alfaPROJEKT, s.r.o. vznikla v Žiline ako nezávislá súkromná firma. Kolektív mladých pracovníkov pod vedením skúsených odborníkov zabezpečuje klientom komplexné riešenia pre potreby stavebnej praxe. Základnou filozofiou firmy je poskytnúť klientovi optimálne technické riešenie z hľadiska ekonomickej efektívnosti realizácie a užívateľských vlastností.

Faktory zabezpečujúce bezproblémový priebeh nárvhu a realizácie projektu

 • autorizačné osvedčenie
 • poistenie zodpovednosti pri výkone povolania
 • člen komory stavebných inžinierov

Naša spoločnosť používa výhradne legálny software:

 • AutoCAD 2011
 • Revit 2011
 • Teplo 2009
 • Area 2009
 • Office Small Business 2007
 • ENSI EAB Software SK 8.1
 • ENSI Profitability software
 • Windows 7
 • NOD Eset smart security

Design by JustDesign, created by Lost Bytes, s.r.o.©2011