčná činnosť v oblasti stavebníctva

Vypracovanie stavebných projektov pre objekty pozemných stavieb v stupňoch pre územné rozhodnutie, stavbné povolenie, realizáciu stavieb, projekty skutočného vyhotovenia.

Poradenská a inžinierska činnosť

Vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného konania. Zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov pri výstavbe.

Svetlotechnické posúdenie objektov

Posúdenie preslnenia obytných budov podľa STN 73 4301, posúdenie denného osvetlenia podľa STN 73 0580-1-Z2.

Stavebná činnosť

Výstavba rodinných domov a ich častí v etapách: hrubá stavba, holodom, dom na kľúč.

Vypracovanie energetického auditu a certifikátu budov

Zhodnotenie súčasného stavu budovy a jej energetickej náročnosti, identifikácia a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie.

Termovízne snímanie objektov

Detekcia tepelných mostov, kontrola zateplovacích a stavebných prác.

Design by JustDesign, created by Lost Bytes, s.r.o.©2011